|joi, octombrie 6, 2022
  • Follow Us!

Primăria Copăceni a constituit ILEGAL serviciul de alimentare cu apă organizat la nivelul localităţii 

prejudicii-de-1173-miliarde-de-lei-constatate-de-curtea-de-conturi-in-ultimul-sau-raport-privind-activitatea-institutiilor-publice

 

 

În urma unui control al inspectorilor de la Camera de Conturi Vâlcea la Primăria comunei Copăceni, s-a descoperit că, în anul 2016, nu au fost respectate prevederile legale privind organizarea și funcționarea Serviciului de alimentare cu apă constituit la nivelul unității administrativ-teritoriale, acesta la data auditului nu avea personalitate juridică și nu s-a condus evidența contabilă separată a veniturilor și cheltuielilor aferente funcționării acestuia. La nivelul Primăriei Copăceni sistemul de control intern este parțial conform. Conducerea Primăriei a implementat cadrul de reglementare a controlului intern managerial prin Dispoziția nr. 185/14.11.2013 fiind elaborate parțial proceduri pentru implementarea standardelor de control conform prevederilor legale. Din verificarea modului de calculare, evidențiere și încasare a veniturilor bugetului local s-a constatat că nu s-a calculat, evidențiat și încasat impozitul pe clădiri, pentru persoanele fizice care nu au declarat construcțiile noi, în sumă totală de 2 mii lei. Nu în toate cazurile au fost luate măsuri de urmărire şi executare silită, prin aplicarea succesivă și concomitentă a acestora, pentru debitele neachitate la termen de persoanele fizice şi persoanele juridice care înregistrează restanţe la plata impozitelor şi taxelor către bugetul local la 31.12.2016. Tot Primăria Copăceni nu a efectuat, odată la 3 ani, reevaluarea activelor fixe corporale de natura construcțiilor, terenurilor și amenajărilor de terenuri aflate în patrimoniul propriu, evidenţa tehnicoperativă şi financiar-contabilă consemnând înregistrări de active a căror valoare justă nu corespunde cu cea contabilă și pentru care este necesar a se efectua operațiunea de reevaluare. Nefundamentarea veniturilor proprii pentru anul 2016 cel mult la nivelul realizărilor din anul 2015, în situaţia în care gradul de realizare a veniturilor proprii programate în bugete în ultimii 2 ani a fost mai mic de 97% pe fiecare an. Nu a fost constituit fondul de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Local în cotă de până la 5% din totalul cheltuielilor.

Măsurile dispuse și recomandările formulate de Camera de Conturi Vâlcea au fost: luarea măsurilor necesare pentru fundamentarea veniturilor proprii bugetului local având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale; fundamentarea bugetului local având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, prin constituirea fondului de rezervă bugetară, din care să poată fi asigurată finanțarea unor cheltuieli urgente sau neprevăzute; luarea măsurilor necesare în vederea reorganizării Serviciului de alimentare cu apă , în serviciu public de interes local cu personalitate juridică și asigurarea unei evidențe contabile separate la nivel de activitate, pentru veniturile și cheltuielile acestui serviciu, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; elaborarea Codului etic, Registrul riscurilor, actualizarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial conform OSGG nr.400/2015; calcularea și evidențierea impozitului pe clădiri și a majorărilor de întârziere aferente pentru toate construcțiile realizate la care termenul de execuție a lucrărilor a expirat; luarea tuturor măsurilor prevăzute de lege pentru organizarea și efectuarea activității de executare silită a debitelor reprezentând impozite și taxe restante, aplicarea succesivă și concomitentă a tuturor formelor de executare silită în vederea creșterii gradului de încasare a creanțelor; efectuarea operațiunii de reevaluare a activelor fixe din domeniul public și privat al unităţii administrativteritoriale auditate, înregistrarea în evidența contabilă a diferențelor din reevaluare.

(Petre Coman)

Leave a Response