|miercuri, februarie 28, 2024
  • Follow Us!

Ministerul Economiei a lăsat cu ochii-n soare Asociaţia Proprietarilor Goranu 

• În privinţa solicitării de recuperare a investiţiei pentru realizarea reţelei de gaze,

Ministerul Economiei a lăsat cu ochii-n soare Asociaţia Proprietarilor Goranu

Zilele trecute, deputatul Aurel Vlădoiu a formulat o interpelare pe care a adresat-o ministrului Economiei, Adriean Videanu. Obiectul interpelării se referă la recuperarea valorii unor investiţii, suportate de către Asociaţia Proprietarilor Goranu, Rm. Vâlcea, de care beneficiază Distrigaz Sud. „În perioada 1993-2004, Asociaţia Proprietarilor Goranu, Rm. Vâlcea, în colaborare cu Primăria Râmnicului, au suportat costurile necesare realizării reţelelor stradale de gaze pe o lungime de aproximativ 22 de kilometri.

Este drept că această investiţie a fost făcută din iniţiativa Asociaţiei de Proprietari Goranu şi a Primăriei Rm. Vâlcea, spre beneficiul celor 850 de familii contribuabile. Asociaţia Proprietarilor Goranu Rm. Vâlcea, a încercat în repetate rânduri să dialogheze cu Distrigaz Sud pentru a-şi recupera valoarea investiţiei pe care respectiva societate, o foloseşte strict în beneficiul propriu. Demersurile Asociaţiei de Proprietari Goranu Rm. Vâlcea au fost respinse de fiecare dată de Distrigaz Sud, aceasta din urmă invocând prevederile Legii 351/2004.

Apreciez că, în condiţiile statului de drept, nu este normal ca o societate comercială să-şi realizeze obiectul de activitate prin folosinţa, de pe poziţii de forţă, a unor bunuri ce nu îi aparţin şi, având în vedere că respectiva societate îşi desfăşoară activitatea în zona coordonată de ministerul pe care îl conduceţi, vă solicit stimate domnule ministru, intervenţia pentru îndreptarea acestei stări de fapt. În concluzie, vă rog să vă precizaţi punctul de vedere cu privire la situaţia prezentată mai sus şi, cu autoritatea de care dispuneţi, să găsiţi soluţiile de rezolvare”, mai precizează deputatul vâlcean.

Referitor la interpelarea parlamentarului vâlcean, ministrul Adriean Videanu a transmis în data de 16 iunie 2009 următorul răspuns: „Din informaţiile furnizate în interpelare reiese faptul că lucrările în cauză au fost executate înainte de anul 2004. În perioada în cauză nu au existat prevederi legale clare care să reglementeze modul în care se finanţau noile obiective aparţinând sistemelor de distribuţie a gazelor naturale, aspect ce a determinat ca o mare parte a lucrărilor de dezvoltare a sistemelor de distribuţie a gazelor naturale să fie finanţate de către solicitanţi.

Odată cu intrarea în vigoare a Legii gazelor nr. 351/2004 au fost definite ca bunuri proprietate a terţilor obiectivele componente ale Sistemului naţional de transport sau ale sistemelor de distribuţie, puse în funcţiune până la data intrării în vigoare a prezentei legi, utilizate de către operatorii licenţiaţi pentru realizarea serviciilor publice de interes naţional de transport sau de distribuţie, bunuri neincluse în patrimoniul acestora.

În situaţia în care ulterior punerii în funcţiune a acestor obiective sunt solicitări noi de acces la reţeaua de distribuţie a gazelor naturale, iar soluţia de alimentare impune utilizarea bunurilor proprietatea terţilor, operatorul de distribuţie are obligaţia de a acorda accesul cu respectarea dreptului de proprietate al investitorilor iniţiali, solicitând în mod expres: «prezentarea acceptului proprietarului», sau «prezentarea acordului solicitantului de acces privind despăgubirea proprietarului; acordul solicitantului se prezumă atunci când acesta consimte în scris, printr-un act autentic, să îl despăgubească pe proprietar pentru partea ce îi revine din investiţia făcută».

În conformitate cu prevederile Legii nr. 351/2004, proprietarii bunurilor nu au obligaţia de a ceda, fără plată, către operatorul de distribuţie, aceste bunuri însă la art. 85 se precizează dreptul distribuitorului ca «la solicitarea şi cu acordul proprietarului, să preia aceste bunuri în patrimoniul său cu titlu gratuit». Totodată, art. 85 din Legea gazelor precizează dreptul operatorului să folosească aceste bunuri prin efectul legii, iar condiţiile de exercitare a acestuia sunt cele prevăzute în procesul verbal de recepţie sau în contract.

Corelativ cu aceste drepturi, distribuitorul are următoarele obligaţii: să finanţeze, la expirarea duratei de funcţionare, investiţiile aferente înlocuirii bunurilor; să opereze şi să întreţină bunurile pentru funcţionarea în condiţii de siguranţă a sistemului. Distrigaz Sud Reţele este concesionarul serviciului de distribuţie a gazelor naturale pentru localitatea Râmnicu Vâlcea, în calitate de titular al licenţei de distribuţie a gazelor naturale nr. 907/24.04.2008.

În acest context, art. 32 din Legea nr. 351/2004 precizează expres că «activitatea de distribuţie a gazelor naturale constituie serviciu public de interes naţional, iar potrivit prevederilor art. 35, distribuitorul de gaze naturale are obligaţia să opereze, să întreţină, să repare, să modernizeze şi să dezvolte sistemul de distribuţie în condiţii de siguranţă, eficienţa economică şi de protecţie a mediului». Referitor la cazul Asociaţiei de Proprietari Goranu din Rm. Vâlcea, execuţia lucrărilor s-a făcut la iniţiativa respectivei Asociaţii şi nu a reprezentat o obligaţie impusă a societăţii Distrigaz Sud Reţele, această societate având doar obligaţia de a suporta cheltuielile aferente lucrărilor de exploatare, întreţinere şi modernizare, precum şi înlocuirea din fonduri proprii a acestor bunuri la expirarea duratei de funcţionare.

În cazul în care asociaţia şi-ar recupera investiţia prin despăgubirea de către operatorul de distribuţie, aceasta s-ar constitui în costuri care, dacă ar fi recunoscute în fundamentarea tarifelor practicate de operatori, ar putea conduce la majorarea preţurilor reglementate la consumatorii finali. Considerăm că soluţionarea problemei Asociaţiei poate fi asigurată pe mai multe căi, neexcluzând următoarele variante: negocierea unui tarif de închiriere între operator şi proprietar; conversia în acţiuni a valorii investiţiei; despăgubirea propriu-zisă, etc” se precizează în răspunsul ministrului Economiei. (P.C.)

Leave a Response