|miercuri, martie 29, 2023
  • Follow Us!

Începe Concursul de selectare a unui logo care să marcheze împlinirea a 630 de ani de la prima atestare documentară a municipiului Râmnicu Vâlcea 

large_12-8-10--22-34-51blocuri anl_2 pp

Prin HCL nr. 49/2018 s-a aprobat Regulamentul de desfăşurare a concursului de alegere a unui logo pentru marcarea a 630 de ani de la prima atestare documentară a municipiului Râmnicu Vâlcea, concurs care se desfăşoară începând cu 1 martie 2018. De la această dată şi până în ultima oră a zilei de 30 martie, cei care doresc să participe – persoane individuale sau grupuri de maximum 3 persoane, cetăţeni români, deţinători ai unui act de identitate – pot trimite propunerile lor grafice – dimensiune de minimum 500 x 500 pixeli, format vectorial de tip ”pdf”, ”eps”, ”ai” sau ”cdr”, a cărui dimensiune nu trebuie să depăşească 5 MB – însoţite de ”Formularul de înscriere”, pe adresa ramnic630@primariavl.ro. Fiecare participant, fie persoană individuală, fie membru al unui grup, poate trimite doar o singură propunere de logo. Variantele primite – anonimizate de administratorul adresei de e-mail – vor fi analizate în perioada 2-5 aprilie de un juriu format din Gheorghe Dican, Preşedinte al Uniunii Artiştilor Plastici – Filiala Vâlcea, prof. Doina Gănescu, director al Şcolii Populare de Arte şi Meserii, prof. Traian Ştefan Boicescu, reprezentant al liceului de Arte ”Victor Giuleanu”, consilierii locali Adina-Florentina Dobrete şi Maria Bobeanu, precum şi doi reprezentanţi ai Primăriei municipiului. Verdictul final va fi dat şi anunţat public pe 5 aprilie, iar premierea câştigătorilor – Premiul I pentru logo-ul ”Râmnic 630”: 1.000 lei, Premiul II: 500 lei, Premiul III: 300 lei – se va face în cadrul unei conferinţe de presă pe data de 6 aprilie.

Logo-ul astfel ales va fi folosit pentru personalizarea tuturor materialelor de promovare ce vor fi realizate de către Primăria municipiului pe parcursul anului 2018.

Mai multe detalii şi Regulamentul complet pot fi găsite în HCL nr. 49/2018, care poate fi studiată şi descărcată de pe site-ul Primăriei municipiului – www.primariavl.ro.

FORMULAR DE ÎNSCRIERE

Concursul de alegere a unui logo pentru marcarea a 630 de ani

de la prima atestare documentară a municipiului Râmnicu Vâlcea

 

Subsemnatul/Subsemnaţii (nume, prenume):

  1. _________________________________________________
  2. _________________________________________________
  3. _________________________________________________

domiciliat/ţi în (adresa/ele completă/e):

1.______________________________________________________________________

2.______________________________________________________________________

  1. _____________________________________________________________________,

identificat/ţi prin:

  1. CI/BI seria ____, nr. ________________,
  2. CI/BI seria ____, nr. ________________,
  3. CI/BI seria ____, nr. _______________,

particip/ăm la Concursul de alegere a unui logo pentru marcarea a 630 de ani de la prima atestare documentară a municipiului Râmnicu Vâlcea cu fişierul ataşat.

 

Declar/ăm că am înţeles şi mi/ne-am însuşit prevederile Regulamentului de desfăşurare a Concursului de alegere a unui logo pentru marcarea a 630 de ani de la prima atestare documentară a municipiului Râmnicu Vâlcea, aprobat prin HCL nr. 49/2018, că mă/ne încadrez/ăm în prevederile art. 7 din Regulament şi că proiectul propus este creaţie proprie.

 

În cazul în care logo-ul propus va fi declarat câştigător, înţeleg/em să cedez/ăm drepturile de autor aferente acestui proiect Municipiului Râmnicu Vâlcea, nemaiavând nici o pretenţie financiară sau de orice altă natură faţă de utilizarea acestui logo de către organizatorul Concursului.

 

Data:                                                                                       Semnătura/Semnăturile:

_________                                                                              ____________________

____________________

____________________

 

Leave a Response