|miercuri, iunie 19, 2024
  • Follow Us!

Registrul Comerţului va fi mutat într-un apartament de la marginea Râmnicului 

Registrul Comerţului va fi mutat într-un apartament de la marginea Râmnicului

În primăvara acestui an, Oficiul Naţional al Registrului Comerţului a emis Decizia nr. 165/25.03.2009 privind constituirea Comisiei de analiză pentru cumpărarea de sedii şi terenuri aferente. Ulterior, această comisie şi-a anunţat public intenţia de a achiziţiona imobile cu destinaţia de birouri, fiind prezentat un tabel cu locaţiile şi suprafeţele, pe judeţe, preconizate a fi achiziţionate, întrucât expiră actualele contracte de închiriere. Având în vedere că oficiile registrului comerţului teritoriale sunt instituţii publice, se impune ca locaţiile care vor fi achiziţionate să asigure buna funcţionare a acestora.

Astfel, în Râmnicu Vâlcea s-a finalizat acţiunea pentru cumpărarea spaţiului din strada Republicii, nr. 24, situat într-un bloc de locuinţe la etajul I, la periferia oraşului, iar locatarii sunt nemulţumiţi având în vedere că ar putea să nu mai aibă linişte. În prezent, Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Vâlcea îşi desfăşoară activitatea într-un spaţiu situat într-o clădire cu destinaţia de birouri, adecvat lucrului cu publicul, având prin construcţie această destinaţie şi cu toate utilităţile, dar totuşi, în mod nejustificat spaţiul nu a fost luat în calcul, deşi a fost transmisă oferta pentru cumpărare, proprietarul fiind dispus să negocieze. Acest imobil asigură buna desfăşurare a activităţii instituţiei, fiind situat în centru municipiului, în apropierea Tribunalului Vâlcea şi a celorlalte instituţii ale statului, fiind o locaţie potrivită pentru o instituţie publică.

În prezent, Registrul Comerţului este organizat pe două niveluri: nivel local reprezentat de cele 42 de oficii teritoriale, organizate în subordinea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi care funcţionează pe lângă fiecare tribunal; nivel naţional reprezentat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului ce funcţionează în subordinea Ministerului Justiţei şi Libertăţilor Cetăţeneşti.

În anul 1990, reluând tradiţia economiei româneşti din perioada interbelică, Registrul Comerţului este reînfiinţat pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie Vâlcea, la 15 noiembrie, ca instituţie proprie economiei de piaţă cu obiective şi funcţii definite de Legea privind registrul comerţului şi Legea privind societăţile comerciale. În anul 2002, Oficiul Naţional al Registrului Comerţului devine instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată integral din venituri proprii organizată în subordinea Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţenesti. Astfel, oficiile registrului comerţului teritoriale s-au organizat în subordinea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi funcţionează pe lângă fiecare tribunal. (P.C.)

Leave a Response