|vineri, aprilie 19, 2024
  • Follow Us!

Primarul Stanciu refuză nejustificat şi abuziv să pună în posesie familia Cîţu cu 50 ha de pădure în Voineasa 

• Deşi există sentinţe judecătoreşti irevocabile,

Primarul Stanciu refuză nejustificat şi abuziv să pună în posesie familia Cîţu cu 50 ha de pădure în Voineasa

Petre Coman

Un fapt unic în ţară şi care tinde să atingă limitele penalului se întâmplă de câteva luni în comuna Voineasa, păstorită de inegalabilul primar liberal Gheorghe Stanciu. Acesta, pe mână cu clica din Comisia Locală de Fond Funciar, refuză sistematic să-i pună în posesie pe soţii Elena şi Vasile Cîţu, deşi aceştia au obţinut sentinţe irevocabile de punere în posesie pentru o suprafaţă totală de 50 de hectare în Voineasa. Elena Cîţu ne-a spus că a făcut plângeri penale atât primarului Gheorghe Stanciu, dar şi prefectului Mircea Nadolu, Guvernului, Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vâlcea (şi o va sesiza şi pe comisarul european Viviane Reding), pentru nerespectarea hotărârilor judecătoreşti. Printr-o notificare adresată la sfârşitul lunii ianuarie 2013 Comisiei Locale de Fond Funciar Voineasa, soţii Elena şi Vasile Cîţu au solicitat, printre altele, următoarele: “Să dispuneţi, deîndată, să se întocmească procesele-verbale de punere în posesie a noastră, cu suprafaţa de 50 ha teren cu vegetaţie forestieră, conform hotărârilor judecătoreşti definitive şi irevocabile pe care le-am obţinut în instanţele de judecată şi în care dumneavoastră aţi fost parte, hotărâri prin care s-a stabilit – irevocabil – că terenul forestier pe care trebuie să ni-1 retrocedaţi se găseşte în raportul de expertiză, situat în punctul Vidra, între pârâul Mioarelor şi pârâul Bora. Acest fapt a fost confirmat de Sentinţa civilă nr. 3323 din 3 octombrie 2012 a Judecătoriei Brezoi şi Decizia civilă nr. 1214/R din 4 decembrie 2012 a Tribunalului Vâlcea. Deci, domnule preşedinte al Comisiei Locale de fond funciar Voineasa, Stanciu Gheorghe, instanţele de judecată, v-au obligat prin sentinţele mai sus menţionate să ne puneţi în posesie cu suprafaţa de 50 ha pădure, cu precizarea că tot instanţele de judecată ne-au reconstituit 10 ha pădure din cele 50 prin Decizia civilă nr. 580/2005 a Tribunalului Vâlcea, dar în această decizie nu era trecut şi amplasamentul. Astfel, prin Sentinţa civilă nr. 3323 din 3 octombrie 2012 Comisia Locală Voineasa de aplicare a legilor fondului funciar a fost obligată să reconstituie dreptul de proprietate al reclamanţilor pentru diferenţa de 40 ha teren cu vegetaţie forestieră potrivit raportului de expertiză tehnică judiciară, precum şi să întocmească documentaţia de punere în posesie pentru cele 50 ha teren cu vegetaţie forestieră astfel reconstituite, din care 10 ha validate urmare deciziei civile nr. 580/2005 a Tribunalului Vâlcea. Domnule primar, după cum bine cunoaşteţi, prin Decizia civilă nr. 580 din 24 mai 2005 pronunţată de Tribunalul Vâlcea în dosarul nr. 876/CV/2005, Comisia locală de fond funciar Voineasa şi Comisia judeţeana pentru stabilirea dreptului de proprietate a terenurilor Vâlcea au fost obligate să-i reconstituie lui Vasile Cîţu dreptul de proprietate pentru suprafaţa de 10 ha pădure pentru autoarea Mardale Sora, căsătorită Cîţu. De asemenea, prin aceeaşi decizie civilă, instanţa de judecată a dispus modificarea titlului de proprietate nr. 42/2004 în sensul înscrierii, ca persoană deposedată, pe autoarea Mardale Ana, în loc de Mardale Ștefan. Facem aceste precizări, întrucât este cunoscut faptul că la Primăria Voineasa de regulă, Comisia Locală de Fond Funciar Voineasa, în ceea ce ne priveşte, nu ne-au respectat niciodată nici proprietatea şi nici hotărârile judecătoreşti. Ori, domnule primar şi preşedinte al Comisiei locale de fond funciar Voineasa, hotărârile judecătoreşti sunt obligatorii pentru toţi cetăţenii României, deci şi pentru dumneavoastră, deşi aţi fost ales, aţi candidat pe postul de primar pe listele unui partid şi sunteţi plătit din banii statului român”.

Soţii Elena şi Vasile Cîţu, decişi să-l dea pe primarul Gheorghe Stanciu pe mâna procurorilor DNA

În cursul anului 2005, prin Decizia nr. 580, pronunţată în dosarul nr. 876/CV/2005, Tribunalul Vâlcea a dispus reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafaţa de 10 ha pădure pentru autoarea Mardale Sora (căsătorită Cîţu), cu moştenitor Vasile Cîţu. Timp de cinci ani, până în anul 2010, când soţii Elena şi Vasile Cîţu s-au adresat instanţelor de judecată (dosar nr. 1694/198/2010), Vasile Cîţu… nu a fost pus în posesie după autoarea Mardale Sora, mama sa. În cererea de chemare în judecată pentru amplasamentul celor 10 ha pădure, Elena Cîţu a solicitat să se reconstituie încă 40 ha pădure pentru autoarea Mardale Sora, cu moştenitori Vasile Cîţu şi Elena Cîţu. Drept urmare, prin Sentinţa civilă nr. 3323 din 3 octombrie 2012, instanţa de judecată a obligat Primăria Voineasa să reconstituie dreptul de proprietate pentru diferenţa de 40 ha teren cu vegetaţie forestieră, întrucât cele 10 ha s-au reconstituit prin Decizia civilă nr. 580/2005, conform raportului de expertiză judiciară dispus în cauză. În aceste condiţii, documentaţia de punere în posesie pentru cele 50 ha trebuie făcută conform raportului de expertiză tehnică judiciară întocmit în Dosarul nr. 1694/198/2010, aşa cum irevocabil au dispus instanţele de judecată (raportul face parte integrantă din Sentinţa nr. 3323 din 3 octombrie 2012 a Judecătoriei Brezoi. “Domnule primar, v-am detaliat toate acestea, deoarece, trebuie să înţelegeţi că, noi, Elena Cîţu şi Vasile Cîţu, trebuie să intrăm în posesia suprafeţei de 50 ha terenuri cu vegetaţie forestieră după autoarea Mardale Sora, cu moştenitorii Elena Cîţu şi Vasile Cîţu, pe amplasamentul stabilit de instanţele de judecată prin raportul de expertiză dispus în cauză, care, aşa cum precizează aceasta, face parte integrantă din sentinţă. După cum bine cunoaşteţi, am angajat şi o casă de avocatură să se ocupe de punerea noastră în posesie cu suprafeţele de pădure câştigate în instanţă. Prin urmare, încheierea dată de instanţa de judecată nr. 3197 din 12 noiembrie 2012 în dosarul nr. 12947/288/2012 de Judecătoria Vâlcea este irevocabilă şi, prin aceasta, instanţa a admis cererea de încuviinţare silită formulată de BEJ Bălan Ovidiu privind pe creditorul Vasile Cîţu şi pe debitorii Comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Vâlcea şi Comisia locală Voineasa pentru aplicarea Legii nr. 1/2000, cu sediul în Voineasa. De asemenea, s-a încuviinţat irevocabil executarea silită în temeiul titlului executoriu a Deciziei Civile din 24 mai 2005 pronunţată de Tribunalul Vâlcea în dosarul nr. 876/CIV/2005. Vă avertizăm, domnule primar, că, dacă în termen de trei zile de la primirea prezentei notificări nu ne veţi respecta întocmai hotărârile judecătoreşti, vă vom face plângere penală pentru nerespectarea hotărârilor judecătoreşti (pe care o vom depune la DNA – Serviciul Teritorial Piteşti), şi vă vom chema în judecată alături de cancelaria primului ministru al României, prim ministru care a ieşit în presă şi a spus că trebuie să se respecte hotărârile judecătoreşti şi să li se restituie proprietăţile celor care le-au fost confiscate abuziv. Desigur că vom solicita şi dezdăunări. Vă mai spunem domnule primar că, prin Sentinţa civilă nr. 3323 din 3 octombrie 2012, Comisia locală Voineasa de aplicare a legilor fondului funciar a fost obligată la plata sumei de 5.600 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată către reclamanţi, iar prin Decizia civilă nr. 1214/R din 4 decembrie 2012 aţi fost obligaţi să achitaţi 1.000 lei cheltuieli de judecată. Solicităm şi aceste cheltuieli de judecată pe care să le viraţi în contul BEJ Bălan Ovidiu, în caz contrar, după expirarea celor trei zile, vom trece la executarea lor silită. De asemenea, vă mai spunem că am formulat si acţiune în pretenţii împotriva tuturor pârâţilor din dosarul nr. 1694/198/2010, acţiune în care am solicitat despăgubiri morale, lipsa de folosinţă a celor 50 ha pădure pe ultimii trei ani, şi nu în ultimul rând, am solicitat daune cominatorii pe fiecare zi de întârziere până vă veţi îndeplini obligaţiile dispuse – irevocabil – de instanţele de judecată”, se mai menţionează în notificarea transmisă primarului Gheorghe Stanciu de către soţii Elena Cîţu şi Vasile Cîţu.

Primarul Stanciu spune că membrii Comisiei locale Voineasa… nu sunt de acord cu deciziile instanţelor

După două zile de la depunerea notificării, primarul Gheorghe Stanciu a catadicsit şi a trimis soţilor Elena Cîţu şi Vasile Cîţu următorul răspuns halucinant: “Ca urmare a notificării dumneavoastră înregistrată la Primăria Voineasa sub nr. 347/21 ianuarie 2013, prin care ne notificaţi să respectăm Decizia civilă nr. 580/2005, Decizia civilă nr. 1214/R/4 decembrie 2012 ale Tribunalului Valcea şi, implicit, Sentinţa civilă nr. 3323/3 octombrie 2012 a Judecătoriei Brezoi va comunicăm următoarele: Decizia 580/2005 a fost pusă în aplicare, întrucât prin adresa nr. 6388/14 decembrie 2012 procesul verbal de punere în posesie nr. 81/23 aprilie 2012, nesemnat de dumneavoastră, a fost înaintat la OCPI Valcea în vederea scrierii titlului de proprietate; Sentinţa civilă nr. 3323/3 octombrie 2012 a Judecătoriei Brezoi, rămasă definitivă prin Decizia civilă nr. 1214/R/4 decembrie 2012 a Tribunalului Vâlcea, a fost adusă la cunoştiinţa Comisiei locale de fond funciar Voineasa, în şedinţa din 24 ianuarie 2013. Chiar dacă membrii Comisiei locale de fond funciar Voineasa nu sunt de acord cu decizia hotărârilor judecătoreşti, s-au început demersurile legale pentru a pune în aplicare dispozitivul din sentinţa, în sensul reconstituirii dreptului de proprietate a 40 ha teren cu vegetaţie forestieră potrivit raportului de expertiză tehnică judiciară în dosarul 1694/198/2010, conform regulamentului HG. 890/2005. Prin adresa nr. 445/24 ianuarie 2013 s-a solicitat Direcţiei Silvice Vâlcea – Ocolului Silvic Voineasa, punerea la dispoziţia Comisiei locale de fond funciar Voineasa a amplasamentului din dispozitivul Sentinţei civile nr. 3323/3 octombrie 2012 a Judecătoriei Brezoi, în vederea înaintării, cât mai urgent a documentaţiei privind propunerea de validare a suprafeţei de teren forestier, Comisiei Judeţene pentru aplicarea dreptului de proprietate a terenurilor Vâlcea”.
Într-adevăr, prin adresa nr. 673 din 11 februarie 2013, Ocolul Silvic Voineasa a transmis Comisiei locale de fond funciar Voineasa următoarea înştiinţare: “În urma Sentinţei civile nr. 3323/2012 a Judecătoriei Brezoi şi a Deciziei civile nr. 1214/R/2012 a Tribunalului Vâlcea, rămase definitive, punem la dispoziţia Comisiei locale de fond funciar Voineasa amplasamentul stabilit potrivit raportului de expertiză tehnică judiciară întocmit de expertul Toma Adrian, după cum urmează UP IV Puru: ua 67% cu suprafaţa de 15,8 ha, ua 70A cu suprafaţa de 6,3 ha, ua 70B cu suprafaţa de 1,6 ha, ua 72 cu suprafaţa de 11,5 ha, ua 73A% cu suprafaţa de 5,5 ha, ua 134 cu suprafaţa de 4,2 ha, ua 135 cu suprafaţa de 5,1 ha. Menţionăm faptul că obligaţia reconstituirii dreptului de proprietate este a Comisiei locale Voineasa, fapt stabilit de către instanţa de judecată”.

Leave a Response