|joi, februarie 9, 2023
  • Follow Us!

RAJDP şi Secţia Drumuri Naţionale vor interveni cu 195 de utilaje pentru deszăpezirea şoselelor 

utilaj-deszapezire

• În iarna 2013-2014,

Autorităţile judeţului Vâlcea au participat zilele trecute la videoconferinţa desfăşurată la sediul Instituţiei Prefectului judeţul Vâlcea, organizată de către Ministerul Afacerilor Interne şi condusă de către ministrul Radu Stroe. La videoconferinţa ce a avut ca scop măsurile necesare a fi întreprinse pentru asigurarea desfăşurării, în condiţii de normalitate, a activităţilor economice şi sociale în sezonul rece 2013-2014, au mai participat şeful Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă, şefii structurilor de Poliţie, Jandarmi, precum şi ceilalţi membrii din cadrul Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Vâlcea. În cadrul videoconferinţei s-a prezentat o situaţie cu privire la stadiul pregătirilor pentru sezonul de iarnă, privind efectuarea operaţiunilor de deszăpezire şi asigurarea stocurilor de materiale antiderapante existente, a utilajelor de intervenţie şi a stocurilor de carburanţi. Secţia Drumuri Naţionale Râmnicu Vâlcea are în administrare o reţea de 495,37 km drumuri naţionale, din care 84 km drum naţional european. Stocurile de materiale antiderapante sunt următoarele: nisip (în plan) – 3949 tone, (în stoc) – 1019 tone; sare (în plan) – 7269 tone, (în stoc) – 1800 tone; carburant pentru utilajele proprii – 6,92 tone. Pentru serviciile de deszăpezire pentru sezonul de iarnă 2013-2014, administratorul drumurilor naţionale, SDN Rm. Vâlcea, va încheia, în această săptămână un contract cu un prestator specializat. Astfel, pentru deszăpezirea drumurilor naţionale din judeţul Vâlcea, se va interveni cu 99 de utilaje, respectiv: 11 utilaje permanente şi 8 de rezervă aparţinând Secţiei Drumuri Naţionale Rm. Vâlcea; 70 utilaje aparţinând prestatorului serviciului de deszăpezire. Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri şi Poduri Vâlcea are în administrare o reţea de drumuri  în lungime totală de 950 km. Pentru intervenţii, societatea dispune de 70 de utilaje proprii şi 26 de utilaje închiriate. Stocurile de materiale antiderapant sunt următoarele: nisip (în plan) – 18365 tone, (în stoc) – 2728 tone; sare (în plan) – 480 tone, (în stoc) – 64 tone; carburant – 175 tone. De asemenea, în cadrul videoconferinţei, au fost stabilite o serie de măsuri urgente a fi întreprinse, respectiv: continuarea demersurilor în vederea completării stocurilor şi echipamentelor de intervenţie pentru perioada sezonului rece 2013-2014 (nisip, sare, utilaje de intervenţie, contracte de deszăpezire, etc); identificarea, de urgenţă, a unor spaţii amenajate corespunzător pentru cazarea pe perioadele cu viscol a eventualelor persoane rămase înzăpezite cât şi a celor fără adăpost, în perioadele cu temperaturi scăzute; identificarea, prin asistenţii sociali din cadrul primăriilor, asistenţi medicali comunitari, împreună cu organele de poliţie locală a tuturor persoanelor vulnerabile (persoane fără adăpost, persoane vârstnice singure, copii singuri), care pot fi supuse riscului de îngheţ sau îmbolnăvire datorită temperaturilor scăzute specifice sezonului rece; asigurarea continuităţii în furnizarea serviciile de utilităţi publice (energie termică, alimentare cu apă, gaze, energie electrică); acţionarea, cu operativitate, de către echipele CEZ în cadrul apariţiei unor deranjamente la reţelele electrice; menţinerea trotuarelor în stare optimă şi îndepărtarea ţurţurilor de gheaţă de pe acoperişuri, pentru preîntâmpinarea producerii unor accidente, specifice sezonului rece; operaţionalizarea comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă şi relaţionarea permanentă între prefect, în calitate de preşedinte al comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă şi primarii localităţilor, în calitate de preşedinţi ai comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă.

Leave a Response