|joi, mai 13, 2021
  • Follow Us!

Primarul din Zătreni, Constantin Liţoiu, a premiat familiile care au împlinit peste 50 de ani de căsătorie 

litoiu zatreni

 

La iniţiativa primarului Constantin Liţoiu, Consiliul Local al comunei Zătreni a aprobat luna trecută alocarea sumei de 11.000 lei cu TVA, proveniţi din bugetul local, în vederea premierii cu câte 200 lei a familiilor în viaţă din comuna Zătreni, care au împlinit peste 50 de ani de la căsătorie în cursul anului 2017, precum şi pentru o masă festivă, pe data de 11 noiembrie 2017, la Căminul Cultural Zătreni. Tot Consiliul Local a mai decis implementarea proiectului „Achiziţie utilaj şi echipamente în vederea dotării SVSU Zătreni, jud. Vâlcea”, în cadrul Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) implementat prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020, SubMasura 19.2, Masura M3/6B „Comunitate atractivă”, din cadrul GAL CERNA-OLTEŢ. S-a aprobat necesitatea, oportunitatea si potentialul economic al investitiei „Achiziţie utilaj si echipamente in vederea dotării SVSU Zatreni, jud. Valcea”, asa cum rezulta din analiza documentaţiei tehnico-economice aferenta investitiei. Comuna Zătreni are un număr de 2444 locuitori, consemnat in urma Recensământului Populaţiei din anul 2011, acesta reprezentând numărul de locuitori deserviţi de investia prevăzută in cadrul proiectului. Lucrările sunt prevăzute în bugetul local al comunei Zătreni, in conformitate cu legislaţia in domeniu, pentru perioada de realizare a investiţiei. Consiliul Local Zătreni se angajează sa asigure funcţionarea investitiei la parametrii proiectat! si sa suporte cheltuielile de intretinere a investiţiei, pe o perioada de cel puţin 5 ani de la data efectuării ultimei plaţi a proiectului. Consiliul Local Zătreni l-a desemnat pe primarul din Zătreni, Constantin Liţoiu, să reprezinte comuna Zătreni în cadrul activităţilor generate de proiect. S-a aprobat realizarea accesului public la investiţia realizată prin proiect fără a fi percepute taxe, precum şi memoriul justificativ impreuna cu indicatori tehnico- economici si cererea de finanţare aferenta investitiei „Achiziţie utilaj si echipamente in vederea dotării SVSU Zatreni, jud. Valcea”. Consiliul local Zătreni îşi ia angajamentul că va asigura cofinanţarea proiectului, din sursele bugetului local, asumandu-si obligaţia de excludere a oricărei contribuţii publice directe de la Bugetul de stat pentru investiţiile care urmează a se realiza, plăţile pentru cheltuielile neeligibile urmând să fie efectuate numai din surse proprii sau atrase. În vara acestui an, Ministerul Dezvoltării Regionale a decis alocarea sumei de 30 miliarde de lei vechi pentru două proiecte prin PNDL 2: „Anvelopare Școala Zătreni” (5 miliarde de lei vechi); „Extindere canalizare în satele Valea Văleni, Ciortești, Zătreni, Manicea și Butanu în comuna Zătreni” (25 miliarde de lei vechi).

Leave a Response