|joi, octombrie 21, 2021
  • Follow Us!

Administratorul judiciar al CET Govora, firma Euro Insol, a redus pierderea cu peste 107 milioane de lei 

cet_govora_orizontal-640x320
  • În cele doar 8 luni de mandat aferente anului 2016,

Administratorul judiciar al CET Govora, firma Euro Insol, a redus pierderea cu peste 107 milioane de lei

În cadrul ultimului raport al administratorului judiciar privind activitatea debitoarei CET Govora, este scos în evidenţă faptul că, în cele doar 8 luni de mandat aferente anului 2016, administratorul judiciar, firma Euro Insol, a redus pierderea înregistrată faţă de aceeaşi perioadă a anului 2015 cu peste 107 milioane de lei. În luna ianuarie 2017, conducerea CET Govora a efectuat execuţia bugetară a societăţii la 31 decembrie 2016. Pentru anul trecut, CET Govora a bugetat să înregistreze o pierdere de 37,95 milioane de lei, iar rezultatul efectiv conform realizării preliminare la luna decembrie 2016 este o pierdere de 1,53 milioane de lei, rezultând astfel o diminuare a pierderii cu 36,42 milioane de lei faţă de buget. Producţia CET Govora din activitatea de bază a crescut faţă de anul 2015 cu 28 milioane de lei, atât datorită creşterii producţiei fizice livrate (cererea de energie din partea principalilor clienţi a crescut în anul 2016), cât şi datorită creşterii preţurilor de livrare, în a doua parte a anului. La data raportului administratorului judiciar, nefiind încă efectuat auditul financiar statutar al situaţiilor financiare ale exerciţiului 2016, nu au fost înregistrate în evidenţa contabilă la data de 31 decembrie 2016 ajustările de depreciere a activelor (provizioane pentru clienţi incerţi sau în litigiu, ajustări de depreciere pentru imobilizări corporale sau stocuri fără mişcare), conform principiului prudenţei impus de standardele internaţionale de contabilitate, la întocmirea situaţiilor financiare. Situaţia economico-financiară a CET Govora s-a ameliorat în anul 2016 faţă de anul 2015, rezultatul financiar net, neinfluenţat de ajustări de depreciere şi provizioane, a crescut în anul 2016 cu 46,1 milioane de lei faţă de anul 2015, de la o pierdere de 33,22 milioane de lei, la un profit de 12,87 milioane de lei. Evoluţia favorabilă a situaţiei economico-financiare a societăţii se datorează atât creşterii producţiei fizice în anul 2016, atât la abur, cât şi la energie electrică, cât şi măsurilor de restructurare şi redresare financiară întreprinse de către administratorul judiciar al CET Govora, după data aprobării intrării în insolvenţă. Dată fiind situaţia economico-financiară a societăţii şi lipsa mijloacelor financiare, conform celor stabilite cu reprezentanţii sindicatelor, societatea a acordat compensaţii salariaţilor afectaţi de concediere în condiţiile regulamentului intern, prin plata valorii lor nete eşalonat lunar, începând cu luna următoare celei încetării raporturilor de muncă. Valoarea compensaţiilor brute acordate până la data de 31 decembrie 2016 salariaţilor disponibilizaţi deja până la această dată se ridică la suma de 5,5 milioane de lei pentru un număr de 286 de persoane concediate. Valoarea netă a acestor salarii compensatorii de plată în perioada următoare (în rate, în funcţie de vechimea în muncă a persoanei disponibilizate) este de 1,36 milioane de lei, la data de 31 decembrie 2016. Rezultatul operaţional înregistrat de CET Govora în perioada mai 2016 – decembrie 2016 (perioada mandatului administratorului judiciar) este cu mult superior rezultatului înregistrat în aceeaşi perioadă din 2015, datorită măsurilor luate de administratorul judiciar, cum ar fi renegocierea contractelor comerciale prin majorarea preţurilor de facturare a produselor de bază (energia termică sub formă de abur industrial livrată consumatorilor industriali de pe Platforma Industrială) şi reducerea cheltuielilor de exploatare. În perioada mandatului administratorului judiciar a fost implementată o politică strictă în ceea ce priveşte gestionarea disponibilului de numerar prin recuperarea creanţelor istorice, creşterea încasărilor, ca urmare a renegocierii contractelor, renegocierea termenelor de plată şi reducerea nivelului plăţilor, prin renegocierea contractelor de achiziţii şi măsurilor de restructurare. Astfel, de la deschiderea procedurii de insolvenţă şi până la 31 decembrie 2016, CET Govora a fost în măsură să onoreze toate obligaţiile curente în cuantum de peste 224 milioane de lei, la scadenţă, şi suplimentar s-a menţinut sau constituit un excedent de numerar considerabil.

(Petre Coman)

One Response to Administratorul judiciar al CET Govora, firma Euro Insol, a redus pierderea cu peste 107 milioane de lei

  1. Laurian C.

    Este foarte bine ca vin abni la bugetul CET Govora , ca doar lepadatul abia asteapta sa mai dea pe la clientela obedienta si de casa a familiei. Spor la impartit , Dane.

     

Leave a Response