|sâmbătă, septembrie 25, 2021
  • Follow Us!

Preşedintele Consiliului Judeţean, Constantin Rădulescu, a adus RAJDP pe profit şi a redus datoriile 

Constantin Radulescu teren lucrari

 

Comisia de analiză a activităţii administratorilor Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea (aflată în subordinea CJ Vâlcea), constituită prin dispoziţia preşedintelui Consiliului Judeţean, Costi Rădulescu, a prezentat recent o informare referitoare la raportul administratorilor privind activitatea RAJDP Vâlcea pe primul semestru al anului 2017. Conform datelor din raportul administratorilor, regia a realizat pe semestrul I 2017 venituri totale de 12 milioane de lei, un profit de 1,12 milioane de lei, iar la data de 30 iunie 2017, se înregistrau datorii de 9,6 milioane de lei şi creanţe de 5,86 milioane de lei. Veniturile totale realizate de RAJDP Vâlcea, în valoare de 12 milioane de lei, sunt constituite din: producţia vândută (9,33 milioane de lei), reprezentând veniturile din lucrările executate; venituri aferente costului de producţie în curs de execuţie (928.600 lei), fiind venituri din semifabricatele aflate pe stoc – produse balastiere sortate, prefabricate din beton din producţie proprie, precum şi venituri din lucrări executate şi nefacturate; alte venituri din exploatare (1,74 milioane de lei) fiind venituri din penalităţi calculate de regie beneficiarilor rău platnici; venituri financiare (716 lei), adică venituri din dobânzi; venituri excepţionale nu sunt înregistrate în perioada analizată. Se constată o creştere a veniturilor RAJDP Vâlcea în semestrul I 2017cu 9,23% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, dar şi o majorare a cheltuielilor, cu 14,27%, în aceeaşi perioadă. Profitul este mai mic cu 23,45% în acest an faţă de semestrul I din anul 2016. Productivitatea muncii a crescut cu 9,82% faţă de anul trecut, datorită faptului că veniturile totale au crescut faţă de semestrul I din anul trecut. Din analiza indicatorilor realizaţi de Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri şi Poduri Vâlcea pe semestrul I 2017, se constată o creştere a veniturilor totale, a profitului şi a productivităţii muncii. Cheltuielile au fost realizate în procent de numai 93,72%. Se constată o neîndeplinire a indicatorilor privind creanţele restante şi, respectiv, datoriile restante. Creanţele totale ale regiei au scăzut în semestrul I 2017, faţă de semestrul I 2016, la 83,6%, datorită scăderii ritmului încasării facturilor. Acest fapt are drept consecinţă creşterea datoriilor RAJDP Vâlcea cu peste 8,82%. În primăvara acestui an, prin dispoziţia preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, Constantin Rădulescu, s-a constituit comisia de analiză a activităţii administratorilor Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea. În conformitate cu prevederile art. 2 litera a) ale dispoziţiei menţionate, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de analiză are ca atribuţii să analizeze rapoartele semestriale privind gradul de realizare a obiectivelor şi criteriilor de performanţă de către membrii Consiliului de Administraţie al RAJDP Vâlcea, comunicate de către regie în termen de două luni de la încheierea semestrului şi să elaboreze informări semestriale pentru şedinţele Consiliului Judeţean Vâlcea. Obiectivele şi criteriile de performanţă ale membrilor Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome Judeţene de Drumuri si Poduri Vâlcea, pe semestrul I 2017, sunt în conformitate cu Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 130 din 30 iunie 2017 prin care s-a aprobat bugetul de venituri şi cheltuieli al regiei pe anul în curs. Articolul 4 alin. 2 din Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 205 din 30 septembrie 2015 privind numirea membrilor Consiliului de Administraţie al RAJDP Vâlcea, modificat prin Hotârârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 73 din 28 aprilie 2016 prevede că, în situaţia în care în urma evaluării semestriale a activităţii administratorilor se constată neîndeplinirea obiectivelor şi criteriilor de performanţă stabilite prin contractul de mandat, remuneraţia acestora se va diminua proporţional cu procentul nerealizat din indicatorii de performanţă. În cursul semestrului I 2017, activitatea RAJDP Vâlcea s-a structurat pe două direcţii principale: îmbunătăţirea stării tehnice a drumurilor judeţene în scopul creşterii confortului şi siguranţei traficului auto; asigurarea unei stabilităţi financiare pe termen scurt şi mediu a unităţii. Politica regiei în domeniul îmbunătăţirii stării tehnice a drumurilor judeţene face parte integrantă din cea a Consiliului Judeţean Vâlcea de dezvoltare a infrastructurii judeţului şi a vizat dezvoltarea şi modernizarea reţelei de drumuri de interes judeţean, asigurarea nivelului de viabilitate care să menţină siguranţa circulaţiei, prin elemente geometrice normale, creşterea capacităţii portante faţă de traficul în continuă dezvoltare, îmbunătăţirea condiţiilor de circulaţie cu impact asupra reducerii cheltuielilor de exploatare a vehiculelor. În acest sens, RAJDP Vâlcea a executat covoare bituminoase, lucrări de reparaţii asfaltice, întreţinerea drumurilor cu material pietros, reparaţii şi consolidări poduri şi podeţe, lucrări privind siguranţa circulaţiei. În perioada analizată, drepturile salariale şi alte drepturi ale personalului angajat, s-au acordat integral, au fost procurate echipamente individuale de protecţie, scule, dispozitive, alte echipamente care să evite riscul de accidentare.

(Petre Coman)

Leave a Response