|sâmbătă, septembrie 30, 2023
  • Follow Us!

Consiliul Local a modificat modul de finanţare pentru reabilitarea termică a 7 blocuri de locuinţe din Râmnic 

Primaria Ramnicu Valcea cladire (4)

 

Săptămâna trecută, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în şedinţă ordinară, a aprobat finanţarea execuţiei lucrărilor de intervenţie pentru bloc L, Calea lui Traian nr.129, bloc L, strada Regina Maria nr. 1, bloc Anton Pann, Calea lui Traian nr. 116, bloc K, Scuarul Mircea cel Bătrân nr.6, bloc Cozia, str. Regina Maria nr.4, bloc 2 (Cămin nefamilişti nr.2), Calea lui Traian nr.45 şi bloc 1, Calea lui Traian nr.45, astfel: 60% din alocaţii de la bugetul de stat; 15% din alocaţii de la bugetul local; 25% din fondul de reparaţii al Asociaţiei de Proprietari. Ca urmare a finalizarii proiectului „Reorganizarea si amenajarea spaţiului public central din Municipiul Rm.Valcea”, pentru ameliorarea aspectului urbanistic al zonei centrale, iar in zona de sud la intrarea in municipiu care au un grad avansat de deteriorare a faţadelor, precum si creşterea gradului de satisfactie al comunitatii, se impune realizarea lucrărilor de interventie pentru creşterea performantei energetice la blocurile de locuinţe amplasate in aceste zone. Blocurile care fac obiectul aspectelor descrise mai sus, sunt urmatoarele: Bloc L, Calea lui Traian nr.129, Bloc L, Strada Regina Maria nr.l, Bloc Anton Pann, Calea lui Traian nr. 116, Bloc K, Scuarul Mircea cel Batran nr.6, Bloc Cozia, Str.Regina Maria nr.4, Bloc 2 ( Cămin nefamilisti nr.2), Calea lui Traian nr.45, Bloc 1, Calea lui Traian nr.45. Primaria Municipiului Rm.Valcea a încheiat cu Asocierea S.C. OLT PROIECT SLATINA S.R.L. si S.C. TRANSCOM CARAIMAN S.R.L. contracte de servicii de proiectare pentru „Lucrări de interventie in vederea creşterii performantei energetice a blocurilor de locuinţe” — lot 1, 2 si 4, insumand un număr de 31 blocuri, pentru a fi incluse in Programului Operaţional Regional 2014-2020, cu termen limita de depunere la ADR Sud Vest Oltenia data de 28.02.2018. Blocul 1, Calea lui Traian nr.45 si blocul Cozia, Str.Regina Maria nr.4 erau incluse in contractele de servicii de proioectare mentionate mai sus. Ca urmare a nerespectarii clauzelor contractuale de către prestator, respectiv Asocierea S.C. OLT PROIECT SLATINA S.R.L. si S.C. TRANSCOM CARAIMAN S.R.L., documentaţiile aferente contractelor de servicii nu au mai fost depuse la ADR Sud Vest Oltenia. Tinand cont de cele mentionate anterior, primaria a solicitat, Ministerului Dezvoltării Regionale si Administraţiei Publice, prin adresele nr.4047/02.02.2018 si nr. 10307/21.03.2018, includerea lucrărilor de reabilitare termica pentru blocurile de locuinţe mentionate mai sus in Programul naţional multianual privind creşterea performantei energetice la blocurile de locuinţe, cofinantate de la bugetul de stat, in conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 18/2009, actualizata la zi, pentru anul 2018 sau 2019. Prin adresa nr.37610/08.05.2018. înregistrata la sediul primăriei municipiului cu nr.17052/11.05.2018, M.D.R.A.P., referitor la includerea in Programul naţional privind creşterea performantei energetice a blocurilor de locuinţe, a comunicat ca: „Pentru a beneficia de fonduri de la bugetul de stat prin Programul naţional multianual privind creşterea performantei energetice la blocurile de locuinţe, dupa finalizarea identificării si inventarierii (pana la 6 iunie 2018) si aprobarea programelor locale, unitatile administrativ teritoriale trebuie sa parcurga etapele si sa intocmeasca documentele, pentru fiecare bloc de locuinţe in parte, in conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 18/2009, cu modificările si completările ulterioare si ale Ordinului comun MDRL/MFP/MAI nr. 163/540/23/2009, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 18/2009 privind creşterea performatei energetice a blocurilor de locuinţe, cu modificările si completările ulterioare” si transmiterea documentelor aferente; alocarea fondurilor de la bugetul de stat in cota-parte de 60% din valoarea lucrărilor executate, se asigura echilibrat pe regiunile de dezvoltare si, in cadrul acestora, pe municipii reşedinţa de judeţ municipii, oraşe si comune , in funcţie de necesarul anual de alocaţii fundamentat de coordonatorii locali, cu prioritate pentru finalizarea executării lucrărilor de interventie contractate in anii precedenţi”. Conform prevederilor art. 13, alin.(l) din Ordonanţa de Urgenta nr. 18/2009, actualizata la zi, finanţarea lucrărilor de interventie se asigura astfel: 60% din alocaţii de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinaţie în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene; 40% din fonduri aprobate anual cu această destinaţie în bugetele locale şi/sau din alte surse legal constituite, precum şi din fondul de reparaţii al asociaţiilor de proprietari şi/sau din alte surse legal constituite, cu respectarea prevederilor alin.(2) si alin.(3) de la acelaşi articol care stipuleaza nivelurile cotelor de contributie proprie a autorităţilor administraţiei publice locale de maximum 30% si a cotei de contributie a asociaţiei de proprietar de minim 10%, din valoarea executării lucrărilor de intervenţie. În conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului 2014-2020, pentru lucrările de interventie in vederea creşterii performantei energetice a blocurilor de locuinţe incluse in Programului Operaţional Regional 2014-2020, care se deruleaza prin ADR Sud Vest Oltenia, cota de contributie a asociaţiei de proprietari este in procent de 25%.

Leave a Response