|sâmbătă, februarie 24, 2024
  • Follow Us!

Inspectorii bolşevici acţionează la comandă politică şi economică la Olăneşti 

Consiliul Concurenţei are o problemă gravă

Inspectorii bolşevici acţionează la comandă politică şi economică la Olăneşti


Consiliul Concurenţei a transmis recent presei locale două comunicate de presă mincinoase, cu caracter defăimător şi tendenţios, care pun într-o lumină negativă două societăţi de turism din staţiunea Olăneşti – SC Olăneşti Riviera SA şi SC SIND România SRL. Comunicatele au fost realizate în urma desfăşurării unor aşa-zise controale inopinate, în fapt adevărate percheziţii de tip bolşevic, la sediile mai multor societăţi, care furnizează servicii de cazare şi tratament balnear în staţiunea Băile Olăneşti. Din păcate, o parte a presei locale a îngiţit pe nemestecate gogoşile din comunicatele Consiliului Concurenţei şi le-a publicat, ca mari articole de presă. Dacă acei colegi din presă ar fi avut o minimă curiozitate jurnalistică şi dacă ar fi acţionat conform normelor deontologiei profesiei ar fi afla că adevărul este altul.   

Funcţionari obraznici şi agresivi
Diana Vărzaru, Ciprian Scurt şi Anca Atomi, inspectori în cadrul Consiliului Concurenţei, au descins aproape în forţă în dimineaţa zilei de miercuri, 17 iunie, la sediul SC Olăneşti Riviera SA. Au aruncat pe masa secretarei un ordin de serviciu şi cu o atitudine arogantă şi chiar agresivă cei trei s-au repezit efectiv în birourile societăţii. Nu a contat că li s-a adus la cunoştinţă faptul că directoarea societăţii este plecată din localitate, în interes de serviciu.

Cei trei inspectori tineri, dar obraznici şi cu mentalitate de tip bolşevic, doreau să facă vraişte actele şi calculatoarele societăţii. Era clar, limpede ca lumina zilei, că fuseseră trimişi cu temă – sancţionarea cu orice preţ a societăţii Olăneşti Riviera. Vărzaru, Scurt şi Atomi au băgat realmente spaima în angajaţii prezenţi la faţa locului.

Au spus că sunt în căutare de indicii, care să incrimneze societatea în privinţa unei înţelegeri între companiile participante la licitaţiile organizate de către Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale (CNPAS) pentru atribuirea biletelor de tratament, subvenţionate din bugetul asigurărilor sociale de stat.

La ora la care au venit se servea masa de prânz la Hotelul Olăneşti, iar personalul era mobilizat aproape în întregime să asigure o servire adecvată sutelor de turişti cazaţi în unitatea turistică de odihnă şi tratament. Totodată, nici una dintre persoanele din conducerea societăţii nu era prezentă pentru a putea avea o discuţie cu membrii echipei de control.

Inspectori deranjaţi de avocat şi presă

La insistenţele inspectorilor C.C. a venit la faţa locului unul dintre acţionarii societăţii. Cei trei funcţionari s-au arătat foarte deranjaţi că acţionarul a venit însoţit de un avocat. De asemenea, au sărit ca arşi când au constatat că, din dorinţa de a asigura o cât mai mare transparenţă, acţionarul chemase şi presa scrisă şi televiziunea să asiste la control. Atât avocatul, cât şi acţionarul, i-au invitat în repetate rânduri pe inspectori să studieze documentele puse la dispoziţie.

Li s-a permis accesul la toate calculatoarele şi toate fişetele de documente ale societăţii. În ciuda acestui fapt, oamenii de la Consiliul Concurenţei au folosit un ton neprincipial şi incorect, neconform cu statutul unui funcţionar public. După câteva minute de discuţii au invocat un motiv infantil şi anume că „au fost lăsaţi să aştepte câteva minute“. În consecinţă, s-au ridicat să plece fără să controleze ceva.

În tot acest timp, inspectorul Ciprian Scurt a ţinut legătura telefonic cu o persoană din conducerea naţională a Consiliului Concurenţei, căreia i-a prezentat deformat realitatea din teren. Minţea cu neruşinare de faţă cu avocatul, acţionarul societăţii şi ziariştii, că nu au acces la documente şi că nu-şi pot desfăşura activitatea de control în bune condiţii. Încă o dată am realizat că echipa de control acţiona în baza unei comenzi de natură politică sau economică.  
    
Constantin Statie, directorul de la Hotelul Parâng aparţinând SC SIND România SRL, s-a plâns şi el de atitudinea tupeistă şi agresivă a inspectorilor de la Consiliul Concurenţei. „Le-am pus la dispoziţie toate documentele, pe care mi le-au cerut. Nu i-am lăsat să intre într-o debara, unde îmi ţineam anumite lucruri cu caracter personal şi au interpretat că am distrus nu ştiu ce documente, pe care le-am aruncat acolo“ ne-a spus Constantin Statie.

Realizarea „misiunii“

Inspectorii CC şi-au realizat la finalul zilei de miercuri, 17 iunie, obiectivul, mai bine spus „misiunea“ pentru care veniseră la Olăneşti. Au realizat procese verbale subţiri şi netemeinice din punct de vedere legal. Au aplicat o amendă de aproximativ 100.000 lei societăţii Olăneşti Riviera SA SA (pentru că a refuzat, chipurile, să se supună inspecţiei) şi o sancţiune de 57.000 lei, societăţii SIND România SRL( că ar fi încercat să distrugă documente aflate sub cercetare). Ambele amenzi a fost aplicate cu foarte mare uşurinţă şi chiar cu rea voinţă, urmând a fi contestate în instanţă.  
 
„Inspecţia de realizează mentionând baza legală şi scopul solicitării“

Activitatea Consiliului Concurenţei este reglementată de Legea Concurentei nr. 21 din 10 aprilie 1996. În aceasta sunt prevăzute modalităţile şi condiţiile exacte în care trebuie să se deruleze investigatiile. Iată cîteva exemple edificatoare: „Art. 35 – În realizarea investigaţiilor, precum şi a atribuţiilor conferite în baza prezentei legi, inspectorii de concurenţă pot solicita agenţilor economici sau asociaţiilor de agenţi economici informaţiile şi documentele care le sînt necesare, menţionând baza legală şi scopul solicitării, şi pot stabili termene până la care aceste informaţii şi documente să le fie furnizate, sub sancţiunea
prevăzută în prezenta lege“ (ceea ce au omis să facă cei trei inspectori bolşevici veniţi la Olăneşti).

„Numai dacă există indicii“

Peste două articole, cel cu numărul 37 vorbeşte de existenţa unor indicii. „Inspectorii de concurenţă cu puteri de inspecţie vor proceda la actele de control numai dacă există indicii că pot fi găsite documente sau pot fi obţinute informaţii considerate necesare pentru îndeplinirea misiunii lor, iar rezultatul acestora va fi consemnat într-un proces-verbal de constatare şi inventariere“. În fine, articolul 38 menţionează: „Inspectorii de concurenţă pot proceda la inspectii, în conformitate cu prevederile art. 37, doar în baza unui ordin emis de către presedintele Consiliului Concurentei şi cu autorizarea judiciară dată prin încheiere de către presedintele tribunalului în a cărui circumscriptie sunt situate locurile de controlat sau de către un judecător delegat de acesta.

Când aceste locuri sunt situate în circumscripţiile unor tribunale diferite şi acţiunea trebuie desfăşurată simultan în fiecare dintre ele, oricare dintre preşedinţii tribunalelor competente poate emite o încheiere unică. Cererea de autorizare trebuie să cuprindă toate informaţiile de natură a justifica inspecţia, iar judecătorul sesizat este ţinut să verifice dacă cererea este întemeiată. Inspecţia şi actele pe care le cuprinde se efectuează sub autoritatea şi sub controlul judecătorului care le-a autorizat“.

Leave a Response