|miercuri, decembrie 7, 2022
  • Follow Us!

Eugen Neata, deputat PSD: A fost aprobata Ordonanța de urgență pentru modificarea și completarea Legii privind statutul polițistului 

FB_IMG_1541752084173

În ședința din data de 06 noiembrie 2018, a Comisiei pentru muncă și protecție socială, al cărei membru sunt, am dezbătut și aprobat Ordonanța de urgență nr. 53/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 360/2002 privind statutul polițistului.

Modificările sunt necesare pentru optimizarea cadrului legal în vigoare, astfel îcât:
– să se elimine posibilitatea accesării excesive a unor mecanisme create pentru a proteja polițiștii aflați în situații juridice particulare, care nu mai permit reîncadrarea acestora pe o funcție după punerea la dispoziția unității;
– să fie eliminat riscul de a transforma aceste mecanisme în oportunități de încetare a raporturilor de serviciu și accesare a dreptului la pensie anticipată/anticipată parțială, în cazul polițiștilor care nu îndeplinesc vârsta standard de pensionare pentru a beneficia de pensia de serviciu;
– să fie eliminat un risc real la adresa măsurilor de acoperire a deficitului de personal adoptate de Ministerul Afacerilor Interne.
Deasemenea, având in vedere faptul că evoluția societății și dinamica unor activități reclamă flexibilizarea și descentralizarea mecanismului de acordare a gradelor profesionale pentru ofițerii de poliție, mai ales că acesta constituie o referință pentru stabilirea unor competențe administrative în diferite domenii de activitate și faptul că vacantarea unor funcții de conducere reprezintă un risc la adresa funcționării instituției sau a realizării scopului acesteia și faptul că diminuarea unor astfel de efecte se poate realiza și prin lărgirea bazei de recrutare pentru unele funcții de conducere, în sensul valorificării experienței dobândite de polițiștii care dețin calitatea de organ de cercetare al poliției judiciare, văzând aspectele reținute în Decizia Curții Constituționale nr. 653/2017 în ceea ce privește dreptul la apărare într-o procedură disciplinară, care reclamă eliminarea unei deficiențe a legii, prin recunoașterea dreptului polițistului de a fi asistat de un avocat în cadrul procedurii disciplinare, ca parte a dreptului la apărare prevăzut de art. 24 alin. (1) din Constituția României, republicată, precum și faptul că prin Decizia Curții Constituționale nr. 306/2018 a fost admisă excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 10 alin. (5) teza a doua din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, întrucât intervențiile realizate asupra legislației conexe Statutului polițistului fac imprevizibile anumite prevederi ale acestuia din urmă iar pe de altă parte, o serie de texte ale statutului necesită corecții sub aspectul predictibilității, respectiv pentru completarea soluțiilor legislative, astfel încât acestea să asigure atât respectarea drepturilor polițiștilor, cât și prevenirea apariției unor excese de aplicare a legii, ținând seama de faptul că, în prezent:
– exercitarea prerogativei privind managementul resurselor umane este afectată de acordul polițistului de a fi numit într-o funcție identificată și oferită de instituție;
– capacitatea de îndeplinire a misiunilor este afectată, deși instituția își respectă obligațiile;
– exercitarea prerogativelor de organizare structurală este afectată de riscul privind accesarea excesivă a mecanismelor de ieșire timpurie din sistem cu drept la pensie, prin utilizarea opțiunii de încetare a raporturilor de serviciu în caz de reorganizare a unității;
– gradul de asigurare a ordinii publice este afectat de accentuarea deficitului de personal existent ca urmare a deciziei luate de polițiștii aflați într-o anumită situație de a nu fi numiți în funcție și de a solicita încetarea raporturilor de serviciu;
– competențele de coordonare și control al structurilor de specialitate aflate la un nivel ierarhic superior sunt diminuate în prezent ca urmare a îndeplinirii unor atribuții stabilite excesiv și birocratic și nu pot fi exercitate la capacitate maximă;
– structurile organizatoare ale concursurilor de ocupare a posturilor vacante, în ceea ce privește modul de organizare, nu sunt responsabilizate suficient, având în vedere filtrul exercitat de structurile de specialitate aflate la un nivel ierarhic superior;
– obligațiile juridice ale persoanelor aflate în situația în care angajamentele asumate față de instituție au suferit modificări nu sunt reglementate suficient, luând în considerare că eliminarea acestor deficiențe este posibilă doar pe calea unei intervenții normative urgente, având în vedere că toate aceste elemente constituie o situație extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată fără consecințe negative.

Guvernul României a adoptat prezenta ordonanță de urgență. Aceasta a trecut cu majoritate de voturi în comisia pentru muncă și protecșie socială, urmând ca peste două săptămâni să intre în dezbatere în comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională.

Apreciez preocuparea ministrului de interne Carmen Daniela Dan, pentru optimizarea cadrului legal necesar unei bune funcționări a instituțiilor statului, protecției cetățenilor și a oamenilor implicați în asigurarea unui spațiu european sigur!

Eugen Neata, deputat PSD de Valcea

Leave a Response