|joi, septembrie 28, 2023
  • Follow Us!

Stefan Prala, director ABA Olt: EXERCIȚIU DE SIMULARE ÎN CAZ DE INUNDAȚII 

Stefan Prala

 

Administraţia Bazinală de Apă Olt, sub coordonarea directorului Ștefan Prală, va desfăşura în perioada 05-07 iunie 2018, un exerciţiu de simulare, pentru gestionarea situațiilor de urgență generate de inundatii.

    Scopul exerciţiului este de a verifica modul de funcționare a fluxului informațional meteorologic și hidrologic de avertizare și alarmare a populatiei, în bh. Olt la nivelul județelor Vâlcea și Olt.

    De asemenea, se urmărește modul de conlucrare a tuturor structurilor implicate în gestionarea situațiilor de urgență generate de inundații, cunoasterea procedurilor managementului riscului la inundații elaborate de Ministerul Apelor și Pădurilor.

     Exercițiul va avea loc pe cursurile de apă din Jud.Vâlcea-râul Olteț – stația hidrometrică  Oteteliș și pârâul Cerna – stația hidrometrică Măciuca; Jud.Olt -râul Olteț – stația hidrometrică  Balș și pârâul Gemărtălui – stația hidrometrică Gropșani; Jud. Gorj  -râul Olteț – stația hidrometrică Nistorești.

Structurile implicate în desfășurarea exercițiului de simulare sunt: Administraţia Naţională de Meteorologie – Centrul Meteorologic Regional Olienia, Institutul Național de Hidrologie și Gosopdărire a Apelor, Centrul Operativ pentru Situații de Urgență din cadul  Ministerului Apelor și Pădurilor, Administrația Națonală ,,Apele Române’’, Adminisrtația Bazinală de Apă Olt, Sistemul de Gospodarire a Apelor Vâlcea, Sistemul de Gospodarire a Apelor Olt, S.C.Hidroelectrica S.A.- Suc. Hidrocentrale Rm.Vâlcea, C.J.S.U.Vâlcea, C.J.S.U.Olt, G.S.T.Vâlcea, Centrul Operațional – I.S.U. Vâlcea, G.S.T.Olt, Centrul Operațional – I.S.U. Olt, comitetele locale pentru situații de urgență din zonele unde se desfașoară exercițiul de simulare.

Modul de desfășurare a exercițiului de simulare:

În data de 05 iunie, ora 8.00, va avea loc întâlnirea de lucru la dispeceratul A.B.A. Olt a Centrului Operativ al Administrației Bazinale de Apă Olt,  pentru prezentarea scenariului exercițiului de simulare, stabilirea programului de desfășurare a acestuia, verificarea modului de cunoaștere a Planului Bazinal de Apărare Împotriva Inundațiilor și a Planului de Apărare Împotriva Inundațiilor a Județului Vâlcea.

Exercițiul se va declanșa în dispeceratul bazinal al A.B.A Olt, începând cu ora 9.00, cu primirea avertizării meteorologice nowcasting (prognoză imediată) cu COD ROSU de la Centrul Meteorologic Regional (C.M.R.)  Oltenia – Craiova la  Centrul Operativ al A.B.A.Olt, referitor la posibilitatea căderii unor precipitații torențiale în următoarele 6 ore în bazinul hidrografic al râului Olteț și afluenții, Cerna și Gemărtău. Avertizarea va fi transmisă de C.M.R. Oltenia și la Centrul Operațional al Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență Vâlcea și Olt .

Următoarea etapă constă în informarea conducerii Administrației Bazinale de Apă Olt privind conținutul avertizării în vederea convocării Centrului Operativ al Administrației Bazinale de Apă Olt  și transmiterea avertizării la  S.G.A. Vâlcea, S.G.A.Olt și S.G.A.Gorj în vederea convocării Centrelor Operative pentru Situații de Urgență și la Centru de Intervenţie Rapidă (C.I.R.) Vâlcea .

La ora 10.00 –  primirea  la dispeceratul bazinal al A.B.A.Olt  a avertizărilor  de precipitații de la stațiile hidrometrice Nistorești, Oteteliș și Măciuca cu cantități cuprinse între 50-60 l/mp/oră și de la st.hidrom.Balș și Gropșani cu cantități cuprinse între 15-20 l/mp/ora; transmiterea conform fluxului informational la A.N. ,,Apele Romane’’– Centrul Operativ, INHGA și instituțiile locale.

În intervalul orar 10.30-13.00 – primirea și transmiterea avertizărilor hidrologice de la stațiile hidrometrice Nistorești, Măciuca  și Oteteliș  privind depășirea Cotelor de Atenție  și  a  cantităților de precipitații și transmiterea conform fluxului informațional la A.N. ,,Apele Romane’’- Centru Operativ, INHGA și instituțiile locale.

În baza  prognozei hidrologice care prevede depășirea Cotei de Inundație șeful Grupului de Suport Tehnic Vâlcea- director S.G.A.Vâlcea propune Instituției Prefectului județului Vâlcea convocarea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență.

În intervalul orar 15-17- transmiterea Rapoarte Operative privind efectele fenomenelor hidrometeorologice periculoase de la Comitetul Local pentru Situații de Urgență (CLSU) la Centrul Operativ al SGA Vâlcea. Acesta va elabora împreună cu Centrul Operațional al I.S.U. Vâlcea un – Raport Operativ la nivelul județului pe care îl transmite conform fluxului informațional.

       Scenariul continuă cu  transmiterea avertizărilor  hidrologice  privind  scăderea nivelurilor sub Cotele de Inudație și sub Cotele de Atenție  (de la st.hidrom implicate in exercitiul de simulare  Oteteliș, Măciuca și Nistorești).

       La ora 21.00 – primirea avertizării meteorologice nowcasting cu COD ROSU de la C.M.R. Oltenia – Craiova la Centrul Operativ al A.B.A. Olt referitor la posibilitatea căderii unor precipitații torențiale în următoarele 6 ore în bazinul hidrografic inferior al râului Olteț și afluentului  Gemărtălui.

      La ora 22.00 – Centrul Operativ al ABA Olt transmite la S.C.Hidroelectrica – Suc.Hidrocentrale Rm.Vâlcea solicitarea privind realizarea de pregoliri în vederea asigurării tranșelor de atenuare a undei de viitura pe tronsonul Drăgănești – Izbiceni  și tranzitarea în siguranță a undei de viitură produsă în bazinul hidrografic al râului Olteț începând cu ora 00/06.06.2018.

     La ora 23.00 – Suc. Hidrocentrale Rm.Vâlcea anunță începerea manevrelor de pregolire la acumulările de pe sectorul Olt-inferior.

      În data de 06.06.2018, la ora 8.00, va avea loc întâlnirea de lucru la dispeceratul S.G.A. Olt pentru prezentarea scenariului exercițiului, stabilirea programului de desfășurare a acestuia, verificarea modului de cunoaștere a Planului de Apărare Împotriva Inundațiilor a Județului Olt, discuții asupra sarcinilor ce decurg  din implementarea prevederilor Directivei de Inundații.       

      Exercitiul de simulare continuă cu  transmiterea avertizării hidrologice de la st.h.Balș cu depășirea Cotei de Atenție și precipitații cuprinse între 50-60 l/mp/oră; transmiterea avertizării hidrologice de la st.h.Balș cu nivel în creștere peste Cota de Atenție și precipitații cuprinse între 40-50 l/mp; transmiterea de către I.N.H.G.A.- C.N.P.H. a unei atenționări hidrologice nowcasting privind depășirea Cotelor de Inundatie în b.h.Olteț pe raza Județului Olt (stațiile hidrometrice Gropșani  și Balș) și producerea unor scurgeri importante de pe versanti; transmiterea prognozei hidrologice  elaborată de Serv. H.P.B.-A.B.A.Olt conform fluxului informațional la S.G.A. Olt; transmiterea avertizării hidrologice de la st.h.Gropșani pe pr. Gemărtălui cu depășirea Cotei de Inundație și precipitații. În baza  prognozei hidrologice primite șeful Grupului de Suport Tehnic Olt director S.G.A.Olt,  propune Instituției Prefectului Judetului Olt convocarea  Comitetului Județean pentru Situații de Urgență.

        Acțiunea va continua pană la ora 16.00, odată cu scăderea nivelului sub Cota de Atenție,  conform fluxului informational . Se anunță încetarea exercițiului de simulare.

În cea de-a treia zi comisia va analiza modul de desfășurare a acțiunii, întocmirea raportului privind desfășurarea exercițiului, stabilirea termenelor și responsabilităților pentru remedierea deficiențelor, propuneri și recomandări de îmbunătăţire privind funcţionarea fluxului informaţional în perioadele de ape mari, întocmirea şi transmiterea Rapoartelor Operative, a Rapoartelor de Sinteză şi a Proceselor Verbale de Calamitate.

,,Exercițiile de simulare sunt organizate de Ministerul Apelor și Pădurilor, prin Administrația Națională ,,Apele Române’’, pe bazine hidrografice în perioada mai-iunie 2018, în conformitate cu prevederile -Planului principalelor activități ale Comitetului Ministerial pentru Situații de Urgență pe anul 2018’’, a declarat directorul instituției, dl. Ștefan Prală.

                „Atenţie! Acesta este un exerciţiu de Simulare. Datele nu corespund realităţii.”

 

Compartimentul de Comunicare, Relaţii cu Presa

Mihaela COCA

Leave a Response