|luni, septembrie 27, 2021
  • Follow Us!

ICCJ a dat dreptate ANI în privinţa incompatibilităţii unui consilier local din Mihăeşti 

decizii-iccj

În cursul anului trecut, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a admis recursul declarat de Agenţia Naţională de Integritate (ANI) şi a respins acţiunea reclamantului Constantin Ciobanu, consilier local la Primăria Mihăeşti, judeţul Vâlcea, din partea fostului USL. De fapt, Constantin Ciobanu a cerut instanţei de judecată anularea raportului de evaluare încheiat la data de 5 septembrie 2011 de către Agenţia Naţională de Integritate prin care s-a stabilit că de la data validării mandatului de consilier local, respectiv 1 iulie 2008 şi până în prezent, a deţinut şi deţine concomitent atât funcţia de consilier personal al primarului comunei Mihăeşti, cât şi calitatea de consilier local al Consiliului Local al Comunei Mihăeşti judeţul Vâlcea, aflându-se în stare de incompatibilitate. Prin sentinţa civilă nr. 99 din 14 martie 2012 Curtea de Apel Piteşti a admis acţiunea reclamantului şi, pe cale de consecinţă, a anulat raportul de evaluare întocmit de Agenţia Naţională de Integritate Bucureşti la data de 5 septembrie 2011. Potrivit Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, funcţia de consilier local este incompatibilă cu calitatea de funcţionar public sau angajat cu contract individual de muncă în aparatul propriu al consiliului local respectiv sau în aparatul propriu al consiliului judeţean ori al prefecturii din judeţul respectiv. În cauză, Constantin Ciobanu a deţinut din data de 26 iunie 2008, până la data de 28 august 2008, atât funcţia de consilier local, cât şi calitatea de angajat cu contract individual de muncă în aparatul propriu al consiliului local, aflându-se în stare de incompatibilitate pentru această perioadă. De la data de 28 august 2008, calitatea de consilier local a acestuia a încetat astfel că de atunci şi până în prezent, nu se mai află în situaţie de incompatibilitate aşa cum s-a reţinut prin raportul de evaluare analizat. Împotriva hotărârii instanţei de fond Agenţia Naţională de Integritate a declarat recurs criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie. În motivarea recursului ANI se arată că având în vedere faptul că Constantin Ciobanu a fost validat în funcţia de consilier local la data de 26 iunie 2008, potrivit Hotărârii nr. 2/26 iunie 2008 adoptată de Consiliul Local Mihăeşti, iar prin Hotărârea nr. 18 din 28 august 2008, Consiliul Local Mihăeşti „a luat act de încetarea mandatului de consilier local, înainte de expirarea duratei normale a acestuia, prin incompatibilitate”, rezultă că acesta s-a aflat în această perioadă în stare de incompatibilitate, deţinând „atât funcţia de consilier local, cât şi calitatea de angajat cu contract individual de muncă în aparatul propriu al consiliului local”, după cum în mod corect a reţinut şi instanţa, de fond în sentinţa atacată.

Instanţa de fond trebuia să reţină că activitatea de evaluare a stării de incompatibilitate privindu-l pe Constantin Ciobanu, cu privire la deţinerea de către acesta atât a funcţiei de consilier local cât şi a calităţii de angajat cu contract individual de muncă în aparatul propriu al Consiliului Local Mihăieşti, a fost iniţiată de Inspecţia de Integritate la data de 29 decembrie 2010, în temeiul Legii nr. 176/2010. ANI mai precizează că Constantin Ciobanu s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 26 iunie 2008 – 28 august 2008, întrucât a deţinut, simultan, calitatea de consilier local şi pe cea de angajat cu contract individual de muncă – consilier al primarului comunei Mihăieşti, încălcând astfel dispoziţiile Legii nr 161/2003. „Activitatea de evaluare a declaraţiei de avere, a datelor şi a informaţiilor privind averea existentă, precum şi a modificărilor patrimoniale intervenite existente în perioada exercitării funcţiilor ori demnităţilor publice, precum şi cea de evaluare a conflictelor de interese şi a incompatibilităţilor se efectuează atât pe durata exercitării funcţiilor ori demnităţilor publice, cât şi în decursul a 3 ani după încetarea acestora. De asemenea, activitatea ce se efectuează pe durata prevăzută la alin.l constă în evaluarea declaraţiei de avere, a datelor şi a informaţiilor privind averea existentă, precum şi a modificărilor patrimoniale intervenite, a conflictelor de interese sau a incompatibilităţilor, Exclusiv pentru perioada exercitării funcţiilor sau demnităţilor publice. Potrivit prevederilor Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare, incompatibilităţile privind demnităţile publice şi funcţiile publice sunt cele reglementate de Constituţie, de legea aplicabilă autorităţii sau instituţiei publice în care persoanele ce exercită o demnitate sau o funcţie publică îşi desfăşoară activitatea, precum şi de dispoziţiile cuprinse în acest titlu al legii. Art. 88 prevede că funcţia de consilier local sau consilier judeţean este incompatibilă cu calitatea de funcţionar public sau angajat cu contract individual de muncă în aparatul propriu al consiliului local respectiv sau în aparatul propriu al consiliului judeţean ori al prefecturii din judeţul respectiv. Conform Legii nr. 215/2011, consiliul local exercită atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, iar consiliul local aprobă, la propunerea primarului, înfiinţarea, organizarea şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes local. Potrivit art. 132 din acelaşi act normativ, denumirea aparat propriu de specialitate al consiliului local se înlocuieşte, în cuprinsul tuturor actelor normative în vigoare, cu denumirea aparat de specialitate al primarului. Se constată că din actele şi lucrările dosarului rezultă că Constantin Ciobanu a fost validat în funcţia de consilier local la data de 26 iunie 2008, potrivit Hotărârii nr. 2/26 iunie 2008 adoptată de Consiliul Local Mihăeşti. Prin Hotărârea nr. 18 din 28 august 2008, Consiliul Local Mihăeşti a luat act de încetarea mandatului de consilier local. Deci, Constantin Ciobanu s-a aflat în această perioadă în stare de incompatibilitate, deţinând atât funcţia de consilier local, cât şi calitatea de angajat cu contract individual de muncă în aparatul propriu al consiliul local. Astfel fiind, constată că Constantin Ciobanu s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 26 iunie 2008 -28 august 2008, deoarece a deţinut, simultan, calitatea de consilier local şi pe cea de angajat cu contract individual de muncă – consilier al primarului comunei Mihăieşti, încălcând astfel dispoziţiile Legii nr 161/2003”, se arată în cuprinsul sentinţei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

(Petre Coman)

Leave a Response