|miercuri, martie 29, 2023
  • Follow Us!

Consiliul Local a decis preluarea de către Sport Club Municipal a echipei de handbal HCM Râmnicu Vâlcea 

HCM handbal

 

Consiliul Local a decis zilele trecute preluarea de către Sport Club Municipal Râmnicu Vâlcea a locului aparţinând HCM Râmnicu Vâlcea în Liga Naţională de Handbal şi în Cupele Europene EHF, a echipei de handbal precum şi a colectivului tehnic. Prin Hotărârea Consiliului Local nr.311/199 din 23.11.2016 s-a aprobat înfiinţarea unei structuri sportive, instituţie publică de interes local cu personalitate juridică, denumită SPORT CLUB MUNICIPAL RÂMNICU VÂLCEA, persoană juridică de drept public, în subordinea Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, al cărui scop este acela de organizare şi administrare de activităţi sportive cu consecinţa directă de dezvoltare a sportului de performantă la nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea, a selecţiei continue, pregătirea şi participarea sportivilor proprii la competiţii interne şi internaţionale, organizate de forurile de specialitate. Potrivit regulamentului de organizare şi funcţionare, Sport Club Municipal Râmnicu Vâlcea are în structura sa următoarele secţii sportive: handbal; fotbal; sportul pentru toţi. Ulterior, Consiliul Local, prin Hotărârea nr.296/26 iulie 2017, a aprobat retragerea municipiului Râmnicu Vâlcea şj renunţarea la calitatea de membru în cadrul Asociaţiei Handbal Club Municipal Râmnicu Vâlcea, însă datorită faptului că până la sfârşitul campionatului 2017-2018 regulamentele Federaţiei Române de Handbal nu au permis efectuarea demersurilor pentru preluarea echipei de handbal de către Sport Club Municipal, prin Hotărârea nr.35/2018 s-a aprobat prelungirea suspendării aplicării Hotărârii Consiliului Local nr.296/2017, până la data de 30.06.2018. Prin adresa nr.317/16.05.2018, înregistrată la Primăria municipiului sub nr.17938/17.05.2018, Asociaţia Handbal Club Municipal Râmnicu Vâlcea a solicitat, ca urmare a încetării suspendării aplicării HCL nr.296/26.07.2017 şi a Hotărârii nr.4 a Adunării Generale a Asociaţiei Handbal Club Municipal Râmnicu Vâlcea, posibilitatea preluării echipei de handbal HCM Râmnicu Vâlcea de către Sport Club Municipal Rm.Vâlcea, iar prin hotărârea nr.6 din 18 iunie 2018, înregistrată la Primăria municipiului sub nr.22318/21.06.2018 Asociaţia a hotărât cedarea către Sport Club Municipal şi a locului în Campionatului Naţional Ligii Florilor, precum şi locul în Cupa EHF. Astfel, s-au întreprins demersuri de către Sport Club Municipal Râmnicu Vâlcea la Federaţia Română de Handbal pentru afilierea secţiei sportive, iar în şedinţa din data de 21.05.2018 Consiliul de Administraţie al Sport Club Municipal Râmnicu Vâlcea, prin hotărarea nr.2/2018 şi-a exprimat acordul de principiu privind preluarea echipei de handbal şi a colectivului tehnic al Asociaţiei Handbal Club Municipal Râmnicu Vâlcea, precum şi a locului aparţinând Handbal Club Municipal Râmnicu Vâlcea în Liga Naţională de Handbal şi a locului în Cupele Europene EHF. Urmare a demersurilor întreprinse de către Sport Club Municipal Râmnicu Vâlcea, Consiliul de Administraţie al Federaţiei Române de Handbal, în şedinţa din data de 22 mai 2018 a aprobat, în unanimitate afilierea provizorie a secţiei de handbal a SCM Rm.Vâlcea. De asemenea, prin adresa nr. 1304/08.06.2018, înregistrată la Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea sub nr.20798/11.06.2018 Federaţia Română de Handbal aduce la cunoştintă că în şedinţa Consiliului de Administraţie din data de 16.04.2018, s-a hotărât introducerea în Regulamentul de organizare şi desfăşurare a competiţiilor naţionale pentru sezonul 2018-2019, a unui articol cu privire la posibilitatea preluării de către un club a unei echipe de handbal, în situaţia în care un club sportiv nu mai poate susţine financiar activitatea unei echipe de handbal care face parte din structura sa, articolul 9.1 – Preluarea unei echipe – din Regulament, care prevede următoarele: în situaţia în care un club sportiv nu mai poate susţine financiar activitatea unei echipe de handbal care face parte din structura sa, acesta poate decide cedarea echipei către alt club sportiv, afiliat la FRH, din aceeaşi localitate sau judeţ. În acest sens, cele două cluburi vor solicita în scris aprobarea prealabilă a predării, respectiv preluării echipei. Propunerea de aprobare a acestei operaţiuni va fi făcută de către Departamentul Tehnic, iar aprobarea întocmirii dosarului de predare/primire va fi dată de către Comitetul Director. Predarea/primirea poate fi făcută numai în perioada cuprinsă între începerea sezonului competiţional (01.07.2018) şi data programării primei etape a Ligii Naţionale respective. Prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.38 din 18 mai 2017, aprobată prin Legea nr.90/2018 s-au adus modificări majore în ceea ce priveşte finanţarea de către autorităţile aministratiei publice locale a structurilor sportive de drept public, sportvii de performanţă putând încheia contracte de activitate sportivă. Totodată, prin Ordinul nr.631/890/2017 a fost aprobat şi modelul contractului de activitate sportivă care se încheie între sportivul de performanţă şi structura sportivă şi în care se stipulează valoarea drepturilor aferente contraprestaţiei depuse de sportiv, modalităţile şi termenele de plată, precum şi alte drepturi şi obligaţii reciproce ale părţilor contractante. De asemenea, potrivit prevederilor din Legea nr.69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare, autorităţile administraţiei publice au obligaţia să sprijine sportul pentru toţi şi sportul de performanţă şi să asigure condiţiile organizatorice şi materiale de practicare a educaţiei fizice şi sportului în comunităţile locale, iar potrivit art.18A1 alin.(1) din lege, prin hotărâre a autorităţilor deliberative ale administraţiei publice locale se pot aloca sume din bugetul local pentru finanţarea activităţii sportive a structurilor sportive care au calitatea de ordonator de credite aflate în subordinea acestora.

Leave a Response