|luni, mai 10, 2021
  • Follow Us!

Primarul Florinel Constantinescu va realiza dotări cu echipamente și mobilier în două şcoli şi o gradiniţă din Călimăneşti 

Florinel-Constantinescu-680x365_c

 

Se ştie că, în vara acestui an, primarul oraşului Călimăneşti, Florinel Constantinescu, a primit vestea de la Ministerul Dezvoltării Regionale că va beneficia de finanţarea a trei proiecte prin PNDL 2: „Dotări cu echipamente și mobilier specific didactic și de laborator, alte categorii de echipamente și dotări independente pentru Liceul Tehnologic de Turism Călimănești”; „Dotări cu echipamente și mobilier specific didactic și de laborator, alte categorii de echipamente și dotări independente pentru Școala Gimnazială Șerban Vodă Cantacuzino Călimănești”; „Dotări cu echipamente și mobilier specific didactic și de laborator, alte categorii de echipamente și dotări independente pentru Grădinița cu program prelungit nr. 1 Călimănești”. La iniţiativa primarului oraşului Călimăneşti, Florinel Constantinescu, Consiliul Local a aprobat, luna trecută, propunerea privind decontarea abonamentelor elevilor cu domiciliul în Călimăneşti de la domiciliu până în zona unităţilor de învăţământ  pe care acestia le frecventeză şi care nu pot avea acces la transportul public local. Prin Hotărârile Consililui Local al Oraşului Călimănesti nr. 30/2008, 31/2013, 68/2013 au fost aprobate: Studiul de Oportunitate privind stabilirea procedurii de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin curse regulate, Regulamentul de atribuire în gestiune delegată a traseelor serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate, Caietul de Sarcini al serviciului, Contractul – Cadru de Delegare a gestiunii serviciului. Totodată, a fost aprobat traseul de transport public local prin curse regulate în oraşul Călimăneşti care se desfăşoară pe ruta: Gară – Jiblea Veche  – piata Călimanesti – Cozia – Arutela – Călimăneşti – Păuşa şi au fost stabilite categoriile de persoane care beneficiază de facilităţi sau gratuitate, respectiv: pensionarii cu pensii până la 1.500 lei/lună; elevi pe bază de legitimaţii cu domiciliul în oraşul Călimăneşti; cadre didactice cu domiciliul şi locul de munca pe raza oraşului Călimăneşti; persoanele cu handicap, veteranii de război, etc. Unii elevii cu domiciliul în oraşul Călimăneşti nu pot beneficia de aceste facilităţi şi sunt nevoiţi să utilizeze alte curse de transport public de călători având în vedere următoarele aspecte: la stabilirea traseului s-a avut în vedere pe de o parte acoperirea limitei administariv-teritoriale a oraşului iar pe de altă parte folosirea eficientă a fondurilor publice dat fiind faptul că pe teritoriul oraşului mai funcţionează şi alte curse de transport public de călători, astfel că traseul aprobat, nu acoperă în totalitate acestă limită respectiv: zona Seaca şi zona Jiblea Nouă; la orele de vârf, în zona Căciulata cursele regulate nu pot asigura acoperirea întregului traseu iar elevii cu domiciliul în acestă zonă nu pot ajunge la timp la orele de curs. Având în vedere cele de mai sus dar şi faptul că traseul de transport public local nu poate fi modificat în condiţiile utilizării eficiente a fondurilor publice, s-a constatat că acestor elevi li se încalcă principiul accesului egal şi nediscriminatoriu al tuturor cetăţenilor oraşului la serviciul de transport public local de persoane şi ca urmare propun spre dezbatere şi aprobare un proiect de hotărâre referitor la decontarea abonamentelor elevilor până în zona unităţilor de învăţământ din oraşul Călimăneşti pe care aceştia le frecventeză.

Leave a Response