|sâmbătă, mai 8, 2021
  • Follow Us!

Firma MW România SA Drăgăşani, fosta Roţi Auto, a repartizat profitul uriaş de 5 milioane euro… pentru dividende 

Bani

 

 

În cadrul unei importante şedinţe, Adunarea Generală a Acționarilor de la SC MW România SA Drăgăşani (fosta Întreprindere Roţi Auto) a aprobat următoarele propuneri: analizarea și aprobarea raportului anual de activitate al consiliului de administrație al societății și raportul auditorului financiar pentru exercițiul financiar 2016; analizarea şi aprobarea situațiilor financiare anuale ale SC MW România SA aferente anului fiscal 2016 (bilanțul contabil, contul de profit și pierderi, fluxul de numerar, modificările privind capitalurile proprii, politica contabilă și notele de informare) și descărcarea de gestiune a administratorilor societății pentru anul fiscal 2016; repartizarea întregului profit net înregistrat de SC MW România SA în anul fiscal 2016, cu titlu de dividende, către acționarii societății înscriși în Registrul Acționarilor societății, proporțional cu cota-parte deținută de către aceştia din capitalul social al societății (plata dividendelor s-a făcut în termen de 90 zile lucrătoare de la data aprobării situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar încheiat în anul 2016). Potrivit situaţiilor comunicate de Ministerul Finanţelor, SC MW România SA Drăgăşani a realizat anul trecut un profit de peste 22,5 milioane de lei (peste 5 milioane de euro), o cifră de afaceri de circa 152 milioane de lei şi încasări de 164,3 milioane de lei (36,6 milioane de euro). La data de 31 decembrie 2016, SC MW România SA avea datorii totale de circa 40,6 milioane de lei. Tot la finele anului trecut, SC MW România SA Drăgăşani avea active imobilizate de 80,5 milioane de lei, stocuri (materiale, producţie în curs de execuţie, semifabricate, produse finite, mărfuri) de 22,9 milioane de lei, creanţe de circa 56,7 milioane de lei şi capitaluri proprii de 125 milioane de lei (27,7 milioane de euro). Societatea din Drăgăşani a avut în 2016 circa 310 de angajaţi, obiect de activitate „Fabricarea altor piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule”, iar capitalul social era de 29,3 milioane de lei. Spre comparaţie, în 2015, SC MW România SA a avut un profit de peste 24,3 milioane de lei, o cifră de afaceri de circa 158 milioane de lei şi venituri totale de 168,8 milioane de lei. În anul 2009, Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Vâlcea a confirmat că SC MW România SA a realizat o majorare de capital social de circa 6 milioane de euro la societatea din Drăgăşani. Astfel, prin această infuzie de capital, SC MW România SA Drăgăşani a realizat cea mai mare investiţie de portofoliu din acel an. În acest moment, fabrica produce aproape 5 milioane de jante auto în fiecare an. Grupul Magnetto Wheels a cumpărat la începutul anului 2000, prin divizia sa, Fergat SpA, pachetul majoritar de acţiuni al fostei societăţi Roţi Auto Drăgăşani. În total, grupul italian Magnetto Wheels a investit în unitatea vâlceană peste 45 milioane de euro (fonduri direcţionate pentru realizarea unui program general de retehnologizare a societăţii), iar pentru viitor urmează să fie alocate alte milioane de euro pentru investiţii. La Drăgăşani a fost transferată o linie de producţie dezafectată din Italia, ca urmare a reorganizării grupului italian pe baza unei strategii care vizează relocarea producţiei către ţări unde costurile cu forţa de muncă sunt reduse. Totodată, la fabrica de la Drăgăşani au fost transferate şi o parte din contractele pe care SC MW România SA Drăgăşani le avea cu mai mulţi producători auto din Europa.

(Petre Coman)

Leave a Response