|vineri, aprilie 19, 2024
  • Follow Us!

S-a descoperit că mai multe restaurante şi chioşcuri alimentare erau adevărate “bombe de mizerie” 

• În urma unor controale în Râmnicu Vâlcea şi Drăgăşani,

S-a descoperit că mai multe restaurante şi chioşcuri alimentare erau adevărate “bombe de mizerie”

În baza Ordinului nr. 21/14 ianuarie 2013, emis de către prefectul Mircea Nadolu, în perioada 4-8 februarie 2013 Corpul de control a continuat acţiunile de verificare a unităţilor de alimentaţie şi folosinţă publică, din punct de vedere al respectării legislaţiei din domeniu, în municipiile Drăgăşani şi Rm. Vâlcea. Această verificare are în vedere evitarea şi prevenirea unui risc major privind sănătatea populaţiei, prin apariţia unor cazuri de nerespectare a normelor generale de igienă în unităţile de alimentaţie publică. Echipa de control a verificat respectarea condiţiilor igienico-sanitare, a normelor de igienă sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor şi protecţiei consumatorului, în 9 unităţi de alimentaţie publică: cinci unităţi de alimentaţie publică de tip chioşcuri şcolare şi restaurante, în municipiul Drăgăşani, dintre care două unităţi au fost sancţionate contravenţional cu amendă, în cuantum total de 3.200 lei şi patru unităţi au fost sancţionate contravenţional sub formă de avertisment (o unitate a fost sancţionată cu amendă şi avertisment); patru unităţi de alimentaţie publică de tip restaurant în municipiul Râmnicu Vâlcea, dintre care trei unităţi au fost sancţionate contravenţional sub formă de amendă, în cuantum total de 2.600 lei, iar o unitate a fost sancţionată contravenţional sub formă de avertisment.

Pentru fiecare unitate verificată, echipa mixtă de control a încheiat procese-verbale de constatare, acte de control cu termene şi responsabilităţi, în care au fost precizate măsuri de eliminare a deficienţelor constatate sau de igienizare a unităţilor identificate ca insalubre, cu termene concrete de îndeplinire. Pentru deficienţele constatate conform proceselor-verbale, unităţile au fost sancţionate contravenţional sub formă de amendă sau avertisment. Acţiunile de control se desfăşoară în conformitate cu prevederile HG nr. 857/2011 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele din domeniul sănătăţii publice, OG nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, HG nr. 984/2005 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, OG nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor şi Legii nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite.

Comisia de control este formată din reprezentanţi ai instituţiilor cu atribuţii în domeniu, respectiv: Instituţia Prefectului-Corpul de control, Direcţia de Sănătate Publică Vâlcea, Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Vâlcea şi Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor. Un bilanţ al acţiunilor de verificare (în perioada 14 ianuarie 2013 – 8 februarie 2013) pe această temă, se prezintă astfel: număr societăţi verificate – 33; număr societăţi sancţionate contravenţional cu amendă – 20 (în cuantum total de 22.600 lei); număr societăţi sancţionate contravenţional cu avertisment – 18; număr societăţi nesancţionate contravenţional – două.

Leave a Response