|joi, februarie 9, 2023
  • Follow Us!

Licitaţia pentru execuţia modernizării Parcului Zăvoi va avea loc în data de 30 octombrie 

licitatie_bani_proces_74651800_86680000_70847300_51089400_48687000

Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea are în derulare mai multe proceduri importante de achiziţii publice. O investiţie importantă, cu finanţare europeană, este în pregătire: procedura pentru „Modernizare Parc Zăvoi” a fost postată în data de 8 octombrie pe Sistemul Electronic al Achiziţiilor Publice (SEAP), licitaţia urmând să aibă loc pe 30 octombrie. Pe data de 29 octombrie este programată licitaţia pentru proiectare şi execuţie la obiectivul de investiţii „Modernizare şi reabilitare str. Constantin Stănciulescu”, iar până pe data de 31 octombrie se pot depune ofertele pentru execuţie la proiectul „Modernizare strada Lacului”. Obiectivul de investiţii „Modernizarea parcului Zăvoi în municipiul Râmnicu Vâlcea” face parte din Planul Integrat de Dezvoltare Urbană a municipiului Rm. Vâlcea, Axa prioritară 1, domeniul de intervenţie 1.1. – Planuri integrate de dezvoltare urbană, subdomeniul Poli de dezvoltare urbană. Elaboratorul proiectului este SC Casa Basarabeană SRL din Cluj Napoca. Amenajarea parcului este impusă de procesul de degradare a principalelor puncte de atracţie ale acestuia precum şi a infrastructurii, (lipsa unei reţele de apă pentru băut, deficienţele sistemului de iluminat public, lipsa toaletelor, degradarea reţelei de canalizare, lipsa şi deteriorarea mobilierului urban, etc). Amenajarea Parcului Zăvoi are de altfel şi menirea de a pune în valoare componenta naturală a parcului, prin conservarea elementelor valoroase ale acestuia. Proiectul de reamenajare este încadrat in condiţiile cerute de Planul Urbanistic General al oraşului Ramnicu Vâlcea şi planurile urbanistice zonale, ca parte funcţională a zonei POI – Parc Orăşenesc Istoric. Proiectul de reabilitare şi reamenajare îşi propune să preia şi să dezvolte funcţia de zonă de recreere şi agrement a parcului. Astfel, prin proiect se propune: restructurarea şi reorganizarea spaţiului, dotărilor (înfiinţarea de noi trasee, desfiinţarea unor platforme nefuncţionale şi redarea lor spaţiului verde, desfiinţarea sau reamplasarea unor amenajări necorespunzătoare); curăţarea si reabilitarea spaţiului verde; plantări cu rol de completare şi restaurare a spaţiului verde; amenajare alei pietonale; amenajare locuri de joacă pentru copii inclusiv achiziţia de echipamente pentru copii cu nevoi speciale; amenajare Zonă fitness; amenajare Skatepark şi rolepark – zonă activităţi sportive; reabilitare amfiteatru – zonă spectacole în aer liber; achiziţionate şi montate 10 cişmele ornamentale şi artizanale cu reţea apă potabila; achiziţionate şi montate bănci – zonă relaxare; achiziţionate şi montate coşuri de gunoi; amenajare zonă şah – activităţi persoane vârsta a treia; reabilitare fântână arteziană „La peşti” (reabilitare bordură, refacere instalaţii apă şi instalaţii iluminat); reabiliate şi modernizare bazin parc; reabilitare şi modernizare bazin cu nuferi; reabilitare zone istorice inclusiv „foişor verde”; împrejmuire parc inclusiv reabilitare zone de acces; reabilitare reţea de canalizare publică, conducte apă potabilă, instalaţii iluminat ambiental şi realizare sistem de irigaţii a spaţiilor verzi aferente Parcului Zăvoi; refacere conducete apa potabilă şi legarea cişmelelor la sistemul de conducte; refacerea sistemului de iluminat ambiental din incinata parcului (lampadare la 3,5 metri cu suporturi de jardiniere), aproximativ 110 bucăţi, inclusiv montarea acestora; construire grup sanitar în incinta parcului; construire grup gospodăresc.
(Marian Dinu)

Leave a Response