|joi, septembrie 29, 2022
  • Follow Us!

ITM a identificat 12 persoane care lucrau fără forme legale 

În luna ianuarie 2013,

ITM a identificat 12 persoane care lucrau fără forme legale

În luna ianuarie 2013 Compartimentul Control Relaţii de Munca din cadrul Inspectoratului teritorial de Muncă Vâlcea a efectuat un număr de 177 controale şi s-au aplicat 250 sancţiuni contravenţionale în valoare de 151000 lei.
În timpul controalelor au fost identificate 12 persoane care lucrau fără forme legale de muncă dintre care 7 femei, aplicându-se sancţiuni în valoare de 120.000 lei şi s-a dispus încheierea în formă scrisă contractelor individuale de munca la persoanele respective.

In luna ianuarie 2013, Compartimentul Control Sănătate si Securitate în Muncă a efectuat un număr de 75 controale, aplicându-se 274 sancţiuni contravenţionale în valoare de 62.000 lei.

Menţionam ca acestea au făcut referire la obligaţii legale neîndeplinite de angajatori cu privire la încheierea, executarea, modificarea, suspendarea contractelor individuale de munca, precum şi neacordarea drepturilor salariale, neacordarea de câtre angajator a repausului săptămânal, etc.

Inspectorul şef Ion Nicolaescu ne-a declarat că în urma controalelor, principalele neconformitaţi se refera la: “Neîncheierea în formă scrisă a contractului individual de muncă, înainte cu o zi de începerea activităţii şi transmiterea acestora în Registrul General de Evidenţă a Salariaţilor; neplata salariilor de catre angajatori, salariatilor; neîntocmirea foilor colective de prezenta; neacordarea repausului săptămânal; neplata orelor suplimentare; neplata orelor de noapte; angajatorul nu a făcut dovada achitării drepturilor salariale, actualizarea regulamentului intern; angajatorul nu a făcut dovada realizării masurilor dispuse de inspectorii de munca in PV de control.

Leave a Response