|joi, septembrie 28, 2023
  • Follow Us!

CJ Vâlcea a alocat 30.000 lei pentru Festivalul internaţional de muzică blues din Brezoi 

Consiliul-Judetean-Valcea-300x295

 

Consiliul Judeţean Vâlcea a aprobat zilele trecute propunerea preşedintelui Contantin Rădulescu de rectificare a bugetului propriu în sensul acordării unei sume din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Vâlcea către Primăria oraşului Brezoi. Prin adresa nr. 2566/15.05.2018, Oraşul Brezoi, solicită acordarea unui sprijin financiar, pentru organizarea ediţiei a II-a a Festivalului Internaţional de muzică Blues din România „Open Air Blues Festival, Brezoi 2018”. Analizând solicitarea primarului Oraşului Brezoi cu privire la organizarea festivalului de importanţă internaţională pe de o parte, şi posibilităţile de finanţare a acestei acţiuni de către Primăria Oraşului Brezoi, care la această data se află într-o situatie de extremă dificultate, pe de altă parte, s-a decis utilizarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Vâlcea. Potrivit art. 36 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, în bugetul propriu al judeţului Vâlcea a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 17/15.02.2018, Fondul de rezervă bugetară. În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 1 din Legea nr. 273/2006 cu modificările şi completările ulterioare, Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Vâlcea, se utilizează la propunerea ordonatorului principal de credite, pe bază de hotărâre de consiliu judeţean, şi pentru acordarea unor ajutoare către alte unităţi administrativ-teritoriale aflate în situaţii de extremă dificultate, la cererea publică a primarilor acestor unităţi ori din iniţiativă proprie. În acest sens, s-a decis acordarea din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Vâlcea, a sumei de 30.000 lei, Primăriei Oraşului Brezoi. Suma de 30.000 lei va fi folosită pentru amenajarea scenei, şi a Parcului oraşului Brezoi în vederea desfăşurării în bune condiţii a Festivalului Internaţional de muzică Blues din România „Open Air Blues Festival, Brezoi 2018”.

Leave a Response