|joi, septembrie 28, 2023
  • Follow Us!

Primăria Horezu a scos la licitaţie delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare 

Nicolae Sardarescu

 

La iniţiativa primarului Nicolae Sărdărescu, Consiliul Local Horezu a aprobat luna trecută studiul de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare pe raza administrativ-teritorială a oraşului Horezu pe baza procedurilor de atribuire specifice legislaţiei achiziţiilor publice. S-a mai aprobat caietul de sarcini, strategia de contractare şi fişa de date a achiziţiei „Delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare pe raza administrativ-teritorială a oraşului Horezu, judeţul Vâlcea, pe baza procedurilor de atribuire specifice legislaţiei achiziţiilor publice”. În prezent, este in derulare Contractul de concesiune nr. 14315/21.11.2006 al serviciului public de salubrizare al oraşului Horezu , concesionar fiind SC URBAN SA si cu valabilitate pana la data intrării in operare a SMID (Sistemul managementului integrat al deşeurilor), dar nu mai târziu de 21.11.2018. Întrucât pana la aceasta data nu exista premise ca SMID va intra in operare in 2018-2019, iar pana la finalizarea contractului in vigoare au mai ramas 8 luni , se impune pregatirea unei noi documentaţii privind concesionarea serviciilor de salubrizare de pe raza Oraşului Horezu. Având în vedere modificările legislative privind concesionarea activităţilor de salubrizare, se impune actualizarea studiului de oportunitate care a stat la baza iniţierii procedurilor de atribuire a contractelor de concesiune a serviciilor de salubritate. „Oraşul Horezu are, în continuare, ca obiectiv prioritar asigurarea unui serviciu eficient de salubrizare, respectiv de colectare, transport şi depozitare a deşeurilor menajere de la persoane fizice, juridice, de la asociaţiile de proprietari din oraş, fiind astfel asigurată realizarea următoarelor obiective: îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale cetăţenilor oraşului prin promovarea calităţii şi eficienţei acestor activităţi; creşterea calităţii vieţii prin susţinerea dezvoltării economice a localităţii şi în principal prin stimularea mecanismelor de piaţă; dezvoltarea durabilă a serviciilor comunitare; protecţia mediului înconjurător; îndeplinirea obligaţiilor prevăzute în legislaţia de mediu; implementarea condiţionărilor ce se stabilesc prin acte normative emise de autorităţile de mediu competente conform unor programe de conformare la cerinţele de mediu. În prezent, în Oraşul Horezu, această activitate de colectare şi transport a deşeurilor este realizată de o singură firmă, în baza contractelor de prestări servicii încheiate direct cu beneficiarii serviciilor de salubritate menajeră (persoane fizice şi persoane juridice). În prezent, numărul de locuitori din aria de operare pentru serviciul de salubritate se estimează a fi de 7.113 locuitori stabili (la nivelul anului 2014), din care 2.296 gospodarii individuale si 629 apartamente organizate in 8 asociaţii de locatari”, se menţionează în raportul Primăriei Horezu.

Leave a Response