|luni, decembrie 11, 2023
  • Follow Us!

Consiliul Local a aprobat lărgirea intersecţiei din strada Ştrandului cu DN 64. Vor fi expropriaţi trei proprietari 

primaria_valcea_31494400

 

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26 iulie 2017, a aprobat documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul de investiţii „Lărgire racord intersecţie Strada Ştrandului cu DN 64” şi indicatorii tehnico-economici la valoarea totală de 556.128 lei cu TVA. Despăgubirile privind exproprierea, se suportă din resurse proprii ale bugetului local. Sumele aferente exproprierii vor fi virate într-un cont deschis pe numele expropriatorului (municipiul Râmnicu Vâlcea) în termen de maxim 30 de zile de la data adoptării hotărârii. S-a mai aprobat declanşarea procedurii de expropriere a terenurilor cuprinse în coridorul de expropriere pentru obiectivul „Lărgire racord intersectie Strada Ştrandului cu DN 64” pentru trei proprietari: Gheorghe Bleichman (158 mp de expropriat), Elena Baicu (32 mp de expropriat) şi Asociaţia Gaz Metan Râureni (20 mp de expropriat), iar valoarea totală a despăgubirilor se ridică la 5.400 de euro. Pentru verificarea dreptului de proprietate şi constatarea acceptării sau, după caz, a neacceptării cuantumului despăgubirilor de către proprietarii imobilelor expropriate, s-a constituit o comisie, ce va fi numită prin dispoziţie a primarului. Breteaua existentă de acces din Str. Ştrandului către DN 64 prezintă defecte de tip fisuri şi gropi. Se propune frezarea îmbrăcăminţii rutiere pe o suprafaţa de 1310 mp şi aşternerea unui strat de legătură din binder de 6 cm si a unui strat unitar de uzura din beton asfaltic de 4 cm, pe toata suprafaţa carosabila rezultata in urma lărgirii racordului la drumul naţional. Soluţia de racord la DN 64 prezintă disfunctionalitati la orele de varf, cand se inregistreaza valori crescute ale traficului rutier pe porţiunea respectiva a Străzii Ştrandului (la ieşirea în DN 64). De asemenea autovehiculele de dimensiuni mari au dificultati privind înscrierea pe banda curenta a drumului naţional, la ieşirea din rampa de acces a pasajului. Lipsa unei benzi de accelerare si amplasarea sensului giratoriu in imediata vecinatate a interesctiei studiate, precum si dificultatea efectuării virajului la dreapta intr-un spaţiu insuficient duc la supraaglomerarea zonei prin deplasari cu viteza extrem de mica pe breteaua ce face legătură intre Str. Ştrandului si DN 64. Pe o porţiune de aproximativ 110 m lungime si 5 m latime se va largi strada Ştrandului, racordul cu strada Raureni (DN 64). Pe aceasta porţiune este necesar a se amenaja si un zid de sprijin pe lungimea de aproximativ 44 m, pentru preluarea unei diferente de nivel a terenului. Primaria Municipiului Râmnicu Valcea a initiat proiectul „Lărgire racord interscctie Strada Ştrandului cu DN 64”, pentru care a emis certificatul de urbanism nr. 659/17177 din 4 mai 2017. Investitia se impune cu stringenţă pentru rezolvarea următoarelor obiective: îmbunatatirea infrastructurii fizice de baza; îmbunartatirea accesului la serviciile publice de baza pentru populaţia municipiului; creşterea sustenabilitatii economice; creşterea gradului de siguranţa si confort; dezvoltarea infrastructurii de transport in zona, pentru imbunatatirea generala a accesibilitatii populaţiei municipiului; asigurarea unui grad cat mai mare de acoperire a populaţiei deservite. În raportul de expertiza tehnica, s-au făcut recomandări in ceea ce priveşte alegerea unei structuri rutiere conforme cu normele şi standardele tehnice în vigoare şi a nevoilor viitorilor utilizatori.

(Petre Coman)

Leave a Response