|joi, septembrie 28, 2023
  • Follow Us!

Rectificarea bugetelor şcolilor, a instituţiilor de cultură şi a bugetului local, pe ordinea de zi a Consiliului Local al Râmnicului 

ce-institutii-vor-beneficia-de-alocari-suplimentare-in-urma-rectificarii-bugetare-sri-sie-dna-csm-primesc-bani-in-plus

 

Primarul Mircia Gutău a convocat în şedinţă ordinară, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, în data de 27.06.2018, cu următoarea ordine de zi: raport şi proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii al unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat pentru anul 2018; raport şi proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii şi subvenţii al instituţiilor de cultură, sport şi asistenţă socială pentru anul 2018; raport şi proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local şi a listei de investiţii pe anul 2018; raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării finanţării Asociaţiei „Handbal Club Municipal Rm. Vâlcea”; raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatelor inventarierii generale a elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii aflate în patrimoniul municipiului Râmnicu Vâlcea pe anul 2017 şi aprobarea casării-declasării bunurilor degradate, uzate fizic şi moral; raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă desfăşurată în cadrul Sport Club Municipal Rm. Vâlcea; raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate (SF) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii: ’’Amenajare strada Posada – 2 ramificaţii”; raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate (SF) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii: ’’Amenajare Intrarea Lotrului”; raport şi proiect de hotărâre privind preluarea în administrarea Consiliului Local, a sectorului de drum judeţean DJ 703 F Râmnicu Vâlcea-Fedeleşoiu, situat în intravilanul municipiului Râmnicu Vâlcea; raport şi proiect de hotărâre privind transmiterea imobilului teren în suprafaţă de 19834 m.p şi construcţii în suprafaţă de 6119 m.p,, situat în bdul Nicolae Bălcescu nr. 26 din proprietatea Municipiului şi administrarea Consiliului Local, în proprietatea statului şi administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale – Universitatea din Piteşti; raport şi proiect de hotărâre privind suplimentarea suprafeţei de teren închiriată societăţii Firela COM SRL prin contractele nr. 307/2007 şi nr. 26149/2007; raport şi proiect de hotărâre privind prelungirea contractelor de folosinţă temporară a unui spaţiu de locuit din incinta Liceului Tehnologic ’’Ferdinand I”; raport şi proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea anexelor 1 şi 3 la contractul de delegare a gestiunii unor servicii publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local; raport şi proiect de hotărâre privind acceptarea unei donaţii; raport şi proiect de hotărâre privind repartizarea temporară a unei locuinţe sociale pentru o familie aflată într-o situaţie de risc social; raport şi proiect de hotărâre privind preluarea de către Sport Club Municipal Rm. Vâlcea a locului aparţinând în Liga Naţională şi în EHF, echipei de handbal feminin HCM Rm. Vâlcea; raport si proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 83/28.03.2018; raport        si proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 84/28.03.2018; raport şi proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 85/28.03.2018; raport şi proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului Municipiului Rm. Vâlcea; raport şi proiect de hotărâre privind aprobare Plan Urbanistic de Detaliu ’’Amplasare locuinţe colective D+P+2E+Mansardă ” – strada Demnităţii nr.8, investitor Dumitru Elena; raport şi proiect de hotărâre privind aprobare Plan Urbanistic de Detaliu ’’Amplasare locuinţe colective D+P+2E+3E retras” – strada Demnităţii nr.4, investitor Dumitru Elena.

Leave a Response