|miercuri, februarie 28, 2024
  • Follow Us!

ACVARIM va deţine peste 65% din acţiunile viitorului operator regional de apă 

• Dacă Apavil SA nu găseşte rapid 35 miliarde lei vechi,

ACVARIM va deţine peste 65% din acţiunile viitorului operator regional de apă

Chiar dacă autorităţile judeţene nu au luat nici o decizie în acest sens, consilierii locali se pregătesc să aprobe în cursul acestei săptămâni propunerea privind împuternicirea Adunării Generale a Acţionarilor de la SC Acvarim SA să semneze proiectul de fuziune cu SC Apavil SA.

Anul trecut, la nivelul judeţului Vâlcea a fost constituită Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Vâlcea” având în componenţă Consiliul Judeţean şi mai multe unităţi administrativ-teritoriale. În cadrul acesteia, asociaţii au convenit că operatorul regional este SC Apavil SA – societate cu capital social integral al unităţilor administraţiv-tentoriale, cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice în cadrul sectorului de apă şi canalizare, înfiinţată în baza hotărârilor deliberative ale acestora – cerinţă a Uniunii Europene pentru accesarea fondurilor post-aderare.

Având în vedere că în acest moment există doi asemenea operatori cu acelaşi profil, respectiv SC Apavil SA şi SC Acvarim SA, oficialii Primăriei Râmnicului consideră că se impune fuziunea prin absorbţie a celor două societăţi, pentru crearea unui singur operator în sectorul de alimentare cu apă şi canalizare care să asigure buna exploatare a sistemelor după realizarea investiţiilor şi menţinerea nivelului serviciilor furnizate în limitele cerute şi care să aibă de asemenea, capacitatea financiară pentru a contracta împrumuturile necesare co-finanţării şi asigurarea bunei derulări a proiectelor

Prin hotărârea nr. 89/31.03.2009, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea a mandatat Adunarea Generală a Acţionarilor de la SC Acvarim SA să împuternicească Consiliul de Administraţie al acestei societăţi pentru a întocmi proiectul de fuziune prin absorţie a SC Acvarim SA de către SC Apavil SA, operator regional al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare. Potrivit prevederilor din hotărârea mai sus amintită, proiectul de fuziune urma să cuprindă principalele prevedea exprese: denumirea operatorului regional va fi SC Apavil SA; în această societate municipiul va deţine 50% din totalul acţiunilor operatorului regional.

În vederea realizării acesiui obiectiv, consultantul autorizat contractat de către cele două societăţi, a efectuat o analiză a condiţiilor fuziunii aprobate prin HCL nr. 89/31.03.2009 şi a procedat la stabilirea şi evaluarea activului şi pasivului societăţilor care fuzionează prin absorţie, pe baza bilanţurilor contabile întocmite la data de 31.12.2008. În urma efectuării acestor operaţiuni a rezultat că valoarea activului net contabil corectat al societăţii Apavil SA, respectiv valoarea societăţii este de 4 milioane lei, iar valoarea activului net contabil corectat al SC Acvarim SA este de 7,47 milioane lei, capitalul social al societăţii rezultată după fuziune urmând a fi de 8,54 milioane lei. În aceste condiţii, municipiul ar urma să deţină 65,33% din capilalul social iar ceilalţi acţionari restul de 33,67%

De asemenea, din studiul efectuat s-a constat că, în vederea realizării unui proiect de fuziune care să ţină seama de ponderea componenţei acţionariatului după fuziune prevăzută în HCL nr. 89/31.03.2009, respectiv municipiul Râmnicu Vâlcea să deţină 50% din totalul acţiunilor operatorului regional, este necesar ca societatea absorbantă, respectiv SC Apavil SA să aducă un aport la capitalul social în valoare de circa 3,5 milioane lei înainte de elaborarea situaţiilor financiare folosite în proiectul de fuziune

Pentru a se realiza fuziunea celor două societăţi, SC Acvarim SA şi SC Apavil SA, trebuie semnat protocolul de către reprezentanţii celor două societăţi, pentru a fi dat publicităţii în Monitorul Oficial al României, publicitate care reprezintă primul pas oficial şi public în vederea fuziunii. Însă, observând analiza mai sus prezentată, se poate constata că fuziunea se poale realiza numai în condiţiile în care municipiul deţine 65,33% din noua societate, cu puterea de decizie în societatea rezultată în urma fuziunii corespunzătoare acestui procent. A doua variantă, respectiv municipiul să deţină 50% din noua societate poate fi avută în vedere numai în situaţia în care acţionarii SC Apavil SA aduc un aport de capital acesteia de 3,5 milioane lei. (Petre Coman)

Leave a Response