|duminică, iulie 21, 2024
  • Follow Us!

Consilierii locali, chemaţi să aprobe studiul de fezabilitate pentru investiţia “Pod peste râul Olăneşti” 

• Joi, 29 octombrie,

Consilierii locali, chemaţi să aprobe studiul de fezabilitate pentru investiţia „Pod peste râul Olăneşti”

La începutul acestei săptămâni, primarul Râmnicului, Mircia Gutău, a semnat decizia de convocare a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, pentru data de 29.10.2009. Ordinea de zi cuprinde 15 puncte, dintre care amintim: raport şi proiect de hotărâre privind analizare PUD „Spaţiu comercial şi sediu firmă Calea lui Traian nr. 148A”; raport şi proiect de hotărâre privind avizare PUD „Magazin şi birouri firmă, Calea lui Traian nr. 251”; raport şi proiect de hotărâre privind trecerea unei suprafeţe de teren din domeniul public în domeniul privat al municipiului şi aprobarea concesionării directe a acesteia;

raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Pod peste râul Olăneşti în prelungire strada Carol I, inclusiv legăturile cu Calea lui Traian şi strada Morilor” şi a indicatorilor tehnico-economici; raport şi proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului şi a listei de investiţii pe anul 2009 aferente Proiectului „Centru de servicii terapeutice pentru copilul cu autism Mara – Rm. Vâlcea”; raport şi proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 pentru activitatea autofinanţată; raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a spaţiilor situate în incinta imobilului „Hala Centrală”;

raport şi proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de asociere în participaţiune pentru amplasare panouri publicitare; raport şi proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 292 din 12.10.2009; raport şi proiect de hotărâre privind trecerea unor bunuri din domeniul public în domeniul privat al municipiului Rm. Vâlcea; raport şi proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei unei suprafeţe de teren; raport şi proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 213/31.07.2008; raport şi proiect de hotărâre privind menţinerea prevederilor HCL nr. 259/30.09.2009 referitoare la Planul Urbanistic de Detaliu „Amplasare hotel, birouri, şi Staţie de pompare ape uzate – strada Ostroveni”.

Leave a Response