|duminică, iunie 16, 2024
  • Follow Us!

Eroziunea solului pune în pericol drumurile din două sate ale comunei Livezi 

Eroziunea solului pune în pericol drumurile din două sate ale comunei Livezi

În data de 13 februarie 2013, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Vâlcea a dispus deplasarea în comuna Livezi a unei comisii de specialişti din cadrul acestui organism, în vederea continuării monitorizării şi evaluării zonelor instabile din judeţ. Astfel, în comuna Livezi, ca zonă cu potenţial de risc, au fost identificate două situaţii deosebite. În satul Tina, punctul “La Biserică”, apele formaţiunii torenţiale Mecleuşa (cu curs temporar) au produs, în ultimii ani, un proces de adâncire a talvegului albiei, cu efecte în ceea ce priveşte stabilitatea malurilor. Fenomenul este activ, desfăşurându-se pe o lungime de circa 700 m şi poate avea drept consecinţă, într-o primă fază, afectarea drumului de interes local şi cimitirul satului Tina. În zona afectată s-a observat existenţa unor lucrări vechi de ruperi de pantă, acestea fiind distruse în totalitate. Formaţiunea torenţială colectează ape dintr-un bazin hidrografic mare, ceea ce impune efectuarea unor lucrări de consolidare a malurilor şi de rupere a pantei (praguri de decolmatare).

Printr-o notă de fundamentare, evaluarea acestor lucrări se va efectua de către ANIF Filiala Vâlcea, SGA Vâlcea şi autoritatea locală, urmând ca această notă să fie înaintată Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Vâlcea, până la data de 8 martie 2013. În satul Pârâieni de Sus, cătunul Meriş, punctul “La Lupu”, apele formaţiuni torenţiale Meriş au produs eroziuni de mal drept cu efect asupra platformei drumului de interes local. În zona cea mai afectată, fenomenele de eroziune sunt amplificate şi din cauza excesului de umiditate provenit din izvoarele de coastă existente în vecinătate.

Comisia propune efectuarea unor lucrări specifice de protecţie a malurilor pe o lungime de circa 50 m, lucrări ce constau în gabioane dispuse pe ambele maluri, aval podeţ beton. Având în vedere că în zonă s-a constatat existenţa unui prag de colmatare cu o comportare corespunzătoare în timp, comisia consideră că este necesară şi executarea unor lucrări de amenajare a torentului pe sectorul aval prag, pentru a contracara fenomenul de erodare activă a talvegului, prin construirea unui prag la cca. 50 m de cel existent. Evaluarea lucrărilor mai sus menţionate, se va efectua de către ANIF Filiala Vâlcea, SGA Vâlcea şi autoritatea locală, într-o notă de fundamentare ce va fii înaintată Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Vâlcea, până la data de 8 martie 2013.

Leave a Response