|sâmbătă, februarie 24, 2024
  • Follow Us!

CJ Vâlcea a aprobat proiectul „Optimizarea capacităţii de intervenţie în situaţii de urgenţă în Oltenia” 

consiliul-judetean

 

Recent, Consiliul Judeţean Vâlcea a aprobat proiectul „Optimizarea capacităţii de intervenţie în situaţii de urgenţă în Regiunea Sud-Vest Oltenia” în valoare de 6,34 milioane de lei, care va fi depus pentru finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional, Axa prioritară 3 – „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”. Contribuţia proprie a Consiliului Judeţean Vâlcea la proiectul „Optimizarea capacităţii de intervenţie în situaţii de urgenţă în Regiunea Sud-Vest Oltenia” este în sumă de 22.100 lei şi reprezintă cota parte pentru cofinanţarea cheltuielilor eligibile. Tot Consiliul Judeţean Vâlcea se obligă să finanţeze cotă parte din toate costurile neeligibile şi conexe aferente proiectului mai sus menţionat, după cum urmează: 6.000 lei – cota parte la cheltuieli neeligibile, reprezentând cheltuielile cu taxele de înmatriculare; 265.130 lei – cota parte din valoarea TVA, sumă ce va fi rambursată Consiliului Judeţean Vâlcea în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Mai spune că CJ Vâlcea va asigura cota parte din sumele pentru acoperirea contribuţiei din fondurile structurale în cadrul proiectului – sume care vor fi cheltuite în avans de către beneficiari până la rambursarea cheltuielilor de către Autoritatea de Management. Sumele necesare cofinanţării, cheltuielilor neeligibile şi conexe vor fi asigurate din bugetul Judeţului Vâlcea pentru anii 2014 şi 2015. Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia, formată din cele cinci judeţe ale regiunii, reprezentate de consiliile judeţene Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt şi Vâlcea a obţinut finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional, Axa prioritară 3, iar în prezent implementează proiectul „Extinderea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă în Regiunea Sud-Vest Oltenia”, ce a obţinut finanţare în luna decembrie 2012. Pentru a utiliza alocarea financiară eligibilă rămasă disponibilă în cadrul POR, Axa prioritară 3, Domeniul major de intervenţie 3.3 pentru Regiunea de Dezvoltare Sud – Vest Oltenia, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sud – Vest Oltenia şi-a propus să înainteze spre finanţare un nou proiect, şi anume „Optimizarea capacităţii de intervenţie în situaţii de urgenţă în Regiunea Sud-Vest Oltenia”. Prin acest nou proiect se urmăreşte suplimentarea echipamentelor specifice de intervenţii în situaţii de urgenţă cu cinci autovehicule cu şenile sau roţi tip UTV cu capacitate mărită de trecere pentru fiecare judeţ, 2 autospeciale complexe de intervenţie, descarcerare şi acordarea asistenţei medicale de urgenţă – FRAP pentru judeţele Gorj şi Mehedinţi şi 3 autofreze de zăpadă, pentru judeţele Dolj, Olt şi Vâlcea ca urmare a unei analize a dotărilor şi tipurilor specifice de intervenţii în situaţii de urgenţă, în funcţie de nevoile de intervenţie rămase neacoperite sau pentru care echipamentele sunt încă insuficiente, precum şi prin raportare la limita valorică rămasă disponibilă, de aproximativ 1 milion de euro. Programul Operaţional Regional 2007-2013 prevede obligaţia solicitantului de a asigura contribuţia proprie la valoarea cheltuielilor eligibile (minim 2% din valoarea cheltuielilor eligibile) şi a cheltuielilor neeligibile ale proiectului (inclusiv a cheltuielilor conexe) în condiţiile rambursării sau decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. Conform bugetului proiectului, valoarea totală a proiectului, fără TVA este 6,34 milioane de lei.

Leave a Response