|sâmbătă, februarie 24, 2024
  • Follow Us!

Ion Gigi Matei, ales de Consiliul Local în Asociaţia „Zona Metropolitană Râmnicu Vâlcea” 

Gigi-Matei

Marţi, 15 aprilie, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea a aprobat cu unaninimtate de voturi propunerea de modificare a art. 4 din Hotărârea Consiliului Local nr. 93 din 12 aprilie 2013 referitoare la înfiinţarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Râmnicu Vâlcea”. Având în vedere că prin Ordinul nr. 130 din 26 martie 2014, emis de prefectul judeţului Vâlcea, s-a constatat încetarea de drept a mandatului de primar al lui Emilian Frâncu, atribuţiile specifice funcţiei de primar fiind îndeplinite, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 57/2014, de viceprimarul Gigi Ion Matei, s-a decis modificarea HCL nr. 93 din 12 aprilie 2013, aşa cum a mai fost modificat, în sensul înlocuirii lui Emilian Frâncu cu Ion Gigi Matei. La data de 12 aprilie 2013, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 93 s-a aprobat asocierea municipiului Râmnicu Vâlcea – municipiu reşedinţă de judeţ, cu alte unităţi administrativ-teritoriale aflate în zona imediată, ia distanţă de până la 30 de km, în vederea înfiinţării Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Râmnicu Vâlcea”. Astfel, prin art. 4 al acestei hotărâri, aşa cum a mai fost modificat, fostul primar Emilian Frâncu a fost împuternicit să reprezinte municipiul în adunarea generală şi în Consiliul director ale acestei asociaţii. Recent, Primăria Râmnicu Vâlcea a anunţat că principalul obiectiv al administraţiei este crearea Strategiei de dezvoltare a Zonei Metropolitane Râmnicu Vâlcea pentru 2014-2020, proiect ce a fost demarat şi se află în lucru, această strategie fiind pilonul în jurul căruia se va desfăşura întreaga activitate următoare. Un prim proiect implementat la începutul acestui an a fost Harta digitală Zonei Metropolitane ce cuprinde o serie de puncte de interes cum ar fi: turistice, investiţionale, de agrement etc. În luna februarie 2014 s-au făcut demersuri şi s-a obţinut un acord de principiu pentru obţinerea unor granturi în cadrul proiectului „Îmbunătăţirea  eficienţei energetice în  gospodăriile şi comunităţile cu venituri reduse din România” finanţat de PNUD România şi GEF (Fondul Global de Mediu) şi implementat în parteneriat cu Ministerul Dezvoltării şi Administraţiei Publice, Ministerul Mediului, Asociaţia Auditorilor Energetici pentru Clădiri din România şi alte şase administraţii publice din judeţele Dolj şi Hunedoara. De asemenea, conducerea administrativă a Zonei Metropolitane Rm. Vâlcea a negociat şi obţinut, de la producători de energie, preţuri mult mai mici la energia electrică pentru toţi membrii acesteia. Aceste preţuri vor sta la baza unui contract cadru la nivel naţional în cadrul FZMAUR (Federaţia Zonelor Metropolitane şi Aglomerărilor Urbane din România) şi vor putea beneficia de ele toate localităţile din cadrul zonelor metropolitane.

Leave a Response