|sâmbătă, martie 25, 2023
  • Follow Us!

Consiliul Local a aprobat alocarea sumei de 3,2 milioane euro pentru un „Sediu administrativ”, care să găzduiască şi Vama 

primaria-ramnicu-valcea-cladire-4

 

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 6 iulie 2018, a aprobat studiul de fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Sediu administrativ” la valoarea totală de 15.102.306 lei cu TVA (3,2 milioane de euro). Terenul pe care se propune construirea unui sediu nou, atât pentru Biroul Vamal Rm. Vâlcea, cât şi pentru un sediu administrativ multifuncţional al autoritatii locale, are o suprafaţa totală de 14951 mp, din care se va alege o suprafaţă echivalentă cu cea pe care se află actualul sediu al Biroului Vamal şi este inventariat în domeniul public al Municipiului. Proiectul are ca obiectiv final asigurarea condiţiilor tehnice pentru creşterea calitătii activitatii desfasurate aici si a condiţiilor de lucru pentru angajaţi si terte personae cu care aceştia se interconectează. Obiectivul de investitie trebuie sa cuprindă obligatoriu repartiţia funcţionala conform temei de proiectare avansate de investitor, respectiv: „Clădirea administrativă” care va cuprinde birouri, grup sanitar propriu, accese separate pentru public, personal si incinta; „Incintă vamală” care va cuprinde drum de acces betonat cu bariere de control, parcaje, magazii pentru mărfuri, padoc pentru câinii echipelor canine de contol, sistem monitorizare si control antiefractie video al incintei, iluminat public de incinta, spatii verzi amenajate. Terenul de amplasament pentru construcţiile si amenajarile nou propuse este in domeniul privat al Municipiului Râmnicu Valcea, se afla liber de sarcini la data elaborarii studiului de fezabilitate. Utilităţile de energie electrica, apa potabila, gaze naturale si canalizare, telefonizare necesare funcţionarii obiectivului de investitie se vor asigura prin racord la utilitatile stradale existente in zona Parc Industrial conform descrierilor deja făcute dar si a planşelor, memoriilor pe specialitati care se ataseaza studiului de fezabilitate pentru Sediu administrativ. Lucrările propuse se vor realiza pe proprietatea Municipiului Râmnicu Valcea, fară a afecta suprafeţe de teren cu altă destinaţie aflate în zona de siguranţă. Forma in plan a terenului, trapezoidala avand laturile de cca. 150 m la strada principala, latura de sud-est; cca. 153 m la strada secundara, latura de nord-est; cca. 140 m latura de vest si pe latura de sud-vest o lungime de cca 49 m. Studiul topografic a fost întocmit de către SC Inteligis SRL Rm. Valcea. Planul topografic are ca obiect imobilul in suprafaţa de 14.951 mp cu număr cadastral 54223 municipiul Rm.Valcea, inscris in cartea funciara nr. 54223, situat in intravilanul UAT Municipiul Râmnicu Valcea, conform PUG aprobat prin HCL nr. 18/2013, vizat de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara – Valcea, si poate fi utilizat in vederea întocmirii documentaţiei de autorizare a lucrărilor de construcţii „Sediu Administrativ”.

(Petre Coman)

Leave a Response