|joi, octombrie 21, 2021
 • Follow Us!

Citeste aici ce proiecte de hotarare sunt chemati sa aprobe consilierii locali din Ramnicu Valcea 

primaria_valcea_31494400

   

In data de 29.03.2017, ora 11.00, în sala de şedinţă a Primăriei va avea loc sedina Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, cu următoarea ordine de zi:

 1. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului local la data de 31.12.2016.
 2. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local și a listei de investiții pe surse de finanțare pentru anul 2017.
 3. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea execuției pentru Fondul de Întreținere, Înlocuire și Dezvoltare (IID) la data de 31.12.2016.
 4. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Fondului IID Măsura ISPA cod nr.2004/RO/16/P/PE/002 pentru anul 2017.
 5. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului de venituri proprii al unităților de învățământ și instituțiilor de cultură pentru anul 2016.
 6. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri proprii al unităților de învățământ și instituțiilor de cultură pe anul 2017.
 7. Raport și proiect de hotărâre privind efectuarea unor plăți din bugetul local.
 8. Raport și proiect de hotărâre privind ajustarea nivelului taxelor aplicabile de Societatea PIETE PREST SA în piețele agroalimentare de pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea.
 9. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Arteră de legătură între b-dul Nicolae Bălcescu și b-dul Tineretului, inclusiv rampele aferente pasajului suprateran”- refacere și completare.
 10. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiție ”Amenajare strada Ciocăneștilor”.
 11. Raport și proiect de hotărâre privind modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 10/2016 referitoare la stabilire cotă de carburant.
 12. Raport și proiect de hotărâre privind organizarea concursului cu tema ”Împreună pentru un oraș mai curat”.
 13. Raport și proiect privind acordarea cu titlu gratuit, a dreptului de uz și servitute în favoarea Distribuție Oltenia, pentru terenul în suprafață de 19,36 m.p., situat în strada Parcul Industrial nr. 11, aparținând domeniului public al municipiului.
 14. Raport și proiect de hotărâre privind transmiterea unor terenuri în folosință către Societatea PIEȚE PREST SA.
 15. Raport și proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a unor suprafețe de teren pentru amplasarea de panouri publicitare.
 16. Raport și proiect de hotărâre privind aprobare taxe pentru utilizarea temporară a terenurilor din incinta Complexului Sportiv ”1 Mai”.
 17. Raport și proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexelor 1,3 și 8 la contractul de delegare a gestiunii unor servicii publice de administrare a domeniului public și privat de interes local.
 18. Raport și proiect de hotărâre privind completarea Anexei 1 la contractul de concesiune 9692/16.05.2002 încheiat cu Societatea CET GOVORA SA.
 19. Raport și proiect de hotărâre privind inventarierea în domeniul public al municipiului a unui imobil- teren, cu destinația de cale de acces.
 20. Raport și proiect de hotărâre privind modificarea prețului de concesionare directă a terenurilor proprietatea municipiului Râmnicu Vâlcea.
 21. Raport și proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr. 7640/09.03.2012, încheiat între Municipiul Râmnicu Vâlcea și Arhiepiscopia Râmnicului.
 22. Raport și proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din Planul Urbanistic General al municipiului în zona strada Cpt. V. Negoescu și str. Colonel Bădescu.
 23. Raport și proiect de hotărâre privind repoziționarea parcelei număr cadastral 7072, CF 28668/Rm. Vâlcea, în teritoriul administrativ al municipiului Rm. Vâlcea.
 24. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea amplasării unui panou publicitar indicator și reclamă pentru propria firmă, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 44/2001.
 25. Raport și proiect de hotărâre privind aprobare PUZ ”Construire centru întreținere și reparații autovehicule, strada Stolniceni nr. 22-24”, investitor SC Circuit Express SRL.
 26. Raport și proiect de hotărâre privind inventarierea unei suprafețe de teren în domeniul privat al municipiului și aprobarea concesionării directe a acesteia.
 27. Raport și proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea ”Regulamentului privind amplasarea mijloacelor de publicitate în municipiul Râmnicu Vâlcea”, reactualizat prin hotărârea nr. 137/2014.
 28. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării managementului la Filarmonica ”Ion Dumitrescu”, instituție publică de cultură din subordinea Consiliului Local al municipiului.
 29. Raport și proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliul Local în comisia de evaluare a managementului la Filarmonica ”Ion Dumitrescu” Râmnicu Vâlcea, instituție publică de cultură din subordinea Consiliului Local al municipiului.
 30. Raport și proiect de hotărâre privind modificarea poziției 1 din anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 62 din 28.02.2017.
 31. Raport și proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului municipiului începând cu 01.04.2017.
 32. Raport și proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Serviciului de Asistență Medicală din unitățile de învățământ ale municipiului Râmnicu Vâlcea.
 1. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea transformării unor posturi din statul de funcții aferent instituțiilor învățământului preuniversitar de stat și învățământului preșcolar din municipiul Râmnicu Vâlcea urmare a promovării în grade/trepte profesionale superioare.
 2. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Poliției Locale.
 3. Raport și modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr.131/19/11.07.2016 referitoare la desemnarea a cinci consilieri locali care să facă parte din comisia de analiză a solicitărilor de acordare sprijin financiar din bugetul local, capitolul 67 ”Cultură, recreere și religie”.
 4. Raport și proiect de hotărâre privind acceptarea unei donații.
 5. Raport privind starea economică, socială și de mediu a municipiului Râmnicu Vâlcea pe anul 2016.

 

Leave a Response