|duminică, iunie 16, 2024
  • Follow Us!

Convocare a Adunării Generale a Acţionarilor Olăneşti Balneoter S.A. 

ADMINISTRATORUL UNIC al societăţii OLĂNEŞTI BALNEOTER S.A., în temeiul atribuţiilor stabilite prin Actul constitutiv, convoacă Adunarea Generală a Acţionarilor la data de 04 iulie 2015, în şedinţă, de la orele 10:00, la sediul societăţii din Băile Olăneşti, str. Libertăţii, nr. 2 A, Vila 17, jud. Vâlcea, pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor societăţii la sfârşitul zilei de 31.05.2015, cu următoarea ordine de zi:

1.Revocarea doamnei Mutuligă Mihaela din funcţia de Administrator şi din funcţia de Director General şi numirea unei alte persoane în aceste funcţii.

2.Actualizarea actului constitutiv al societăţii.

3.Diverse.

În cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la data menţionată, Adunarea Generală a Acţionarilor se va ţine la data de 05.07.2015, la aceeaşi oră, în acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine de zi.

Documentele şi materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării, precum şi formularele de procuri speciale pot fi obţinute de la sediul societăţii. Informaţii suplimentare se pot obţine şi la nr. de telefon 0742.079.269.

 

Administrator unic

Mutuligă Mihaela

 

 

Leave a Response