|duminică, iunie 16, 2024
  • Follow Us!

24 de primari din Vâlcea se ceartă în continuare pe limitele de hotar ale comunelor 

24 de primari din Vâlcea se ceartă în continuare pe limitele de hotar ale comunelor

Recent, prefectul Mircea Nadolu, prin Serviciul verificarea legalităţii actelor şi contencios administrativ, a realizat mai multe controale ale legalităţii actelor administrative, aplicării actelor normative şi contencios. Concret, printre altele, s-au formulat 15 acţiuni la instanţa de contencios administrativ pentru stabilirea hotarelor unor unităţi administrativ-teritoriale. Acţiunile sunt consecinţa neînţelegerilor reprezentanţilor primarilor cu privire la limitele de hotar: Boişoara-Racoviţa; Drăgăşani-Prundeni; Făureşti-Laloşu; Guşoeni-Creţeni; Horezu-Măldăreşti; Horezu-Tomşani; Lădeşti-Roeşti; Măldăreşti-Oteşani; Măldăreşti-Stroeşti; Milcoiu-Goleşti; Milcoiu-Nicolae Bălcescu; Nicolae Bălcescu-Galicea; Orleşti-Prundeni; Oteşani-Popeşti; Vaideeni-Slătioara. Tot Serviciul verificarea legalităţii actelor şi contencios administrativ a verificat, sub aspectul legalităţii, 686 acte administrative emise sau adoptate de către autorităţile administraţiei publice locale din judeţul Vâlcea, din care 119 hotărâri şi 567 de dispoziţii.

Câteva aspecte de nelegalitate constatate: redactarea necorespunzătoare a unor acte administrative , ceea ce a determinat intervenţia juriştilor la primării pentru comunicarea actelor ce au stat la baza emiterii sau adoptării acestora; nu se respectă prevederile Legii administraţiei publice locale privind termenul de comunicare a actelor administrative către prefect în vederea verificării sub aspectul legalităţii. S-a mai asigurat participarea, prin personal juridic, în comisia de concurs la Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, pentru ocuparea postului de secretar al comunei Șuşani. Concursul a fost câştigat de către domnul Voican Mircea, care va fi noul secretar al comunei Șuşani. Tot la ANFP, s-a realizat selecţia dosarelor pentru concursul organizat de această instituţie pentru ocuparea postului de secretar al comunei Muereasca. S-a reorganizat Comisia mixtă de rechiziţii în interes public. Rechiziţia de bunuri şi prestarile de servicii reprezintă măsura, cu caracter excepţional, prin care autorităţile publice împuternicite prin lege obligă agenţii economici, instituţiile publice, precum şi alte persoane juridice sau fizice la cedarea temporară a unor bunuri mobile sau imobile. Rechiziţionarea de bunuri şi chemarea persoanelor fizice pentru prestări de servicii în interes public se dispun: la declararea mobilizării parţiale sau totale, precum şi a stării de război, prin decretul de declarare emis de preşedintele României; la instituirea stării de asediu sau de urgenţă, prin decretul de instituire emis de preşedintele României; în cazul prevenirii, localizării şi înlăturării urmărilor unor dezastre, prin hotărâre a Guvernului sau prin ordine ale prefecţilor.

Leave a Response