|sâmbătă, februarie 24, 2024
  • Follow Us!

DEZVĂLUIRI!!! Primarul din Mateeşti, Valerian Alexie, a ajuns în atenţia DNA şi riscă un dosar penal! 

DNA 1

• Pentru că refuză sistematic să achite o lucrare executată anul trecut de o firmă,

Primarul comunei Mateeşti, Valerian Alexie, a ajuns în atenţia procurorilor Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA), întrucât refuză sistematic că plătească datoriile către o firmă care anul trecut a executat mai multe lucrări de construcţii prin localitate. Valerian Alexie este acuzat de abuz în serviciu de societatea comercială în cauză, deoarece nu vrea să achite contravaloarea lucrărilor executate, drept pentru care se solicită DNA instituirea sechestrului asigurator pe bunurile aparţinând primarului din Mateeşti. Mai concret, Casa de Vocatură „Urban și Asociații“ cere DNA să dispună începerea urmăririi penale şi, după finalizarea cercetărilor, trimiterea în judecată a lui Valerian Alexie pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 297 Cod Penal (abuzul în serviciu). Anul trecut, între SC Comprod SRL şi Primăria Mateeşti s-au desfăşurat relaţii comerciale în baza Contractului de lucrări nr. 135/14 ianuarie 2013, pentru lucrarea de extindere reţea alimentare cu apă în comuna Mateeşti. În urma acestui contract, au fost emise, în mod legal, facturile fiscale nr. 458/30 august 2013, 503/6 ianuarie 2013, 447/29 mai 2013 şi 449/10 iunie 2013 în cuantum total de circa 784.400 lei şi achitate parţial până la concurenţa sumei de 633.934 lei, sumă pe care Primăria Mateeşti nu a achitat-o către SC Comprod SRL nici până în prezent. Menţionăm faptul că la data de 29 noiembrie 2013 a fost încheiat procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 6702. Deşi conducerea SC Comprod SRL a încercat în repetate rânduri soluţionarea acestui diferend financiar cu reprezentantul debitoarei, prin transmiterea unor notificări de plată, nu s-a ajuns nici până în prezent la un rezultat concret, întrucât primarul Valerian Alexie se sustrage de la achitarea debitului restant. Astfel în baza facturilor menţionate, la debitul înregistrat, respectiv 633.934 lei, urmează a fi adăugată dobânda legală, precum şi cheltuielile de recuperare suportate de către SC Comprod SRL, conform înştiinţării de plată nr. 29028/8 aprilie 2014 emisă conform contractului de mandat nr. 118118, raportat la dispoziţiile Codului Civil. Ca atare, în prezent, Primăria Mateeşti este debitoare faţă de SC Comprod SRL cu suma de 681.100 lei la care se adaugă dobânda legală. „Fapta persoanei care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, nu îndeplineşte un act sau îl îndeplineşte în mod defectuos şi prin aceasta cauzează o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. Astfel, ţinând cont de evoluţia lucrurilor, considerăm că Valerian Alexie, în calitate de primar, este direct responsabil de situaţia creată, motiv pentru care înţelegem să ne îndreptam împotriva sa cu o plângere penală. Susţinem că în cauză sunt întrunite elementele constitutive ale unei infracţiuni prevăzute de Codul Penal, astfel încât vă rugăm să dispuneţi începerea urmăririi penale împotriva lui Valerian Alexie. Prejudiciul societăţii noastre este cuantificabil şi prin prisma cheltuielilor ocazionate de procesele deschise împotriva unităţii debitoare. Considerăm că Valerian Alexie a săvârşit cu intenţie fapta prevăzută şi pedepsită de Codul Penal. De asemenea, în vederea achitării integrale şi efective a debitului restant, vă rugăm să dispuneţi luarea măsurilor asiguratorii asupra bunurilor aparţinând lui Valerian Alexie, instituirea sechestrului asigurator asupra bunurilor pe care le posedă aceasta, până la concurenţa debitului principal la care se adaugă dobânda legală. Prin prezenta, solicităm se se dispună confiscarea extinsă a averii lui Valerian Alexie, având în vedere verificarea pe cale legală a următoarelor condiţii: valoarea bunurilor dobândite de acesta, într-o perioadă de cinci ani înainte, şi dacă este cazul, după momentul săvârşirii infracţiunii, depăşeşte în mod vădit veniturile obţinute de acesta în mod licit, inclusiv cheltuielile efectuate de acesta în perioada de referinţă; solicităm să se ţină cont şi de valoarea bunurilor transferate de către persoana reclamată sau de un terţ unui membru de familie, persoanelor cu care persoana reclamată a stabilit relaţii asemănătoare acelora dintre soţi sau părinţi şi copii, şi persoanelor juridice asupra cărora persoana reclamată deţine controlul, urmând ca în verificări să fie incluşi (ascendenţii şi descendenţii, fraţii şi surorile, copiii acestora şi persoane devenite prin adopţie, sau soţul ori soţia); la stabilirea diferenţei dintre veniturile licite şi valoarea bunurilor dobândite se vor avea în vedere şi cheltuielile făcute de persoana reclamată către persoane cărora persoana reclamată le-a procurat foloase materiale sau bunuri în perioada de referinţă asupra căreia se va exercita verificarea legală; solicităm ca în cazul în care bunurile supuse confiscării nu se găsesc, în locul lor să se confişte bunuri şi bani aparţinând persoanei reclamate sau celor verificate, până la concurenţa valorii acestora; solicităm confiscarea, de asemenea, a bunurilor şi banilor obţinuţi din exploatarea sau folosirea bunurilor supuse confiscării”, se spune în plângerea depusă la DNA de către conducerea SC Comprod SRL. Aceiaşi situaţie a fost prezentată în scris, în data de 11 aprilie 2014, Secretariatului General al Guvernului.

(Nicu Trandafir)

One Response to DEZVĂLUIRI!!! Primarul din Mateeşti, Valerian Alexie, a ajuns în atenţia DNA şi riscă un dosar penal!

Leave a Response