|marți, septembrie 27, 2022
  • Follow Us!

Acord de parteneriat între Primăria Vlădeşti şi Consiliul Judeţean pentru realizarea unui bazin de înot în satul Priporu 

Cosac

 

 

Consiliul Judeţean Vâlcea a aprobat recent realizarea investiţiei „Bazin de înot în comuna Vlădeşti” şi acordul de parteneriat dintre Primăria Vlădeşti şi Judeţul Vâlcea. Primăria Vlădeşti are înscris în lista sinteză a obiectivelor de investiţii aferentă Subprogramului „Bazine de înot” din cadrul Programului Naţional de Construcţii de Interes Public sau Social realizat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, prin Compania Naţională de Investiţii – CNI, obiectivul de investiţii „Bazin de înot în comuna Vlădeşti”. Subprogramul „Bazine de înot” constă în construcţia de bazine de înot noi, în finalizarea structurilor începute şi în reabilitarea bazinelor de înot existente. Amplasamentul destinat construcţiilor care se realizează în cadrul subprogramului se predă de către beneficiar pe perioada realizării investiţiei, pe bază de protocol, liber de orice sarcină, Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, prin Compania Naţională de Investiţii. Investiţia, propusă a fi realiză pe o suprafaţă de aproximativ 3000 mp din terenul amplasat în sat Priporu, Punctul staţie de asfalt, se află în etapa de întocmire a studiilor topografice şi intabulare a terenului aferent investiţiei. Astfel, s-a decis realizarea investiţiei „Bazin de înot în comuna Vlădeşti”, precum şi acordul de parteneriat dintre Comuna Vlădeşti şi Judeţul Vâlcea, care are ca obiect acordarea de sprijin pentru implementarea proiectului şi acordarea de sprijin financiar în perioada de operare a investiţiei, în baza Legii finanţelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare. „Dorim o sală de sport modernă cu tribune, unde copiii să poată face sport şi după amiaza. Sala de sport se va construi pe  CNI. Trotuare care să îmbunătăţească imaginea localităţii vor fi executate din bugetul local. Nu am omis de aici refacerea centrului civic, piaţeta publică”, a spus primarul din Vlădeşti, Adrian Cosac. Legat de investiţiile prin PNDL, primarul Adrian Cosac a scos la licitaţie în luna aprilie, în SEAP, proiectul de modernizare şi dotare a Şcolii „Grigore Mihăescu”, unde învaţă circa 230 de copii. Investiţia se va realiza cu finanţare de la Guvern şi va avea o valoare totală de peste 500.000 lei: „Pe lângă investiţiile prin PNDL, am de gând să mai amenajez, în curtea corpului B al acestei instituţii de învăţământ, şi un teren de baschet. În prezent, nu există nici un program european pentru a accesa fonduri pentru o asemenea investiţie, dar sper că va apărea unul pe viitor. Consider că e un proiect util, deoarece le vom crea copiilor o bună modalitate de a face orele de educaţie fizică şi sport sau de a petrece timpul liber”.

Leave a Response