|miercuri, februarie 28, 2024
  • Follow Us!

A fost semnat Contractul de Lucrări „– Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în Balceşti “– CL11 

APAVIL-DEBITE


Uniunea Europeană, prin Fondul de Coeziune, confinanţează proiectul „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Vâlcea”, realizat în cadrul Contractului de Finanţare nr.: 122765/24.10.2011. Bugetul alocat acestui proiect este de 395.637.618 lei fără TVA, din care 77,81% reprezintă asistenţă financiară nerambursabilă Uniunea Europeană, 11,90% reprezintă contribuţie nerambursabila Buget de Stat, 1,83% reprezintă contribuţie Buget Local şi 8,46% reprezintă contribuţie Operator Regional (S.C. APAVIL S.A. Vâlcea).

În cadrul proiectului „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Vâlcea”, a fost semnat contractul de lucrări,  „– Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în Bălceşti “– CL11  în data de 02.04.2014.

Contractul a fost atribuit în urma unei licitaţii deschise, cu respectarea prevederilor legislaţiei române în domeniu,

firmei S.C Hidroconstructia S.A, în timp ce S.C. APAVIL S.A. Vâlcea are calitatea de Autoritate Contractantă/Beneficiar. Valoarea contractului este de 19 695 136,05lei fără T.V.A., din care valoarea eventualelor cheltuielilor diverse şi neprevazute, fără TVA, este în cuantum de :1 774 175,13 lei adica  9,90 % din valoarea estimata a contractului.Schema de finanţare fiind cea menţionată mai sus.

 

În cadrul contractului se vor realiza următoarele activităţi:

 

Sistemul de alimentare cu apă:

  • Extinderea reţelei de alimentare cu apă cu 6.777 m;
  • Convertizor de frecvenţă pentru staţia de pompare existentă.

Canalizare:

  • Reabilitare reţea de canalizare în lungime totală de 1.064 m;
  • Extindere reţea de canalizare în lungime totală de 14.503 m.
  • Staţii de pompare ape uzate – 7 buc

 

Scopul proiectului constă în reabilitarea şi extinderea sistemelor de alimentare cu apă şi tratare şi a sistemelor de colectare şi tratare a apelor uzate în scopul de a îndeplini obligaţiile de conformitate din Tratatul de Aderare şi obiectivele Programului Operaţional Sectorial de Mediu.

Proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune

Leave a Response