|luni, februarie 6, 2023
  • Follow Us!

Comisia pentru Muncă din Senat deblochează angajările în instituţii şi autortăţi publice 

Coca Laurentiu

 

Senatorul vâlcean Laurenţiu Coca (PSD) anunţă ultimele iniţiative dezbătute în cadrul Comisiei pentru muncă, familie şi protecţie socială, din care face parte.

Forul legislativ a dezbătut şi a adoptat, cu amendamente, Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor. Acest proiect a stabilit unele măsuri necesare asigurării în condiţii optime de funcţionalitate a acestor autorităţi, având în vedere lipsa de personal de la nivelul multor primării, ca urmare a vacantării unor posturi. Printre altele, s-a renunţat la restricţia stabilită în 2009, privind ocuparea unui post dacă se vacantează şapte şi s-a revenint la principiul “unu la unu”, adică un post ocupat la un post devenit vacant.

O altă iniţiativă adoptată de comisia pentru muncă este propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 62 din 10 mai 2011 a dialogului social – republicată. În cuprinsul Legii dialogului social 62/2011 nu există prevederi exprese referitoare la modalitaţile de negociere şi încheiere a contractelor colective de muncă în cazul instituţiilor şi autorităţilor publice care au în subordine sau în coordonare alte persoane juridice care angajează forţă de muncă. Prin amendamentele adoptate, acum legea permite ca, în funcţie de specificul fiecărui sector de activitate bugetar, prin contractele colective de muncă, să se stabilească modalităţile concrete de negociere colectivă a contractelor ce se vor încheia la nivelul autorităţilor şi instituţiilor publice care au în subordine sau în coordonare alte persoane juridice care angajează forţă de muncă, autorităţi/instituţii aflate în coordonarea sau subordonarea autorităţii publice centrale.

În acest fel se va asigura respectarea dreptului constituţional la negocieri colective consacrat de art. 41 alin. (5) din Constituţia României, dar şi de Convenţia Organizaţiei Internaţionale a Muncii nr. 98/1949 privind aplicarea principiilor dreptului de organizare şi negociere colectivă, ratificată de România prin Decretul nr. 352/1958 şi Convenţia nr.154/1981 privind promovarea negocierii colective, ratificată prin Legea nr. 112/1992.

În încheiere, Comisia pentru muncă a adoptat un raport de admitere pentru Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea alin (2) al art.96 din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

Toate aceste propuneri şi proiecte legislative urmează să fie trimise Plenului Senatului pentru dezbatere. Odată ce vor fi adoptate de plenul celor două Camere ale Parlamentului, vor avea un impact major în societatea românească.

 

 

Leave a Response