|sâmbătă, septembrie 25, 2021
  • Follow Us!

Consiliul Local, chemat să aprobe rectificarea bugetului local şi realizarea unor noi investiţii în Râmnic 

Primaria Ramnicu Valcea cladire (4)

 

Primarul municipiului Râmnicu Vâlcea, Mircia Gutău, a semnat decizia de convocare, în şedinţă ordinară, a Consiliului Local, în data de 31.10.2017, cu următoarea ordine de zi: actualizarea unor contracte de închiriere pentru locuinţele sociale şi prelungirea duratei acestora; prelungirea Contractului de finanţare nr. 4021/23.01.2014 pentru proiectul „Reabilitare şi modernizare Baza de agrement Ostroveni în municipiul Râmnicu Vâlcea”; completarea art.2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 210 din 31.05.2017; trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului a unui lot de teren şi alipirea acestuia cu două loturi proprietate privată a municipiului; trecerea unui imobil-construcţie din domeniul public în domeniul privat al municipiului în vederea demolării; trecerea din domeniul public în domeniul privat a unor puncte de colectare a deşeurilor menajare; iniţierea demersurilor de asociere a Municipiului Rm. Vâlcea cu judeţul Vâlcea în vederea realizării unor lucrări de interes public local; aprobarea unui schimb de terenuri; închirierea unui spaţiu situat în incinta imobilului din intrarea Pribeanu nr. 1, cu destinaţia de cabinet medical – medicină de familie; preluarea terenului în suprafaţă de 5105 m.p de la Compania Naţională de Investiţii; aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare zona verde incinta C.N.I Matei Basarab”; aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Extindere iluminat strada Castanilor, Râmnicu Vâlcea”; aprobarea contului de execuţie a bugetului local la data de 30 septembrie 2017; efectuarea unor plăţi din bugetul local; aprobarea calendarului evenimentelor festive din luna decembrie 2017, precum şi a bugetului estimat aferent organizării acestora; organizarea unui eveniment de socializare şi bilanţ pentru personalul din cadrul Primăriei municipiului Râmnicu Vâlcea şi din structurile subordonate; rectificarea bugetului de venituri proprii al unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat pentru anul 2017; rectificarea bugetului local şi a listei de investiţii pentru anul 2017; rectificarea bugetului Fondului IID Măsura ISPA cod nr. 2004/RO/16/P/PE/002 pentru anul 2017; rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Societăţii PIEŢE PREST SA pentru anul 2017; rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Societăţii ETA SA pentru anul 2017; modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Vâlcea, începând cu 01.11.2017; aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice -2018 pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Vâlcea, Direcţiei de Protecţie Socială şi Poliţiei Locale a municipiului Râmnicu Vâlcea; aprobare Plan Urbanistic de Detaliu ’’Construire bloc locuinţe D+P+2E+M, strada Mihai Viteazu nr. 45 B”, investitor Istrătescu Toma; modificarea Planului Urbanistic Zonal „Amenajare cimitir în zona Târgului Râureni”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 266 din 29.12.2014; aprobare Plan Urbanistic de Detaliu „Construire sală de evenimente, pensiune, piscină, utilităţi şi împrejmuire teren – strada Ostroveni nr.139”, investitor SRD Events SRL; aprobare Plan Urbanistic de Detaliu „Amplasare 2 imobile locuinţe colective D+P+2E-3E retras – strada Ostroveni nr.84”, investitor Ştefan Ilie; aprobare Plan Urbanistic de Detaliu ’’Construire imobil locuinţe D+P+3-4E retras cu spaţii comerciale la parter – strada Ostroveni nr.102”, investitor SC Vasineacsu SRL; modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr.369/28.09.2017 privind actualizarea programului local multianual de creştere a performanţei energetice la blocurile de locuinţe din Municipiul Râmnicu Vâlcea; achiziţionarea de servicii juridice de reprezentare a municipiului Rm. Vâlcea în dosarul nr. 4997/288/2015 aflat în faza de apel la Tribunalul Vâlcea; aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al municipiului Rm. Vâlcea; desemnarea reprezentantului Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea Centrul Afaceri Flandra-Vâlcea SA; stabilirea unor măsuri în vederea finalizării procesului de operaţionalizare a sistemului RENNS.

Leave a Response