|luni, septembrie 25, 2023
  • Follow Us!

Proiectul de modernizare a staţiunii montane „Vârful lui Roman”, aprobat de Consiliul Local al oraşului Horezu 

Nicolae Sardarescu

 

Consiliul Local al oraşului Horezu, întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.03.2018 a aprobat studiul de fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Realizare, reabilitare şi modernizare unor drumuri în staţiunea montană Vârful lui Roman, oraşul Horezu, judeţul Vâlcea” la valoarea totală de circa 10 milioane de euro. S-a mai aprobat amplasamentul lucrării la obiectivul de investitii „Realizare, reabilitare şi modernizare drumuri în staţiunea montană Vârful lui Roman, oraşul Horezu, judeţul Vâlcea” conform planurilor de amplasament şi delimitare, întocmite de cadastrist autorizat, precum şi declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor-terenuri, cuprinse în coridorul de expropriere pentru obiectivul de investiţii menţionat. S-a mai decis, ca justă despăgubire, pentru imobilelele-terenuri ce constituie amplasamentul pentru lucrarea de utilitate publică de interes local suma totală de 247.700 lei, cu TVA, alocată din bugetul local al oraşului Horezu, estimată în baza evaluării imobilelor-terenuri ce urmează a fi expropriate întocmită de evaluator autorizat ANEVAR Covrescu Valerian. Conform evidenţelor Agenţiei Naţionale de Cadastru si Publicitate Imobiliară, registrului agricol şi evidentelor fiscale de la Primăria oraşului Horezu, proprietar pe imobilele-terenuri care fac obiectul coridorului de expropriere pentru amplasamentul obiectivului de investitii „Realizare, reabilitare şi modernizare drumuri în staţiunea montană Vârful lui Roman, oraşul Horezu, judeţul Vâlcea” este Obştea oraşului Horezu. Suma prevăzută ca justă despăgubire se va vira într-un cont deschis la Trezoreria Horezu pe numele oraşului Horezu-expropriator, la dispoziţia proprietarului expropriat Obştea oraşului Horezu. Plata despăgubirilor pentru imobilele-terenuri expropriate se face pe baza cererii adresate de titularul drepturilor reale, precum si de orice persoană care justifică un interes legitim. La iniţiativa primarului Nicolae Sărdărescu, Consiliul local al oraşului Horezu a aprobat anul trecut realizarea şi implementarea proiectului cu titlul „Amenajarea zonei centrale pietonale a staţiunii turistice Horezu în vederea consolidării identităţii locale şi dezvoltării turismului” în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020. Valoarea totală a investiţiei este de 1,7 milioane euro, iar durata de realizare este de 12 luni. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului „Amenajarea zonei centrale pietonale a staţiunii turistice Horezu în vederea consolidării identităţii locale şi dezvoltării turismului” pentru implementarea proiectului în condiţii optime, se vor asigura din bugetul local al UAT oras Horezu.

Leave a Response