|sâmbătă, februarie 24, 2024
  • Follow Us!

Oltchim va plăti în aprilie drepturi salariale nete în valoare de 1,38 milioane euro 

15_oltchim_lin_05_ae7f2470ef_20426900

 

Conducerea SC Oltchim SA a publicat un recent un comunicat prin care anunţă procedura de plată a drepturilor salariale în luna aprilie 2014. „În luna aprilie se vor acorda urmatoarele drepturi salariate: avans luna ianuarie 2014, plata pe 11 aprilie – 1,91 milioane de lei; tichete masă aferente luna februarie 2014, plata pe 18 aprilie – 387.436 lei; tichete masă aferente luna martie 2014, plata pe 18 aprilie – 410.000 lei; lichidare luna ianuarie 2014, plata pe 30 aprilie – 3,17 milioane de lei; plată listă aprilie 2014 pentru persoanele disponibilizate reprezentând concediu odihnă an 2013, plata pe 30 aprilie – 328.731 lei. Total 6,21 milioane de lei, adică 1,38 milioane de euro”, se precizează în comunicatul conducerii Oltchim. În luna martie 2014 s-au achitat contravaloarea drepturilor salariale aferente unei luni (avans, lichidare şi tichete de masă), precum şi contravaloarea concediului de odihnă din 2013 salariaţilor disponibilizaţi, cu plata programată în luna martie 2014, conform comunicatului transmis în 30 ianuarie 2014. Programarea în luna martie 2014 a drepturilor salariale nete a fost următoarea: avans luna decembrie 2013, plată pe 14 martie 2014 – 1,91 milioane de lei; tichete masă aferente lunii ianuarie 2014, plată pe 21 martie 2014 – 403.200 lei; lichidare luna decembrie 2013, plată pe 31 martie 2014 – 3,08 milioane de lei; plată listă martie 2014 pentru persoanele disponibilizate reprezentând concediu odihnă an 2013, plată pe 31 martie 2014 – 325.500 lei. Total drepturi salariale nete plătite în martie – 5,72 milioane de lei. Potrivit conducerii SC Oltchim SA, capitalizarea companiei poate permite atingerea unor niveluri de preţ competitive prin creşterea capacităţilor de producţie şi, implicit, beneficii oferite de economia de piaţă. Posibilităţile de dezvoltare cuprind, în principal, creşterea producţiei pentru secţia polioli-polieteri, eficientizarea şi scăderea costului de producţie pentru secţia clorosodice şi realocarea unei părţi din costurile actuale fixe prin repornirea liniei de fabricaţie Oxo-Anhidridă ftalică – Dioctilftalat. SC Oltchim SA oferă o gamă largă şi variată de produse de calitate superioară, produse cu domenii multiple de utilizare şi cu mare căutare, atât pe piaţa internă, cât şi pe cea externă. Pentru unele produse din profilul de fabricaţie, SC Oltchim SA este furnizor principal sau chiar unic, fiind compania care susţine cu materii prime o serie de sectoare de activitate din ţară şi anume: industria de prelucrare a maselor plastice, fabricarea fibrelor artificiale şi celulozice, industria aluminiului, industria construcţiilor, industria energetică, industria farmaceutică şi alimentară. SC Oltchim SA este unic producător în România de PVC, polioli-polieteri, oxo-alcooli, anhidridă ftalică, dioctilftalat. Societatea produce o gamă variată de polioli-polieteri dezvoltaţi în propriul centru de cercetare, cu calitate la nivelul marilor producători. Pe piaţa europeană, cererea pentru tipurile de polioli-polieteri produse în cadrul SC Oltchim SA înregistrează o creştere tot mai mare. În următorii ani, se estimează creşteri anuale medii ale cererii de 2,5% în ţările Uniunii Europene şi de 5% pentru restul ţărilor din Europa. Pentru Orientul Mijociu şi Africa se estimează o creştere medie anuală a cererii de 6%. Datorită poziţionării geografice, în centrul pieţei cu cea mai mare creştere de consum din Europa, SC Oltchim SA are piaţa de desfacere asigurată pentru toate produsele sale. Un alt avantaj al SC Oltchim SA este faptul că nu există o dependenţă semnificativă a companiei faţă de un singur client sau un grup de clienţi a cărui pierdere ar avea un impact negativ asupra veniturilor societăţii. Valoarea importurilor şi achiziţiilor intracomunitare realizate de SC Oltchim SA în anul 2013 a fost de 10,5 milioane de euro, astfel că balanţa externă realizată de societate în anul 2013 este pozitivă, de 59 milioane de euro. Procesul de ajustare a valorilor în funcţie de risc care a avut loc pe pieţele financiare internaţionale în 2008 şi 2011 a afectat performanţa acestora, inclusiv piaţa financiar-bancară din România, conducând la o incertitudine crescută cu privire la evoluţia economică în viitor. Criza curentă de lichiditate şi creditare care a început la mijlocul anului 2008 a condus printre altele la un nivel scăzut şi acces dificil la fondurile de pe piaţa de capital, nivele scăzute de lichiditate în sectorul bancar românesc şi rate de împrumut interbancare ridicate. Pierderile semnificative suferite de piaţa financiară internaţională au afectat capacitatea SC Oltchim SA de a obţine împrumuturi noi. Creditorii SC Oltchim SA pot fi de asemenea afectaţi de situaţii de criză de lichiditate care le-ar putea afecta capacitatea de a-şi onora datoriile curente. Deteriorarea condiţiilor de operare a creditorilor ar putea afecta şi gestionarea previziunilor de flux de numerar şi analiza de depreciere a activelor financiare şi nefinanciare. În măsura în care informaţiile sunt disponibile, conducerea a reflectat estimări revizuite ale fluxurilor viitoare de numerar în politica sa de depreciere. În cursul anului 2013, SC Oltchim SA a pus în funcţiune obiective de investiţii în sumă totală de 15,72 milioane de lei, situaţia pe principalele obiective prezentându-se astfel: mărire capacitate instalaţie propenoxid, mărire capacitate polioli-polieteri, retehnologizare PVC II, modernizare DGL-DLI, modernizare PVC I, modernizare clădire mişcare şi remiză CFU, modernizare Monomer. În cursul anului 2014, realizarea de investiţii este strâns legată de resursele financiare pe care le va atrage SC Oltchim SA.

(Petre Coman)

Leave a Response