|duminică, aprilie 2, 2023
  • Follow Us!

Edilul şef din Lădeşti, Ion Lixandru, va demara în acest an lucrări de asfaltare pe 10 km de drumuri 

primar-ladesti

 

 

Recent, primarul comunei Lădeşti, Ion Lixandru, a precizat că prioritatea numărul 1 pentru acest an este demararea lucrărilor de asfaltare a celor 10 km de drumuri rămași nemodernizaţi: „Localitatea are alimentare cu apă în toată comuna, dar trebuie să continue cu introducerea canalizării şi asfaltarea drumurilor. Ar mai fi de asfaltat doar 10 kilometri și atunci am încheia definitiv cu asfaltarea tuturor drumurilor. Anul acesta vom căuta surse de finanțare și pentru modernizarea acestor drumuri”. Anul trecut, primarul Ion Lixandru şi aparatul tehnic al primăriei au întocmit documentaţia aferentă proiectului construirii unui pod peste pârâul Găgeni pe DC 90 km 0+530, sat Găgeni (în valoare de 333.309 lei) ce va fi finanţat de Ministerul Dezvoltării Regionale. În luna august 2017, tot primarul comunei Lădeşti, Ion Lixandru, a scos la licitaţie documentaţia tehnică necesară realizarii investiţiei, având ca obiect „Reabilitare, modernizare şi dotare Cămin Cultural, comuna Lădeşti, judeţul Vâlcea”. Obiectul lucrării este o clădire demisol parter plus 2 etaje cu destinaţia de casa de cultura, situata in comuna Ladesti, sat Lădeşti. Clădirea a fost construită în anul 1985. Serviciile vor fi prestate în baza contactului de achiziţie publica ce se va incheia in urma achiziţiei directe. Caietul de sarcini face parte integranta din documentaţia de atribuire si constituie ansamblul cerinţelor pe baza carora se elaboreaza de către fiecare ofertant propunerea tehnica. Operatorii economici interesati avea obligaţia de a posta în catalogul electronic disponibil pe SEAP oferta de preţ şi principalele caracteristici tehnice in conformitate cu cerinţele caietului de sarcini. Valoarea estimată este de 40.000 lei fara TVA, iar sursa de finanţare este bugetul local. Criteriul de atribuire pentru contractul de achiziţie publică a fost preţul cel mai scăzut, în condiţiile specificate în caietul de sarcini.

Leave a Response