|miercuri, mai 31, 2023
  • Follow Us!

Calitatea apei la Vâlcea lasă de dorit! 

ion-stoenescu-1-s

 

 

Administratia Bazinala de Apa Olt prin Serviciul de Gestiune Monitoring si Protectia Resurselor de Apa, intocmeste anual Sinteza de Protectie a Calitatii apelor la nivel de Bazin hidrografic al raului Olt din care face parte si judetul Valcea.

Evaluarea a avut in vedere rezultatele obtinute in anul 2014 in sectiunile de control de pe corpurile de apa de suprafata cu program de monitoring anual.

Starea ecologica este o expresie a calitatii structurii si functionării ecosistemelor acvatice asociate apelor de suprafata clasificate în concordanta cu Anexa V a Directivei Cadru Apa 2000/60/CE.

Pentru categoriile de ape de suprafata, evaluarea starii ecologice se realizeaza pe 5 stari de calitate, respectiv: foarte buna, buna, moderata, slaba si proasta. Evaluarea starii ecologice/potentialului ecologic a corpurilor de apa de suprafata s-a realizat prin integrarea elementelor de calitate (biologice, fizico-chimice suport, poluanti specifici). Starea ecologica/potentialul ecologic final ia in considerare cea mai defavorabila situatie.

In cadrul Subsistemului de monitoring rauri s-au monitorizat prin intermediul a 32 de sectiuni un numar total de 24 de corpuri de apa naturale delimitate pe o lungime totala de 823km, aferente judetului Valcea, principalele cursuri de apa monitorizate fiind: Olt, Lotru, Cerna, Oltet, Luncavat, Bistrita si Topolog.

Conform evaluarii starii ecologice 20 de corpuri de apa in lungime totala de 708km au atins Starea buna, intr-un procent de 83,33% din total, iar conform evaluarii starii chimice, toate corpurile de apa monitorizate au atins Starea buna, incadrand-se in cerinta Directivei Cadru Apa 2000/60/CE.

In cadrul Subsistemului de monitoring lacuri s-au monitorizat prin intermediul a 12 sectiuni un numar total de 4 corpuri de apa respectiv: Lotru acumulare Vidra – volum 340 milmc, lungime 9 km prin 2 sectiuni de monitorizare, Lotru acumulare Bradisor – volum 39 milmc, lungime 6 kmprin 2 sectiuni de monitorizare, Ionesti, Zavideni Dragasani, Strejesti, Arcesti, Slatina Ipotesti, Draganesti – Olt, si aval Frunzaru, lungime 87 km, prin 2 sectiuni de monitorizare si Robesti, Gura Lotrului, Turnu, Calimanesti, Daesti, Rm Valcea, Raureni, Govora si aval ac. Babeni lungime 73 km, prin 6 sectiuni de monitorizare.

In urma evaluarea potentialului ecologic a corpurilor de apa din punct de vedere biologic si al ementelor fizico-chimice, potentialul este bun la 3 corpuri de apa iar la unul respectiv sectorul Robesti, Gura Lotrului, Turnu, Calimanesti, Daesti, Rm Valcea, Raureni, Govora si aval ac. Babeni starea este moderata data de Nutrienti NO3la elemente fizico-chimice.

In cadrul Subsistemului de monitoring ape subterane s-au monitorizat 18 foraje, cantitativ si calitativ, pe trei corpuri de apa delimitate

Rezultatul incadrarii corpurilor de apa in starea chimica este urmatorul: Lunca si terasele Oltului inferior – s-a incadrat in stare chimica slaba, Vanturarita – Buila s-a incadrat in stare chimica buna iar Vestul depresiunii Valahe s-a incadrat in stare chimica slaba.

In cadrul Subsistemului de monitoring ape uzate s-a monitorizat un număr total de 79 evacuari. La sursele de ape uzate sus mentionate sunt monitorizati in special, indicatorii de calitate ai apelor uzate evacuate prevazuti in autorizatiile de gospodarire a apelor, valorile maxim admisibile fiind cele prevazute in H.G. 352/2005- NTPA 001. Volumul total de ape uzate evacuate la nivelul judetului Valcea in anul 2014, este de 33336 mii metri cubi.

Leave a Response