|luni, septembrie 25, 2023
  • Follow Us!

Primăria Râmnicului va aloca 1,23 milioane euro pentru reabilitarea „Casei Olănescu” 

Olanescu1

 

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 mai 2018, a aprobat documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare Casa Olănescu” la valoarea totală de 5.675.990 lei fără TVA (1,23 milioane de euro). Imobilul „Casa Olănescu” este un monument istoric reprezentativ pentru patrimoniul cultural local, înscris in Lista Monumentelor Istorice / 2015 a judeţului Valcea la nr. crt. 225, cod VL-II-m-B-09602.02, cu demunirea Casa Olănescu, municipiul Ramnicu Valcea, judeţul Valcea, dataresec. XVIII, ref. sec XIX-XX. Întrucât valoarea arhitecturala, istorica a Casei Olanescu este mare – monument istoric reprezentativ pentru patrimoniul cultural local – reabilitarea si punerea in valoare Casei Olănescu este o necesitate. „Principalele deficiente identificate vizeaza starea generala de conservare a monumentului. Interventia trebuie realizata in regim de urgenta tinand cont de starea de colaps in care se gaseste cladirea. Din acest punct de vedere, obiectul, prezintă infiltratii ce deteriorează zidurile la nivelul demisolului, iar datorita faptului ca şarpanta si invelitoarea nu mai exista au inceput sa se deterioreze zidurile si pardoselile de la parter. Sunt necesare lucrări de consolidare a monumentului istoric, lucrări de restaurare, conservare si refacere a elementelor arhitecturale, echiparea/refacerea instalaţiilor, precum si lucrări exterioare pentru punerea in valoare a monumentului constând in sistematizarea terenului in jurul construcţiilor, amenajare alei, spatii verzi si iluminat arhitectural. Obiectivele generale ale proiectului constau in creşterea numărului de obiective de patrimoniu cultural restaurate, creşterea numărului preconizat de vizite, prin valorificarea obiectivului de patrimoniu restaurat. Proiectul urmăreşte valorificarea potenţialului istoric al Casei Olanescu, prin promovarea c. monument istoric reprezentativ pentru patrimoniul cultural local. Monumentul Casa Olanescu este situata în zona centrala a oraşului, la intersecţia dintre Strad Alexandru Sahia cu Strada Antim Ivireanu, nu departe de Calea lui Traian, artera principala a orasi Ramnicu Valcea. Are o vechime de peste 300 de ani, fiind construită în jurul anilor XVIII. Conform PUG Ramnicu Valcea,terenul este situat in intravilanul localitatii Ramnicu Valce; destinatia terenului conform PUG al municipiului Ramnicu Valcea – 15-F Culte: zona compusa dintr unica unitate teritoriala de referinţa ce conţine lacasuri de cult si clădirile cu funcţiuni legate de cult. Imobilul intabulat in Cartea Funciara nr.46677/09 11 2017 – Ramnicu Valcea este compus c teren curţi constructii si construcţiile Casa Olanescu; Biserica Buna Vestire si construcţia Semninarului Teologic Liceal Ortodox Sfantul Nicolae. Starea tehnica a clădirii nu este corespunzătoare. De la data edificării si pana in prezent, nu s-au efectuat lucrări de interventii asupra elementelor structurale. S-au efectuat lucrări de interventii asupra elementelor de compartimentare si asupra finisajelor. Conform criteriilor pentru evaluarea calitativa prevăzute in «Codul de evaluare si proiectare a lucrărilor de consolidare la clădiri existente, vulnerabile seismic», indicativ P100/3-2008, structura de rezistenta NU îndeplineşte condiţiile de rezistenta, stabilitate si siguranţa in exploatare, si necesita masuri de consolidare. Având in vedere investigaţiile efectuate la amplasament si a rezultatelor calculelor obtinute prin aplicarea metodelor de investigare privind rezistenta, stabilitatea si siguranţa in exploatare a clădirii, se apreciaza ca structura de rezistenta a clădirii, in stadiul existent, prezintă fenomene de degradare fizica si mecanica, si NU are gradul de asigurare la incarcari statice si dinamice prevăzut in prescripţiile tehnice in vigoare, incadrandu-se la data realizarii prezentei expertize tehnice in clasa de risc seismic”, se arată în raporul Primăriei Râmnicului.

Leave a Response