|marți, septembrie 28, 2021
  • Follow Us!

„Administratorii” SC Apavil SA, Vasile Popescu şi Ion Costache, au fost daţi afară, iar preşedintele Lucian Tănăsescu şi-a dat demisia 

f_350_200_16777215_00_images_6news335_apavil_sigla_1

 

Joi, 28 septembrie 2017, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea a aprobat revocarea lui Vasile Popescu şi a lui Ion Costache din calitatea de membri ai Consiliului de Administraţie la SC Apavil SA, reprezentanţii acţionarului majoritar – Primăria Râmnicului. Înaintea deciziei Consiliului Local, în componenţa Consiliului de Administraţie de la SC Apavil SA erau 3 membri care făceau parte din rândul funcţionarilor publici sau din alte categorii de personal din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice. Astfel, dintre cei 3 reprezentanţi ai Municipiului Râmnicu Vâlcea pentru funcţia de administrator la această societate, s-a constatat că două poziţii de membru în consiliul de administraţie au fost ocupate după cum urmează: un post era ocupat de către un funcţionar public din cadrul Consiliului Judeţean Vâlcea, iar un post este ocupat de către un angajat al Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare Bucureşti. De asemenea, din cele 2 propuneri ale Consiliului Judeţean Vâlcea pentru funcţia de administrator la această societate, s-a constatat că o poziţie de membru în consiliul de administraţie este ocupată de un angajat al Serviciului de Ambulanţă Vâlcea. Potrivit Primăriei Râmnicului, întrucât funcţia de organizare a unei societăţi este una esenţială pentru activitatea acesteia, orice perturbare în administrarea SC Apavil SA trebuie eliminată cu promptitudine, pentru a repune societatea în poziţia de a-şi urmări obiectivele cu maximă eficienţă. Sub aspectul celor prezentate mai sus şi având în vedere situaţia particulară a administratorilor nominalizaţi de Municipiul Râmnicu Vâlcea se impunea clarificarea acestei situaţii. Conform prevederilor contractului de mandat al administratorilor de la SC Apavil SA, acesta încetează înainte de expirarea duratei pentru care a fost încheiat şi prin revocarea din calitatea de administrator, iar revocarea membrilor consiliului de administraţie se realizează exclusiv de către AGA în baza unui mandat special acordat de către acţionarul care a propus revocarea, în speţă Consiliul Local. Prin adresa nr. 890 din 20 septembrie 2017, înregistrată la Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea sub nr. 36751 din 20 septembrie 2017, SC Apavil SA a înaintat demisia lui Lucian Tănăsescu din funcţia de preşedinte şi membru al consiliului de administraţie de la această societate. Potrivit prevederilor legale în vigoare, Adunarea Generală a Acţionarilor de la SC Apavil SA va lua act de această demisie. Consecinţă a demisiei unui administrator al SC Apavil SA, se vacantează un post de administrator, aceasta determinând scăderea numărului administratorilor sub minimul legal. Potrivit prevederilor din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 111/2016, la întreprinderea publică SC Apavil SA, consiliul de administraţie este format din 5-9 membri, impunând, astfel, minimul de 5 membri. Totodată, conform prevederilor din OUG 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, dacă vacanţa unui post de administrator al unei societăţi determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, acţionarii, inclusiv acţionarul – stat, prin autoritatea publică tutelară, singuri sau împreună, vor convoca, de îndată, adunarea generală a acţionarilor pentru completarea numărului de membri ai consiliului de administraţie cu administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecţie a administratorilor, potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă. În acest scop, acţionarii, inclusiv acţionarul – stat, prin autoritatea publică tutelară, vor putea prezenta în adunarea generală a acţionarilor propuneri de candidaţi. Pentru administrarea SC Apavil SA, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 298/147 din 20 noiembrie 2012 a fost mandatat reprezentantul Consiliului Local în Adunarea Generală a Acţionarilor la SC Apavil SA să îndeplinească atribuţia prevăzută în actul constitutiv al societăţii, respectiv să aleagă membrii consiliului de administraţie din lista de candidaţi selectaţi de către expertul independent, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice. Ulterior, hotărârea mai sus menţionată a fost modificată şi completată prin hotărârile nr. 151/2013 şi 80/2014, în sensul nominalizării persoanelor din partea acţionarului (Primăria Râmnicului), respectiv Cristian Ştefan Floricel, care a fost înlocuit cu Ion Costache, Vasile Popescu şi Lucian Tănăsescu. Astfel, prin Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor nr. 10 din 5 iunie 2014 au fost aleşi cei 5 membri ai Consiliului de Administraţie la SC Apavil SA, începând cu data de 5 iunie 2014, pentru un mandat de patru ani, încheindu-se contract de mandat cu aceştia. Atribuţiile consiliului de administraţie sunt prevăzute în actul constitutiv al SC Apavil SA, contractul de mandat şi în actele normative aplicabile întreprinderilor publice.

(Petre Coman)

Leave a Response