|miercuri, februarie 28, 2024
  • Follow Us!

Inspectoratului Social Regional Sud Vest Oltenia are o nouă conducere 

• La un an şi jumătate de la înfiinţare,

Inspectoratului Social Regional Sud Vest Oltenia are o nouă conducere

Începând cu data de 25.05.2009 conducerea  Inspectoratului Social Regional Sud Vest Oltenia a fost preluată de d-na Director coordonator Ionela Bîcă.

Noul manager ,care până la data numirii în această funcţie a fost inspector şef serviciu în cadrul  D.G.A.S.P.C.Vîlcea, şi-a propus eficientizarea activităţii şi promovarea unei imagini adecvate a Inspectoratului Social Regional ca factor al schimbării în domeniul asistenţei sociale.

Activitatea de control a inspectorilor sociali se desfăşoară în cele 5 judeţe ale regiunii şi constă în verificarea respectării drepturilor sociale ale cetăţenilor şi a prevederilor legale în domeniu, a modului de asigurare, administrare şi gestionare a prestaţiilor şi serviciilor sociale şi a fondurilor destinate asistenţei sociale, precum şi a performanţei furnizorilor şi a calităţii serviciilor sociale.

Cu ocazia misiunilor de inspecţie, inspectorii sociali desfăşoară şi activităţi de consiliere a autorităţilor administraţiei publice locale şi persoanelor fizice şi juridice cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale.

În primele   luni ale acestui an principalele teme ale activităţii de control desfăşurate au fost: controlul și evaluarea tuturor serviciilor destinate victimelor violenței în familie în vederea formulărilor de recomandări pentru eficientizarea acestor servicii; controlul și evaluarea serviciilor din cadrul Direcţiilor Generale de Asistență Socială şi Protecţia Copilului, de prevenire a abandonului copilului în unitățile sanitare care au în structură secţii de nou născuţi sau pediatrie; controlul și evaluarea serviciilor de plasament familial din cadrul Direcţiilor Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului.

Concomitent inspectorii sociali au efectuat misiuni inopinate de control ca urmare a petiţiilor primite şi audienţelor acordate. Majoritatea solicitărilor au avut ca temă „acordarea venitului minim garantat”.

Persoanele care au sesizat nerespectarea drepturilor sociale s-au adresat direct inspecţiilor sociale judeţene sau au trimis scrisori pe adresa Inspectoratului Social Regional Sud Vest Oltenia str. Tudor Vladimirescu nr. 1 Rm. Vâlcea.

Leave a Response