|sâmbătă, mai 8, 2021
  • Follow Us!

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea a aprobat cele trei investiţii care vor fi realizate prin PNDL 

f_350_200_16777215_00_images_6news335_gutau_primarie_1

 

Luni, 20 noiembrie, în şedinţă extraordinară, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea a aprobat cele trei investiţii ce vor fi realizate prin PNDL finanţate de Ministerul Dezvoltării Regionale: „Grădiniţă cu 4 grupe – Şcoala Waldorf – lucrări de construire corp multifuncţional”; „Amenajare strada Săliştea Nouă”; „Construire Grădiniţă cu program normal nr. 16”. Astfel, s-a aprobat studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Construire Grădiniţa cu program normal nr. 16” şi indicatorii tehnico-economici la valoarea totală de 1.070.779 lei cu TVA. S-a mai aprobat devizul general – cheltuieli neeligibile PNDL – buget local, pentru obiectivul de investiţii „Construire Grădiniţă cu program normal nr.16”, la valoarea de 108.625 lei cu TVA. Proiectul respectiv a fost inclus in Programul National de Dezvoltare Locala aprobat prin OMDRAPFE nr. 3615/12.07.2017 privind aprobarea listei obiectivelor de investiţii si sumele alocate acestora pentru finanţarea Programului naţional de dezvoltare locala, judeţul Valcea, in perioada 2017 – 2020. Terenul în suprafaţă de 961 mp se află în intravilanul municipiului Rm. Valcea, pe strada Nicolae Titulescu nr,12B si este inventariat in domeniul public al Municipiului Rm. Valcea. Primaria Municipiului Rm. Valcea intentioneaza sa realizeze la adresa sus mentionata o grădiniţă cu program normal, funcţiune complementara locuirii existente in zona. Necesitatea construirii acestui obiectiv a aparat datorita faptului ca in aceasta zona nu exista o grădiniţă care sa corespunda cu cerinţele normativelor in vigoare. Tema de proiectare iniţiala cerea realizarea unui imobil nou, cu regim de inaltime P+M cu funcţiunea de grădiniţă, cu suprafaţa de aprox. 400mp. Spatiile solicitate erau: 4 sali de grupa pentru copii, grupuri sanitare conform normelor in vigoare, spatii necesare desfasurarii activitatii (birouri, holuri, vestiare, cabinet medical, izolator etc.) sala de festivitati la mansarda. În curtea interioara, pe suprafaţa ramasa de 561 mp, se dorea amenajarea unui spaţiu de joaca cu obiecte caracteristice grupelor de varsta de la 3 la 6 ani, precum si o amenajare exterioara de tip loc de odihna pentru părinţi si bunici, cu spatii verzi amenajate, alei pietonale. Tema de proiectare iniţiala s-a schimbat in sensul modificării numărului de sali de grupa de la 4 la 3 si al eliminării sălii de festivitati. Astfel suprafaţa construcţiei A.C. s-a restrâns la 170mp (suprafaţa desfasurata = 340mp). Se pastreaza regimul de inaltime, destinaţiile solicitate ce decurg din organizarea activitatii pentru 3 Sali de grupa, precum si spatii adiacente necesare (birouri, holuri, vestiare, cabinet medical, izolator) cu respectarea condiţiilor prevăzute in normativele de proiectare. De comun acord cu beneficiarul se propune amplasarea spaţiului de joaca pentru copii pe terenul ramas liber la nord de imobilul destinat grădiniţei. Terenul este amplasat in zona locuinţelor colective, avand destinatia de teren adiacent blocurilor 85bis si 86, beneficiaza de acces la strada Nicolae Titulescu prin intermediul unei alei carosabile. In prezent, incinta constituita din cele doua blocuri si neamenajarea corespunzătoare a acestui spaţiu creaza o atmosfera neprietenoasa. Senzaţia apasatoare de cartier „dormitor” poate fi combătută cu o abordare ludica, in perfect acord cu tipul programului de grădiniţă. Se vor amenaja alei pietonale de acces din strada si trotuar de jur imprejurul clădirii si se vor planta arbori. Dotarea locului de joaca cu mobilier adecvat, policrom, va spori atractivitatea locului. Obiectivul va fi amplasat in partea sudica a terenului, acolo unde latimea este mai permisiva. Accesul in grădiniţă se face prin partea de vest, iar sălile de grupa sunt orientate spre sud. La nord se afla spaţiul de joaca pentru copii, protejat de frontul continuu al locuinţelor colective.

Leave a Response