|luni, septembrie 25, 2023
  • Follow Us!

Universitatea din Pitești derulează în perioada iunie – decembrie 2018 proiectul intitulat ,,Dezvoltarea marketingului relațional in cadrul mediului academic pentru creșterea accesului elevilor din medii defavorizate la învățământul superior și scăderea abandonului școlar al studenților’’ 

universitateapitesti-465x390

 

Codul proiectului: CNFIS-FDI-2018-0275

Titlul proiectului: Dezvoltarea marketingului relațional în cadrul mediului academic pentru creșterea accesului elevilor din medii defavoraizate la învățământul superior

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ

 

Universitatea din Pitești derulează în perioada iunie – decembrie 2018 proiectul intitulat ,,Dezvoltarea marketingului relațional in cadrul mediului academic pentru creșterea accesului elevilor din medii defavorizate la învățământul superior și scăderea abandonului școlar al studenților’’.

Proiectul vizeayă creșterea echității sociale, în vederea incluziunii sociale și sporirea accesului la învățământul superior, corelarea ofertei educaționale cu cererea pieței muncii (inclusiv cele privitoare la consilierea și orientarea în carieră).

Obiectivele proiectului:

  • Consolidarea parteneriatelor Universității din Pitești cu ISJ-urile județelor Argeș, Vâlcea, Olt, Teleorman în vederea creșterii accesului elevilor de liceu la învățământul superior, pentru susținerea incluziunii sociale și corelarea ofertei educaționale cu cerințele pieței muncii.
  • Consolidarea parteneriatelor între UPIT și reprezentanții mediului socio-economic în vederea îmbunătățirii curriculei pornind de la nevoile pieței muncii și dezvoltarea unei rețele de networking instituțional pentru consolidarea relației dintre universitate și mediul socio-economic.

Obiectivele proiectului sunt în acord cu Obiectivul general 6 din Strategia de redresare și dezvoltare a Universității din Pitești referitoare la reintegrarea cu mediul socio-economic regional și local și, în mod special cu obiectivele operaționale: OO6.3.Dezvoltarea și implementarea unui plan de cooperare regional pentru învățământ și formare profesională, OO6.4.Refacerea legăturilor cu sistemul de învățământ preuniversitar,OO6.5. Restabilirea locului UPIT intre actorii de top ai regiunii.

Obiectivele proiectului se integrează în linia directoare a Strategiei Europa 2020, cu obiectivele asumate de România în cadrul Procesului Bologna, cu cele stabilite în Programul Național de Reforma.

Grupul țintă vizat este constituit din 10 000 elevi informați cu privire la accesul la învățământul superior, dezvoltarea carierei și accesul pe piața muncii.

Activități

 

În carul proiectului se vor derula următoarele tipuri de activități:

A1. Activități de management al proiectului

A2. Promovarea ofertei educaționale a universității prin campanii de marketing în medii defavorizate și îndrumarea elevilor pentru accesarea programelor de studii.

A2.1. Dezvoltarea parteneriatelor cu ISJ Arges, Vâlcea, Olt și Teleorman și cu unități         școlare din             subordinea acestora, cu accent pe cele situate in medii defavorizate.

A2.2.Elaborarea, multiplicarea și distribuirea materialelor pentru promovarea universității

A2.3. Organizarea evenimentului ”Start pentru cariera ta” în 2-3 licee din județul Argeș și în          câte 1-2 licee din județele Vâlcea, Olt, Teleorman cu implicarea unor studenți voluntari.

A2.3.1.Informarea liceelor despre posibilitatea participării în calitate de co-organizator l                            a eveniment, selecția CNFIS-FDI-2018-0275 generated by UDiManager                                        04/05/2018 11:03:01 2 / 3 liceelor care vor găzdui evenimentele

A2.3.2.Desfăşurarea evenimentelor în cadrul cărora vor fi mediate întâlniri între elevi-                               studenţi voluntari

A.2.4.Diversificarea colaborării UPIT cu ISJ Arges, Vâlcea, Olt si Teleorman prin realizarea                      și distribuția unei publicații periodice intitulată PRE-UNIVERSITARIA (variantă                 online și letrică) sub forma unui ghid de bune practici educaționale și științifice              specifice mediului preuniversitar si universitar.

A 2.4.1.Constituirea cadrului de lucru, îndeplinirea procedurilor pentru alocarea                                         ISSN-ului.

A 2.4.2.Colectarea materialelor, selecția și pregătirea pentru publicare a                                                       primului număr.

A 2.4.4.Construirea site-ului revistei.

A2.5. Activități de îndrumare, orientare și consiliere profesională a elevilor din mediile      defavorizate    ale județelor Argeș, Vâlcea, Olt, Teleorman in vederea creșterii accesului la      învățământul superior

A2.5.1.Constituirea unui birou mobil de îndrumare in carieră în beneficiul elevilor din                                cele 4 județe.

A2.5.2.Sprijinirea dezvoltării personale a 100 elevi dezavantajați prin program de                           mentorat

A2.5.3.Activități de informare a elevilor despre oportunitățile din piața muncii și de                       proiectare a unui plan de carieră profesională.  Vor fi implicați și studenți voluntari.

A4. Dezvoltarea unui canal de comunicare online intre UPIT și liceele argeșene(elevi și responsabili consiliere)

A4.1. Crearea spațiului privat pentru consilierii educaționali din licee și elevi prin intermediul         unei             Facebook. Se va crearea aplicatia FB și se va realiza integrarea ei in pagina UPIT pentru    elevi.

A4.2. Activități specifice implementării comunicării online între UPIT și licee, respectiv cu            elevii din mediile defavorizate Vor fi implicați și 2 studenți voluntari.

A5. Activități de consolidare a parteneriatelor intre UPIT si unități economico-sociale din Argeș și zonele in care UPIT are extensii universitare.

A5.1. Activități de diversificare a axelor de colaborare cu partenerii din mediul socio-        economic. Se vor             revizui și completa acordurile cadru de colaborare. Se vor identifica            parteneri strategici și se va înființa             Consiliul Universitar Consultativ pentru Mediul Economic   si Social ca structură a Centrului de Colaborare             cu Mediul Socio-Economic și Incubare de     Afaceri- CUCMES.

A5.2. Organizarea a patru workshop-uri cu reprezentanții CUCMES.( L1-L7) pentru a se   identifica nevoile             de formare a tinerilor din județele vizate. Se va pregăti și edita un    catalog intitulat generic UPIT – Mediul             socio-economic care va fi un instrument util de         management universitar și organizațional.

 

Leave a Response