|miercuri, februarie 28, 2024
  • Follow Us!

Centrul de Informare Turistică, motiv de dispută în Primărie şi CJ Vâlcea 

Centrul de Informare Turistică, motiv de dispută în Primărie şi CJ Vâlcea

La sfârşitul săptămânii trecute, primarul Râmnicului, Mircia Gutău, a anunţat că nu va da autorizaţie de construcţie pentru amplasarea unui centru de informare turistică în noul scuar dintre clădirea Teatrului Anton Pann şi Casa de Cultură a Sindicatelor. Edilul a spus că zona deosebit de „sensibilă” din punct de vedere arhitectonic şi nu poate fi stricată de încă o clădire.  Obiectivul   de investiţii   la care se face referire se numeşte „Centru naţional de informare şi promovare turistică în judeţul Vâlcea” şi aparţine… Consiliului Judeţean Vâlcea.

Într-o primă etapă au fost identificate următoarele locaţii aflate în domeniul public al judeţului, pretabile unei astfel de investiţii: Spitalul Judeţean de Urgenţă nr. 2 – strada General Magheru; Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului – bulevardul Tudor Vladimirescu; Teatrul Anton Pann. În urma analizei preliminare realizate de specialiştii Consiliului Judeţean Vâlcea, a fost ales amplasamentul din imediata vecinătate a Teatrului Anton Pann, care corespunde cerinţelor din Ghidul Solicitantului.

Corespondenţa purtată cu Organismul Intermediar a confirmat că locaţia Teatrului Anton Pann este eligibilă din punct de vedere al Ghidului solicitantului, respectiv acceptabilă întrucât îndeplineşte cerinţele impuse. De asemenea, SC Arhinet Plus SRL, proiectantul iniţial al investiţiei „Amenajare, extindere şi modernizare clădire cinematograf Modern pentru Teatrul Anton Pann”, a confirmat că este posibilă stabilirea, din punct de vedere tehnic, a locaţiei centrului de informare şi promovare turistică în incinta amplasamentului teatrului, fără a afecta funcţionalitatea acestuia.

Consiliul Judeţean Vâlcea a încheiat contractul de servicii nr. 6325/1246/27.05.2009 cu SC Arhinet Plus SRL pentru realizarea unui studiu de prefezabilitate care să cuprindă un studiu de soluţie în vederea stabilirii amplasamentului optim şi un deviz estimativ. Costul estimativ al investiţiei conform devizului general este de 261.120 euro. Principalele activităţi eligibile ale proiectului sunt următoarele: construirea clădirii în care va funcţiona Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică; achiziţionarea de echipamente şi software pentru dotarea CNIPT; crearea bazelor de date cu informaţii turistice necesare centrului. (P.C.)

Leave a Response