|duminică, septembrie 24, 2023
  • Follow Us!

Senatorul Bogdan Matei: COMPETIȚIILE SPORTIVE, O PRIORITATE ÎN DEZVOLTAREA SPORTULUI ȘCOLAR 

Matei senator

COMPETIȚIILE SPORTIVE, O PRIORITATE ÎN DEZVOLTAREA SPORTULUI ȘCOLAR

Propunerea legislativă pentru completarea Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, al cărei inițiator sunt, a devenit Legea nr. 108/2018 și a fost publicată în Monitorul Oficial 422/17.05.2018.

Potrivit noii reglementări, la articolul 6, după alineatul (9) din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, se introduce un nou alineat, alineatul (9^1) cu următorul cuprins: 
„(9^1) Pentru organizarea şi desfăşurarea fazelor zonale/regionale şi naţionale ale competiţiilor sportive şcolare, Ministerul Tineretului şi Sportului pune la dispoziţie organizatorilor, gratuit, bazele şi instalaţiile sportive din domeniul public şi privat al statului aflate în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului, prin direcţiile pentru tineret şi sport judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti şi al cluburilor sportive, cu obligativitatea respectării desfăşurării normale a programelor şi activităţilor acestora.”

Senator PSD de Valcea,

MATEI Constantin Bogdan

Leave a Response