|duminică, decembrie 10, 2023
  • Follow Us!

ANUNT DE ANGAJARI – SPITALUL PNEUMOFTIZIOLOGIE ”C-TIN ANASTASATU” 

locuri-de-munca

ANUNT SPITALUL PNEUMOFTIZIOLOGIE ”C-TIN ANASTASATU” cu sediul în loc. MIHÃESTI, str. PRINCIPALÃ, nr150, jud. VÂLCEA organizeazã concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi în conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011, modificat ºi completat de H.G. nr. 1027/2014:

1.ASISTENT MEDICAL GENERALIST DEBUTANT ( perioadã nedeterminatã): Numãr posturi 1 Concursul se va desfãºura astfel: – Proba scrisã în data de 04.09.2017, ora 10,00 . – Proba practicã în data de 06.09.2017, ora 10,00 . – Proba de interviu în data de 08.09.2017, ora 10,00.

2.ASISTENT MEDICAL GENERALIST DEBUTANT ( perioadã determinatã): Numãr posturi 1 Concursul se va desfãºura astfel: – Proba scrisã în data de 05.09.2017, ora 10,00 . – Proba practicã în data de 07.09.2017, ora 10,00 . – Proba de interviu în data de 11.09.2017, ora 10,00. Pentru participarea la concursurile de mai sus candidaþii trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele condiþii: – studii : diploma de scoala sanitara postliceala sau diploma de studii postliceale prin echivalare conform H.G.nr.797/1997 privind echivalarea studiilor absolventilor liceelor sanitare,promotiile 1976-1994 inclusiv,cu nivelul studiilor postliceale sanitare sau diploma a invatamantului superior de 3 ani in specialitate sau diploma de licenta de specialitate; – vechime: nu se solicitã; – altele: cursuri de operator calculator sau dovada cã urmeazã sã le finalizeze.

3.MUNCITOR CALIFICAT I –ZUGRAV( perioadã determinatã): Numãr posturi 1 Concursul se va desfãºura astfel: – Proba scrisã în data de 05.09.2017, ora 13,00 . – Proba practica în data de 07.09.2017, ora 10,00 . – Proba de interviu în data de 11.09.2017, ora 10,00.

Pentru participarea la concurs candidaþii trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele condiþii: – studii : ºcoala profesionalã; – vechime: 9 ani în meseria de zugrav; – altele: atestat pazã, carnet categoria B,cunoºtinþe operare instalaþie ISDM-tip 1 (sterilizare ºi neutralizare deºeuri medicale) Candidaþii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile lucrãtoare(perioadã nedeterminatã) ºi 5 zile lucrãtoare (perioadã determinatã) de la publicarea anunþului în Monitorul Oficial, Partea a III-a, la sediul SPITALULUI DE PNEUMOFTIZIOLOGIE ”C-TIN ANASTASATU”

Relaþii suplimentare la sediul: SPITALULUI DE PNEUMOFTIZIOLOGIE ”CONSTANTIN ANASTASATU”, persoanã de contact: ec. ÞUCA NARCISA, telefon: 0250768282, E-mail : anasta_spital@yahoo.com . MANAGER, Ec. LUMINEANU CONSTANTIN MARIUS

Leave a Response